Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158569

Thôn 2 xã Thọ Cường và phong trào giải phóng hành lang giao thông theo Nghị Quyết

Ngày 28/08/2023 09:55:08

Thực hiện Nghị quyết 12 của huyện ủy Triệu Sơn về giải phóng hành lang giao thông, mở rộng lòng lề đường. Nghị Quyết số 18 của Đảng bộ xã Thọ Cường ngày 27/7/2022 Về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường và đầu tư để nâng cấp đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Thọ Cường.

 Thực hiện Nghị quyết 12 của huyện ủy Triệu Sơn về giải phóng hành lang giao thông, mở rộng lòng lề đường.  Nghị Quyết số 18 của Đảng bộ xã Thọ Cường ngày 27/7/2022 Về tăng cường công tác lãnh đạo  của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường và đầu tư để nâng cấp đường  giao thông nông thôn trên địa bàn xã Thọ Cường.
Trong những năm 2012,2013 xã Thọ Cường đã phát động nhân dân trên toàn xã hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Bằng sự quyết tâm của cả hệ thống Chính trị, sư đồng thuận và vào cuộc quyết liệt cuuar nhân dân trong xã, phong trào hiến đất mở đường đã trờ thành cao trào thi đua mở đường trong đại bàn. Trước khi mở đường những con đường trong xã, trong thôn chỉ vừa đủ cho 1 xe cơ giới đi qua; tường rào laf bờ tre gai dứa gai rậm rạp, các tuyến đường ngõ rất nhỏ. Toàn bộ các tuyến đường llà đất sét, ngày nắng thì bụi đát, ngày mưa thi bùn bẩn.  sau khi phong trào hiến đất mở đường được  nhân dân hưởng ứng, đồng tình đã mở rộng và tiến hành bê tông hóa lòng đường. Cụ thể: Các tuyến đường liên thôn mở rộng 9m, lòng đường rộng bê tông hóa 3m, một số thôn đẫ huy động nhân dân đóng góp công, tiền của đổ lòng đường rộng 3m như thôn 4, thôn 7 và thôn 2. Các tuyến khác đều cứng hoas lòng đường là 2,5m.
Ngày 23 tháng 8 năm 2023, cán boogj và nhân dân thôn 2 đã họp và thống nhất tiếp tục mở rộng lòng, lề đường trong giai đoạn mới, trước hết mở rộng lòng lề đường tuyến đường từ QL47 đến nhà Vh theo Nghị quyết 12 của huyện ủy Triệu Sơn.THÔN 2.4.jpg
Cụ thể thôn đã thống nhất đổ bê tông thêm 3m. Với tinh thần thông nhất, đồng thuận của nhân dân trong thôn, sự quyết tâm của các hộ dân hai bên tuyến đường mẫu đã chủ động phá gỡ cổng, tường rào ( đã  xây kiên cố) để phong trào hiến đất mở đường, các gia đình tự nguyện phá dỡ tường rào, công chính, các công trình của gia đình gồm có: Gia đình ông Quang, gđ ông Ngọc, gia đình ông Đường.
THÔN 2.3.jpgi
               ( Các g/đ tình nguyện tháo gỡ tường tường rào, cổng chính xd tuyến đường mẫu).
Với sự quyết tâm của cán bộ và nhân  dân thôn, trong thời gian 03 ngày từ ngày 25/8/2023- 28/8/2023 tuyến đường mẫu đễ hoàn thành và đi vào sử dụng; lề đường tiến tới trồng hoa hai bên. Đay là một điểm sáng trong phong trào hiến đất mở đường theo Nghị quyết 12 của Huyện ủy Triệu Sơn.THÔN 2.3.jpgTHÔN 2.5.jpg
Ngày 27/8/2023 các Đ/c Trong Ban thường vụ, đại diện các đoàn thể đã về dự và trao quà hỗ trợ cho nhân dân thôn, xem đây là mô hình mẫu  của xã để các thôn phát huy dân chủ, tập hợp sức mạnh đoàn kết trong công cuộc xd và phát huy các tiêu chí NTM nâng cao.

