Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158569

Đại hội Cựu Giáo chức lần tứ 4

Ngày 03/06/2024 09:10:26

Ngày 26 tháng 05 năm 2024. xã Thọ Cường tổ chức Đại hội hội CGC lần thứ 4 nhiệm kỳ 2024- 2029.

 Ngày 26 tháng 05 năm 2024. xã Thọ Cường tổ chức Đại hội hội CGC lần thứ 4 nhiệm kỳ 2024- 2029.
 Về dự Đại hội có cô giáo Qoách Thị Mai- Thường vụ hội CGC huyện triệu Sơn, các đ/c trong Thường vụ Đảng ủy, cán bộ công chức trong xã, Ban giám hiệu 03 nhà trường, các thầy cô giáo trong cụm cùng 25 thầy có trong hội CGC xã nhà
Trong đại hội lần này đánh gá kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ trước và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tiếp theo. Trong giai đoạn thực hiện đường lối đôiủ mới và XD đất nước, nhiều văn bản của Đảng và nhà nước ta đã thể hiện tinh thần cơ bản xem " Giáo dục- Đào tạo là quốc sách hàng đầu" và nhấn mạng " khơi dậy và phát huy tối đa nội lực, trọng tâm là con người được đào tạo". Trên cơ sở đó, Nghị định 88/2003/NĐ- CP ngày 30 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ về việc thành lập Hội cựu giáo chức Việt Nam là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với vai trò vị trí của lực lượng giáo chức trong cả nước, nững chiến sỹ trên mặt trận giáo dục, đã từng có những năm tháng cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước nhà. Hội cựu giáo chức là một tổ chức xã hội- nghề nghề nghiệp của tất cả những người trước đây đã là nhà giáo, cán bộ quả lý giáo dục, cán bộ, nhân viên trong các trường học, các cơ sở và cơ quan giáo dục và đào tạo
văn nghệ 1.jpg
( Văn nghệ chào mừng đại hội)
Văn nghệ đại hội.jpg
Những đánh giá trong báo cáo về những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của hội nhiệm kỳ qua,  đại hội cần thẳng thắn nghiêm túc trao đổi và đề ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế, tồn tại, đưa hoạt động của tổ chức hội ngày càng phát triển.
Để phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tại đại hội thảo luận, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của hội trong nhiệm kỳ tới, đó là: Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức hội; đảm bảo hoạt động của hội đều đặn, phấn đấu kết nạp trên 100% công chức, viên chức ngành giáo dục đã nghỉ hưu vào hội
phát biểu đại hội.jpg
(Đại biểu phát biểu trong đại hội)
Đảm bảo hoạt động của hội đều đặn, phong phú và hiệu quả; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, nhất là nững hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tích cực tham gia vào các hoạt động và phong trào giáo dục tại địa phương, để góp phần hỗ trợ, xây dựng và phát triển sự nghiệp GD & ĐT. 
Bên cạnh đó hội CGC luôn tích cực tham gia, vận động hưởng ứng phong trào, gương mẫu, giáo dục con cháu chăm ngoan học tốt, tích cực tham gia công tác khuyến học khuyến tài và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Các hội viên trong hội tích cực tham gia, vận động gia đình hưởng ứng phong trào " Toàn dân đoàn kết XDĐSVH ", các phong trào XD NTM nâng cao của địa phương. Hội CGC phối hợp với các nhà trường nắm bắt tình hình, xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm học mới; thảo luận, đề xuát đóng góp ý kiến, kinh nghiệm nhằm góp phần xd và phát triển sự nghiệp giáo dục của xã nhà.

 

Đại hội Cựu Giáo chức lần tứ 4

Đăng lúc: 03/06/2024 09:10:26 (GMT+7)

Ngày 26 tháng 05 năm 2024. xã Thọ Cường tổ chức Đại hội hội CGC lần thứ 4 nhiệm kỳ 2024- 2029.

 Ngày 26 tháng 05 năm 2024. xã Thọ Cường tổ chức Đại hội hội CGC lần thứ 4 nhiệm kỳ 2024- 2029.
 Về dự Đại hội có cô giáo Qoách Thị Mai- Thường vụ hội CGC huyện triệu Sơn, các đ/c trong Thường vụ Đảng ủy, cán bộ công chức trong xã, Ban giám hiệu 03 nhà trường, các thầy cô giáo trong cụm cùng 25 thầy có trong hội CGC xã nhà
Trong đại hội lần này đánh gá kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ trước và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tiếp theo. Trong giai đoạn thực hiện đường lối đôiủ mới và XD đất nước, nhiều văn bản của Đảng và nhà nước ta đã thể hiện tinh thần cơ bản xem " Giáo dục- Đào tạo là quốc sách hàng đầu" và nhấn mạng " khơi dậy và phát huy tối đa nội lực, trọng tâm là con người được đào tạo". Trên cơ sở đó, Nghị định 88/2003/NĐ- CP ngày 30 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ về việc thành lập Hội cựu giáo chức Việt Nam là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với vai trò vị trí của lực lượng giáo chức trong cả nước, nững chiến sỹ trên mặt trận giáo dục, đã từng có những năm tháng cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước nhà. Hội cựu giáo chức là một tổ chức xã hội- nghề nghề nghiệp của tất cả những người trước đây đã là nhà giáo, cán bộ quả lý giáo dục, cán bộ, nhân viên trong các trường học, các cơ sở và cơ quan giáo dục và đào tạo
văn nghệ 1.jpg
( Văn nghệ chào mừng đại hội)
Văn nghệ đại hội.jpg
Những đánh giá trong báo cáo về những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của hội nhiệm kỳ qua,  đại hội cần thẳng thắn nghiêm túc trao đổi và đề ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế, tồn tại, đưa hoạt động của tổ chức hội ngày càng phát triển.
Để phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tại đại hội thảo luận, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của hội trong nhiệm kỳ tới, đó là: Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức hội; đảm bảo hoạt động của hội đều đặn, phấn đấu kết nạp trên 100% công chức, viên chức ngành giáo dục đã nghỉ hưu vào hội
phát biểu đại hội.jpg
(Đại biểu phát biểu trong đại hội)
Đảm bảo hoạt động của hội đều đặn, phong phú và hiệu quả; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, nhất là nững hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tích cực tham gia vào các hoạt động và phong trào giáo dục tại địa phương, để góp phần hỗ trợ, xây dựng và phát triển sự nghiệp GD & ĐT. 
Bên cạnh đó hội CGC luôn tích cực tham gia, vận động hưởng ứng phong trào, gương mẫu, giáo dục con cháu chăm ngoan học tốt, tích cực tham gia công tác khuyến học khuyến tài và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Các hội viên trong hội tích cực tham gia, vận động gia đình hưởng ứng phong trào " Toàn dân đoàn kết XDĐSVH ", các phong trào XD NTM nâng cao của địa phương. Hội CGC phối hợp với các nhà trường nắm bắt tình hình, xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm học mới; thảo luận, đề xuát đóng góp ý kiến, kinh nghiệm nhằm góp phần xd và phát triển sự nghiệp giáo dục của xã nhà.

 
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
fded98ebdb3971edhoidaptt.jpg