Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158569

Đoàn giám sát của huyện ủy Triệu Sơn về kiểm tra tiến độ

Ngày 03/11/2023 09:01:53

Chiều hôm qua, ngày 01 tháng 11 năm 2023, đoàn giám sát của huyện ủy Triệu Sơn do đ/c Lê Thị Sen - Thường vụ huyện ủy- Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy làm trưởng đoàn về kiểm tra các nội dung của xã đã đăng ký làm việc trong năm 2023, các NQ, Chỉ thị của huyện ủy, tỉnh ủy, trong đó công việc trọng tâm thực hiện là Nghị quyết số 12/NQ- HU ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Ban chấp hành Huyện ủy " về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng hành lang giao thông nông thôn trên địa bàn huyện".

 Chiều hôm qua, ngày 01 tháng 11 năm 2023, đoàn giám sát của huyện ủy Triệu Sơn do đ/c Lê Thị Sen - Thường vụ huyện ủy- Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy làm trưởng đoàn và các đ/c trong đoàn kiểm tra của huyện ủy, UBND huyện về kiểm tra các nội dung của xã đã đăng ký làm việc trong năm 2023, các NQ, Chỉ thị của huyện ủy, tỉnh ủy, trong đó công việc trọng tâm thực hiện là Nghị quyết số 12/NQ- HU ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Ban chấp hành Huyện ủy "  về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng hành lang giao thông nông thôn trên địa bàn huyện".
Chỉ thị số 15 -CT/HU ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Ban thường vụ huyện ủy" về tăng cường công tác vệ sinh môi trường và thực  hiện nếp sống văn hóa trong cơ quan, cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Triệu Sơn" và các văn bản liên quan.
BC.jpg( Đ/c Phạm Xuân Kỳ- PBT Đảng ủy đọc báo cáo công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban chấp hành, Ban thường vụ huyện ủy khóa  XVIII ban hành 2022, 2023 phục vụ đoàn giám sát số 03 của BTV huyện ủy).
Trong báo cáo nêu rõ cách làm, phân công trách nhiệm, ra quyết định thành lập các  đoàn, các tổ chức Chính trị - xã hội. Các tổ giám sát của Đảng ủy, UBND xã  ...Trong đó tập trung cao độ thực hiện NQ số 12 của huyện ủy trong công tác vận động giải phóng hành lang giao thông, và Chỉ thị số 15 của huyện ủy về công tác vệ sinh môi trường
Báo cáo nêu rõ: Năm 2023 xã Thọ Cường đã vận động nhân dân hiến đất mở rộng hành lang giao thông được 4,800m đường liên thôn, nâng tổng số tuyến đường bê tông hóa trên địa bàn xã lè 11,8km. Trên cơ sở một số tuyến đường đã có mặt bằng hành lang giao thông thì các thôn đã vận động nhân dân tiếp tục hiến đất để  mở rộng đường cụ thể như sau: Đơn vị thôn 2 đã vận động các hộ dân phá dỡ tường rào, cổng kiên cố để mở rộng đường, đơn vị thôn 1 vận đông 4 hộ dân tháo mái tôn, cổng kiên cố , hơn 200m tường rào, san lấp hơn 175m đất cấy ( đất thổ cư) để thôn làm đường.
Tại hội nghị này: Cái đ/c trong đoàn huyện đã được nghe các đồng chí Công chức xã,  các đ/c Bí thư, thôn trưởng của 7 thôn báo cáo kết quả công việc của địa phương, của thôn. 
- Các đ/c Công chức đã báo cáo nội dung các nội dung, công việc được giao trong đó là kết quả thực hiện các tiêu chí về NTM nâng cao.
- Các đ/c bí thư Chi bộ báo về kết quả thực hiện Nghị quyết 12 và  Chỉ thị 15 của huyện ủy:
+. Về  việc thực hiện Nghị quyết 12. Các thôn trên địa bàn xã Thọ Cường tính đến thời điểm hiện tại đã làm xong 4,8km đường bê tông đi vào sử dungj. Một số thôn như thôn 1, thôn 6 đã có Nghi quyết chi bộ tiếp tục khảo sát các tuyến đường để có phương án thu theo khẩu để làm các đoạn đường tiếp theo
Bên cạnh những thuận lợi khi thực hiện Nghị quyết 12 của huyện ủy triệu Sơn thì vẫn còn những bất cập trong thi công đó là: Khi mở rộng lòng đường thì hệ thống điện lưới lại nằm trong lòng đường giao thông, một số tuyến đường điện nằm trong lòng đường giao thoongg đến gần 1m, gây mất mỹ quan và dễ gây tai nạn cho người tham gia giao thông
CB6.jpg

