Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
102
Hôm qua:
39
Tuần này:
333
Tháng này:
450
Tất cả:
115666

Đại hội MTTQ xã Thọ Cường nhiệm kỳ 2019- 2024

Ngày 24/12/2018 08:45:58

Ngày 08 tháng 12 năm 2018. Xã Thọ Cường khai mạc đại hội MTTQ xã nhiệm kỳ 2019- 2024. Về dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Hà Hữu Khang- Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy cùng các đồng chí lãnh đạo các ban ngành chủa huyện ủy Triệu Sơn

 Trong những năm qua tình hình chính trị của địa phương luôn được giữ vững và ổn định, kinh tế phát triển theo hướng ổn tích cực, năm sau cao hơn năm trước. Đó là nhờ sự chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp của MTTQ và các ttổ chức đoàn thể. Đặc biệt là sự đoàn kết trong nhân dân. 5 Năm qua; cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ, các Ban ngành đoàn thể, ban công tác mặt trận của 7 khu dân cư, các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các  cuộc vận động, các phong trào, các chương trình ủng hộ. Duy trì và phát huy các hoạt động của các tổ chức.
Trong nhiệm kỳ qua; UB MTTQ xã đã phối hợp với Ban chỉ đạo vận động xây dựng làng văn hóa, cơ quan, trường học, gia đình avưn hóa, khơi dậy nếp sống văn minh lành mạnh. Chất lượng của các làng văn hóa ngày một nâng lên; số gia đình đạt gia đình văn hoáhàng năm đạt trên 85%. Tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, TDTT, các trò chơi dân gian, tổ chức hoatj động hè cho các cháu học sinh. Vận động, tổ chức cán bộ, đảng viên, CNVC và nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, Quyết dịnh 3123 của Chủ tịch UBND tỉnh và Chỉ thị số 08 của Ban thường vụ Huyện ủy về tiếp tục tăng Cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
Trong nhiệm kỳ 2013- 2018, UB MTTQ xã tiếp tục đổi mới, nân cao chất lượng hoạt động của MTTQ , các đoàn thể chính trị- xã hộivới mục tiêu tiếp tục xây dựng, củng cố, liện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng đội ngũ cán bộ MT có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, chuyên môn nghiệp vụ phù hợp, có kinh nhiệm thực tiễn và kỹ năng vận động, tập hợp quần chúng.
Đại hội nhiệm kỳ khóa XVIII cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại yếu kém như: 
- Viẹc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác mặt trận và các đoàn thể năng lực có mặt còn hạn chế, Sự phối hợp giữa MTTQ với Chính quyền và các tổ chức thành viên có lúc có nơi chưa chặt chẽ nên chưa tạo được sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện các phong trào.
- Một số mặt hoạt động của mặt trận còn biểu hiện tính hình thức, chưa sâu sát để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Chưa chủ động đổi mới nội dung hoạt động nhất là các ban công tác mặt trận oqr khu dân cư.
- Hoạt động giám sá của mặt trận theo quy định của pháp luật còn hạn chế. 
Trong kỳ đại hội MTTQ xã Tho Cường khõa XVIII nhiệm kỳ 2019- 2024 đề ra phương hướng, nhiệm vụ dó là: Vận động nhân dân tiếp tục sáng tạo trong lao động sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng. Tăng cường tính tự quản, đẩy lùi tiêu cực, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; phòng chống tham nhũng lãng phí, tạo môi trường để nhân dân phát huy quyền làm chủ, nâng cao nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội...vv
- Đại hội đã diến ra trong không  khí phấn khởi, Đại hội đã bầu ra ban thường trực và các thành viên ban mặt trận trong sự đoàn kết thống nhất cao. Đại hội kết thúc tốt đẹpa0610f76367ad5248c6b.jpgf4f2ba3c9c307f6e2621.jpgf213c3b4e5b806e65fa9.jpg vào 11 giờ 30 phút cùng ngày
Một số hình ảnh Đại hội MTTQ  xã Thọ Cường nhiệm kỳ 2019- 2014.Đại hội MTTQ xã Thọ Cường nhiệm kỳ 2019- 2024

