Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158569

Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 14 nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày 01/12/2023 09:01:53

Hôm nay, ngày 29 tháng 11 năm 2023, Tại UBND xã Thọ Cường diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 14 nhiệm kỳ 2021- 2026. về dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các đại biểu HĐND, đông đủ cử tri của 03 xã đó là; xã thọ Cường, xã Thọ Ngọc và xã Thọ Sơn

 Hôm nay, ngày 29 tháng 11 năm 2023, Tại UBND xã Thọ Cường diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 14 nhiệm kỳ 2021- 2026. về dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các đại biểu HĐND, đông đủ cử tri của 03 xã đó là; xã thọ Cường, xã Thọ Ngọc và xã Thọ Sơn.
Các đại biểu HĐND huyện có các ông, bà; ông Nguyễn Văn Quyền- Đại bểu HĐND huyện- Trưởng Công An huyện Triệu Sơn; Bà Hà Thị Thủy- Bí Thư Đoàn thanh niên huyện Triệu Sơn, Ông Lê Văn Thế- bí thư- chủ tịch HĐND xã Thọ Ngọc.
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri các đại biểu báo cáo tình hình thu chi ngân sách huyện, các chỉ tiêu phát triển kinh tế XH- QPAN trong năm 2023, 
THẾ.jpg
( Ông Lê Văn Thế- Cchur tịch HĐND xã Thọ ngọc đọc báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã - QPAN năm 2023 tại hội nghị)
CỬ TRI THAM DỰ KỲ HỌP.jpg
( Cử tri tham dự kỳ họp)
Tại kỳ họp này các cử tri tham dự đều phát huy quyền dân chủ,  tham gia phát biểu đóng góp ý kiến, phản ánh, kiến nghị và có những đề xuất  với đaiị biểu HĐND huyện cũng như với Chính quyền, các ban ngành, phòng ban thuộc quyền giải quyết của huyện.
Trên cơ sở những ý kiến, kiến nghị của cử tri, các ông, bà đại biểu sẽ được nghe các ý kiến, kiến nghị từ đó tiếp thu và trao đổi với cử tri tại hội nghị.
Để thực hiện những nội dung, chương trình trên, ban tổ chức hội nghị đề nghị các cửu tri phát huy tinh thần làm chủ của mihf thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến một cách xây dựng,  thực tiễn, đồng thời xác định đúng trách nhiệm củ công dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật. Những ý kiến đã được chuẩn bị bằng văn bản, nhưng do điều kiện thời gian, cử tri không trình bày tại hội nghị đề nghị cử tri gửi qua thư ký của hội nghị để tổng hợp avf có giá trị như ý kiến đã trình bày tại hội nghị.
CỬ TRI THỌ SƠN.jpg
( Cử tri đóng góp ý kiến)
Cử tri của 3 xã cũng đã nêu các vấn đề nổi của địa phương để các đạibiểu HĐND trả lời tại hội nghị trên tinh thần thẳng thắn, khách quan.
sau 1/2 ngỳ làm việc nghiêm túc với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và khẩn trương. Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đaị biểu HĐND huyện Triệu Sơn tại hội trường UBND xã Thọ Cường đã hoàn thành các nội dung đã đề ra.
Tại hội nghị này chúng ta đã được nghe đại diện tổ đại biểu HĐND huyện thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 12 của HĐND huyện và báo cáo tình hình hoạt động phát triển kinh tế, Văn hóa xã hội- Qp AN 6 tháng đẩu năm và phương hướng nhiệm vụ thực hiện thời gian cuối năm. Cũng tị hội nghị này chúng ta đã dành phần lớn thời gian để cử tri tham gia phát biểu, kiến nghị,đề xuất với đại biểu cũng như với chính quyền các cấp. hội nghị cũng đã được nghe ý kiến tiếp thu, giải trình của ông Nguyễn Văn Quyền, ông Lê Văn Thế về các nội dung phản ánh của cử triHội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 14 nhiệm kỳ 2021- 2026