( Bí thư chi bộ 6 báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết 12 của huyện ủy Triệu Sơn)
- Về việc thực hiện Chỉ thị 15 của Thường vụ huyện ủy. các đ/ Thường vụ Đảng ủy, các chi bộ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị. Khối cơ quan tổ chức định kỳ hàng tuần công tác VSMT vào thứ 5 hàng tuần, các thôn tổ chức làm VSMT vào chiều chủ nhật hàng tuần và chia cho các tổ làm vệ sinh đường thôn ngõ xóm theo khu vực phân công
Sau khi nghe các báo cáo đ/c Lê Thị Sen đánh giá cao sự tập trung chỉ đạo của Đảng ủy xã Thọ Cường, cấp ủy- chi bộ thôn, bên cạnh đó đ/c đề nghị số liệu báo cáo caanff chính xác và đối khớp số liệu, các hệ  thống văn bản phải đầy đủ hơn, các nội dung công việc phải ra đầy đủ quyết định, các ngành, đoàn thể phải có kế hoạch cụ thể cho từng công việc, đưa Chỉ thị 15 vào sinh hoạt định kỳ và là nội dung đánh giá chi bộ.
SEN.jpg
( Đ/c Lê Thị Sen kết luận hội nghị).
- Tiếp tục thực hiện NNghij quyết 12 của huyện  ủy về vận động nhân dân hiến đất mở đường giao thông nông thôn.
- Hoàn  chỉnh hệ thống văn bản từ Đảng ủy đến UBND xã
- Ban hành cơ chế sát thực để thực hiện xây dựng Chính quyền thân thiện, có quy chế cụ thể.
- Thường xuyên VSMT khu vực khu di tích, tạo cảnh quan xung qoanh khu di tích.Đoàn giám sát của huyện ủy Triệu Sơn về kiểm tra tiến độ

Đăng lúc: 03/11/2023 09:01:53 (GMT+7)

Chiều hôm qua, ngày 01 tháng 11 năm 2023, đoàn giám sát của huyện ủy Triệu Sơn do đ/c Lê Thị Sen - Thường vụ huyện ủy- Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy làm trưởng đoàn về kiểm tra các nội dung của xã đã đăng ký làm việc trong năm 2023, các NQ, Chỉ thị của huyện ủy, tỉnh ủy, trong đó công việc trọng tâm thực hiện là Nghị quyết số 12/NQ- HU ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Ban chấp hành Huyện ủy " về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng hành lang giao thông nông thôn trên địa bàn huyện".