Đăng lúc: 24/12/2018 08:45:58 (GMT+7)

Ngày 08 tháng 12 năm 2018. Xã Thọ Cường khai mạc đại hội MTTQ xã nhiệm kỳ 2019- 2024. Về dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Hà Hữu Khang- Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy cùng các đồng chí lãnh đạo các ban ngành chủa huyện ủy Triệu Sơn

 Trong những năm qua tình hình chính trị của địa phương luôn được giữ vững và ổn định, kinh tế phát triển theo hướng ổn tích cực, năm sau cao hơn năm trước. Đó là nhờ sự chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp của MTTQ và các ttổ chức đoàn thể. Đặc biệt là sự đoàn kết trong nhân dân. 5 Năm qua; cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ, các Ban ngành đoàn thể, ban công tác mặt trận của 7 khu dân cư, các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các  cuộc vận động, các phong trào, các chương trình ủng hộ. Duy trì và phát huy các hoạt động của các tổ chức.
Trong nhiệm kỳ qua; UB MTTQ xã đã phối hợp với Ban chỉ đạo vận động xây dựng làng văn hóa, cơ quan, trường học, gia đình avưn hóa, khơi dậy nếp sống văn minh lành mạnh. Chất lượng của các làng văn hóa ngày một nâng lên; số gia đình đạt gia đình văn hoáhàng năm đạt trên 85%. Tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, TDTT, các trò chơi dân gian, tổ chức hoatj động hè cho các cháu học sinh. Vận động, tổ chức cán bộ, đảng viên, CNVC và nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị 27 của Bộ Chính trị, Quyết dịnh 3123 của Chủ tịch UBND tỉnh và Chỉ thị số 08 của Ban thường vụ Huyện ủy về tiếp tục tăng Cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
Trong nhiệm kỳ 2013- 2018, UB MTTQ xã tiếp tục đổi mới, nân cao chất lượng hoạt động của MTTQ , các đoàn thể chính trị- xã hộivới mục tiêu tiếp tục xây dựng, củng cố, liện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng đội ngũ cán bộ MT có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, chuyên môn nghiệp vụ phù hợp, có kinh nhiệm thực tiễn và kỹ năng vận động, tập hợp quần chúng.
Đại hội nhiệm kỳ khóa XVIII cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại yếu kém như: 
- Viẹc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác mặt trận và các đoàn thể năng lực có mặt còn hạn chế, Sự phối hợp giữa MTTQ với Chính quyền và các tổ chức thành viên có lúc có nơi chưa chặt chẽ nên chưa tạo được sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện các phong trào.
- Một số mặt hoạt động của mặt trận còn biểu hiện tính hình thức, chưa sâu sát để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Chưa chủ động đổi mới nội dung hoạt động nhất là các ban công tác mặt trận oqr khu dân cư.
- Hoạt động giám sá của mặt trận theo quy định của pháp luật còn hạn chế. 
Trong kỳ đại hội MTTQ xã Tho Cường khõa XVIII nhiệm kỳ 2019- 2024 đề ra phương hướng, nhiệm vụ dó là: Vận động nhân dân tiếp tục sáng tạo trong lao động sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng. Tăng cường tính tự quản, đẩy lùi tiêu cực, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội; phòng chống tham nhũng lãng phí, tạo môi trường để nhân dân phát huy quyền làm chủ, nâng cao nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội...vv
- Đại hội đã diến ra trong không  khí phấn khởi, Đại hội đã bầu ra ban thường trực và các thành viên ban mặt trận trong sự đoàn kết thống nhất cao. Đại hội kết thúc tốt đẹpa0610f76367ad5248c6b.jpgf4f2ba3c9c307f6e2621.jpgf213c3b4e5b806e65fa9.jpg vào 11 giờ 30 phút cùng ngày
Một số hình ảnh Đại hội MTTQ  xã Thọ Cường nhiệm kỳ 2019- 2014.0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
fded98ebdb3971edhoidaptt.jpg