Đăng lúc: 01/12/2023 09:01:53 (GMT+7)

Hôm nay, ngày 29 tháng 11 năm 2023, Tại UBND xã Thọ Cường diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 14 nhiệm kỳ 2021- 2026. về dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các đại biểu HĐND, đông đủ cử tri của 03 xã đó là; xã thọ Cường, xã Thọ Ngọc và xã Thọ Sơn

 Hôm nay, ngày 29 tháng 11 năm 2023, Tại UBND xã Thọ Cường diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 14 nhiệm kỳ 2021- 2026. về dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các đại biểu HĐND, đông đủ cử tri của 03 xã đó là; xã thọ Cường, xã Thọ Ngọc và xã Thọ Sơn.
Các đại biểu HĐND huyện có các ông, bà; ông Nguyễn Văn Quyền- Đại bểu HĐND huyện- Trưởng Công An huyện Triệu Sơn; Bà Hà Thị Thủy- Bí Thư Đoàn thanh niên huyện Triệu Sơn, Ông Lê Văn Thế- bí thư- chủ tịch HĐND xã Thọ Ngọc.
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri các đại biểu báo cáo tình hình thu chi ngân sách huyện, các chỉ tiêu phát triển kinh tế XH- QPAN trong năm 2023, 
THẾ.jpg
( Ông Lê Văn Thế- Cchur tịch HĐND xã Thọ ngọc đọc báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã - QPAN năm 2023 tại hội nghị)
CỬ TRI THAM DỰ KỲ HỌP.jpg
( Cử tri tham dự kỳ họp)
Tại kỳ họp này các cử tri tham dự đều phát huy quyền dân chủ,  tham gia phát biểu đóng góp ý kiến, phản ánh, kiến nghị và có những đề xuất  với đaiị biểu HĐND huyện cũng như với Chính quyền, các ban ngành, phòng ban thuộc quyền giải quyết của huyện.
Trên cơ sở những ý kiến, kiến nghị của cử tri, các ông, bà đại biểu sẽ được nghe các ý kiến, kiến nghị từ đó tiếp thu và trao đổi với cử tri tại hội nghị.
Để thực hiện những nội dung, chương trình trên, ban tổ chức hội nghị đề nghị các cửu tri phát huy tinh thần làm chủ của mihf thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến một cách xây dựng,  thực tiễn, đồng thời xác định đúng trách nhiệm củ công dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật. Những ý kiến đã được chuẩn bị bằng văn bản, nhưng do điều kiện thời gian, cử tri không trình bày tại hội nghị đề nghị cử tri gửi qua thư ký của hội nghị để tổng hợp avf có giá trị như ý kiến đã trình bày tại hội nghị.
CỬ TRI THỌ SƠN.jpg
( Cử tri đóng góp ý kiến)
Cử tri của 3 xã cũng đã nêu các vấn đề nổi của địa phương để các đạibiểu HĐND trả lời tại hội nghị trên tinh thần thẳng thắn, khách quan.
sau 1/2 ngỳ làm việc nghiêm túc với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và khẩn trương. Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đaị biểu HĐND huyện Triệu Sơn tại hội trường UBND xã Thọ Cường đã hoàn thành các nội dung đã đề ra.
Tại hội nghị này chúng ta đã được nghe đại diện tổ đại biểu HĐND huyện thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 12 của HĐND huyện và báo cáo tình hình hoạt động phát triển kinh tế, Văn hóa xã hội- Qp AN 6 tháng đẩu năm và phương hướng nhiệm vụ thực hiện thời gian cuối năm. Cũng tị hội nghị này chúng ta đã dành phần lớn thời gian để cử tri tham gia phát biểu, kiến nghị,đề xuất với đại biểu cũng như với chính quyền các cấp. hội nghị cũng đã được nghe ý kiến tiếp thu, giải trình của ông Nguyễn Văn Quyền, ông Lê Văn Thế về các nội dung phản ánh của cử tri0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
fded98ebdb3971edhoidaptt.jpg