 Chiều hôm qua, ngày 01 tháng 11 năm 2023, đoàn giám sát của huyện ủy Triệu Sơn do đ/c Lê Thị Sen - Thường vụ huyện ủy- Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy làm trưởng đoàn và các đ/c trong đoàn kiểm tra của huyện ủy, UBND huyện về kiểm tra các nội dung của xã đã đăng ký làm việc trong năm 2023, các NQ, Chỉ thị của huyện ủy, tỉnh ủy, trong đó công việc trọng tâm thực hiện là Nghị quyết số 12/NQ- HU ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Ban chấp hành Huyện ủy "  về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng hành lang giao thông nông thôn trên địa bàn huyện".
Chỉ thị số 15 -CT/HU ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Ban thường vụ huyện ủy" về tăng cường công tác vệ sinh môi trường và thực  hiện nếp sống văn hóa trong cơ quan, cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện Triệu Sơn" và các văn bản liên quan.
BC.jpg( Đ/c Phạm Xuân Kỳ- PBT Đảng ủy đọc báo cáo công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban chấp hành, Ban thường vụ huyện ủy khóa  XVIII ban hành 2022, 2023 phục vụ đoàn giám sát số 03 của BTV huyện ủy).
Trong báo cáo nêu rõ cách làm, phân công trách nhiệm, ra quyết định thành lập các  đoàn, các tổ chức Chính trị - xã hội. Các tổ giám sát của Đảng ủy, UBND xã  ...Trong đó tập trung cao độ thực hiện NQ số 12 của huyện ủy trong công tác vận động giải phóng hành lang giao thông, và Chỉ thị số 15 của huyện ủy về công tác vệ sinh môi trường
Báo cáo nêu rõ: Năm 2023 xã Thọ Cường đã vận động nhân dân hiến đất mở rộng hành lang giao thông được 4,800m đường liên thôn, nâng tổng số tuyến đường bê tông hóa trên địa bàn xã lè 11,8km. Trên cơ sở một số tuyến đường đã có mặt bằng hành lang giao thông thì các thôn đã vận động nhân dân tiếp tục hiến đất để  mở rộng đường cụ thể như sau: Đơn vị thôn 2 đã vận động các hộ dân phá dỡ tường rào, cổng kiên cố để mở rộng đường, đơn vị thôn 1 vận đông 4 hộ dân tháo mái tôn, cổng kiên cố , hơn 200m tường rào, san lấp hơn 175m đất cấy ( đất thổ cư) để thôn làm đường.
Tại hội nghị này: Cái đ/c trong đoàn huyện đã được nghe các đồng chí Công chức xã,  các đ/c Bí thư, thôn trưởng của 7 thôn báo cáo kết quả công việc của địa phương, của thôn. 
- Các đ/c Công chức đã báo cáo nội dung các nội dung, công việc được giao trong đó là kết quả thực hiện các tiêu chí về NTM nâng cao.
- Các đ/c bí thư Chi bộ báo về kết quả thực hiện Nghị quyết 12 và  Chỉ thị 15 của huyện ủy:
+. Về  việc thực hiện Nghị quyết 12. Các thôn trên địa bàn xã Thọ Cường tính đến thời điểm hiện tại đã làm xong 4,8km đường bê tông đi vào sử dungj. Một số thôn như thôn 1, thôn 6 đã có Nghi quyết chi bộ tiếp tục khảo sát các tuyến đường để có phương án thu theo khẩu để làm các đoạn đường tiếp theo
Bên cạnh những thuận lợi khi thực hiện Nghị quyết 12 của huyện ủy triệu Sơn thì vẫn còn những bất cập trong thi công đó là: Khi mở rộng lòng đường thì hệ thống điện lưới lại nằm trong lòng đường giao thông, một số tuyến đường điện nằm trong lòng đường giao thoongg đến gần 1m, gây mất mỹ quan và dễ gây tai nạn cho người tham gia giao thông
CB6.jpg

( Bí thư chi bộ 6 báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết 12 của huyện ủy Triệu Sơn)
- Về việc thực hiện Chỉ thị 15 của Thường vụ huyện ủy. các đ/ Thường vụ Đảng ủy, các chi bộ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị. Khối cơ quan tổ chức định kỳ hàng tuần công tác VSMT vào thứ 5 hàng tuần, các thôn tổ chức làm VSMT vào chiều chủ nhật hàng tuần và chia cho các tổ làm vệ sinh đường thôn ngõ xóm theo khu vực phân công
Sau khi nghe các báo cáo đ/c Lê Thị Sen đánh giá cao sự tập trung chỉ đạo của Đảng ủy xã Thọ Cường, cấp ủy- chi bộ thôn, bên cạnh đó đ/c đề nghị số liệu báo cáo caanff chính xác và đối khớp số liệu, các hệ  thống văn bản phải đầy đủ hơn, các nội dung công việc phải ra đầy đủ quyết định, các ngành, đoàn thể phải có kế hoạch cụ thể cho từng công việc, đưa Chỉ thị 15 vào sinh hoạt định kỳ và là nội dung đánh giá chi bộ.
SEN.jpg
( Đ/c Lê Thị Sen kết luận hội nghị).
- Tiếp tục thực hiện NNghij quyết 12 của huyện  ủy về vận động nhân dân hiến đất mở đường giao thông nông thôn.
- Hoàn  chỉnh hệ thống văn bản từ Đảng ủy đến UBND xã
- Ban hành cơ chế sát thực để thực hiện xây dựng Chính quyền thân thiện, có quy chế cụ thể.
- Thường xuyên VSMT khu vực khu di tích, tạo cảnh quan xung qoanh khu di tích.0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
fded98ebdb3971edhoidaptt.jpg