Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158569

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa 87

Ngày 16/03/2015 11:53:25

Ngày 26/10/2017 trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa 87.

Dự khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa 87 có đồng chí Lê Thị Sen Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đ/C Nghiêm Quốc Mạnh Huyện ủy viên – Phó ban Tổ chức Huyện ủy, các đồng chí chuyên viên các ban của đảng, các đồng chí trong ban giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện cùng với trên 60 học viên đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện đã có mặt dự khai giảng đúng giờ. 
Đồng chí Lê Thị Sen Ủy viên ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đọc lời khai giảng và giao nhiệm vụ cho lớp học. Đ/C Hứa Thị Ngãi Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trịHuyện báo cáo kế hoạch thực hiện của lớp học. Tại lớp học này các học viên đi sâu nghiên cứu 5 chuyên đề cơ bản gồm các bài: Khái quát về lịch sử Đảng cộng sản Việt nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản về điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Thay mặt cho các học viên tham dự lớp học, học viên Đặng Trọng Sĩ đã hứa quyết tâm rèn luyện, học tập tốt theo đúng nội quy, quy chế của lớp học đề ra. Kết thúc lớp học 100% học viên đều rèn luyện học tập đạt kết quả khá trở lên. Sau lễ khai giảng lớp học, các học viên đã bước vào học bài đầu tiên với niềm tin và khí thế mới.
20171026_130733.jpg
 
20171026_131113.jpg

- Phương Thúy - 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa 87

Đăng lúc: 16/03/2015 11:53:25 (GMT+7)

Ngày 26/10/2017 trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa 87.

Dự khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa 87 có đồng chí Lê Thị Sen Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đ/C Nghiêm Quốc Mạnh Huyện ủy viên – Phó ban Tổ chức Huyện ủy, các đồng chí chuyên viên các ban của đảng, các đồng chí trong ban giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện cùng với trên 60 học viên đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện đã có mặt dự khai giảng đúng giờ. 
Đồng chí Lê Thị Sen Ủy viên ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đọc lời khai giảng và giao nhiệm vụ cho lớp học. Đ/C Hứa Thị Ngãi Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trịHuyện báo cáo kế hoạch thực hiện của lớp học. Tại lớp học này các học viên đi sâu nghiên cứu 5 chuyên đề cơ bản gồm các bài: Khái quát về lịch sử Đảng cộng sản Việt nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản về điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Thay mặt cho các học viên tham dự lớp học, học viên Đặng Trọng Sĩ đã hứa quyết tâm rèn luyện, học tập tốt theo đúng nội quy, quy chế của lớp học đề ra. Kết thúc lớp học 100% học viên đều rèn luyện học tập đạt kết quả khá trở lên. Sau lễ khai giảng lớp học, các học viên đã bước vào học bài đầu tiên với niềm tin và khí thế mới.
20171026_130733.jpg
 
20171026_131113.jpg

- Phương Thúy - 
fded98ebdb3971edhoidaptt.jpg