Thôn 2 xã Thọ Cường và phong trào giải phóng hành lang giao thông theo Nghị Quyết

Đăng lúc: 28/08/2023 09:55:08 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết 12 của huyện ủy Triệu Sơn về giải phóng hành lang giao thông, mở rộng lòng lề đường. Nghị Quyết số 18 của Đảng bộ xã Thọ Cường ngày 27/7/2022 Về tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường và đầu tư để nâng cấp đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Thọ Cường.

 Thực hiện Nghị quyết 12 của huyện ủy Triệu Sơn về giải phóng hành lang giao thông, mở rộng lòng lề đường.  Nghị Quyết số 18 của Đảng bộ xã Thọ Cường ngày 27/7/2022 Về tăng cường công tác lãnh đạo  của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường và đầu tư để nâng cấp đường  giao thông nông thôn trên địa bàn xã Thọ Cường.
Trong những năm 2012,2013 xã Thọ Cường đã phát động nhân dân trên toàn xã hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Bằng sự quyết tâm của cả hệ thống Chính trị, sư đồng thuận và vào cuộc quyết liệt cuuar nhân dân trong xã, phong trào hiến đất mở đường đã trờ thành cao trào thi đua mở đường trong đại bàn. Trước khi mở đường những con đường trong xã, trong thôn chỉ vừa đủ cho 1 xe cơ giới đi qua; tường rào laf bờ tre gai dứa gai rậm rạp, các tuyến đường ngõ rất nhỏ. Toàn bộ các tuyến đường llà đất sét, ngày nắng thì bụi đát, ngày mưa thi bùn bẩn.  sau khi phong trào hiến đất mở đường được  nhân dân hưởng ứng, đồng tình đã mở rộng và tiến hành bê tông hóa lòng đường. Cụ thể: Các tuyến đường liên thôn mở rộng 9m, lòng đường rộng bê tông hóa 3m, một số thôn đẫ huy động nhân dân đóng góp công, tiền của đổ lòng đường rộng 3m như thôn 4, thôn 7 và thôn 2. Các tuyến khác đều cứng hoas lòng đường là 2,5m.
Ngày 23 tháng 8 năm 2023, cán boogj và nhân dân thôn 2 đã họp và thống nhất tiếp tục mở rộng lòng, lề đường trong giai đoạn mới, trước hết mở rộng lòng lề đường tuyến đường từ QL47 đến nhà Vh theo Nghị quyết 12 của huyện ủy Triệu Sơn.THÔN 2.4.jpg
Cụ thể thôn đã thống nhất đổ bê tông thêm 3m. Với tinh thần thông nhất, đồng thuận của nhân dân trong thôn, sự quyết tâm của các hộ dân hai bên tuyến đường mẫu đã chủ động phá gỡ cổng, tường rào ( đã  xây kiên cố) để phong trào hiến đất mở đường, các gia đình tự nguyện phá dỡ tường rào, công chính, các công trình của gia đình gồm có: Gia đình ông Quang, gđ ông Ngọc, gia đình ông Đường.
THÔN 2.3.jpgi
               ( Các g/đ tình nguyện tháo gỡ tường tường rào, cổng chính xd tuyến đường mẫu).
Với sự quyết tâm của cán bộ và nhân  dân thôn, trong thời gian 03 ngày từ ngày 25/8/2023- 28/8/2023 tuyến đường mẫu đễ hoàn thành và đi vào sử dụng; lề đường tiến tới trồng hoa hai bên. Đay là một điểm sáng trong phong trào hiến đất mở đường theo Nghị quyết 12 của Huyện ủy Triệu Sơn.THÔN 2.3.jpgTHÔN 2.5.jpg
Ngày 27/8/2023 các Đ/c Trong Ban thường vụ, đại diện các đoàn thể đã về dự và trao quà hỗ trợ cho nhân dân thôn, xem đây là mô hình mẫu  của xã để các thôn phát huy dân chủ, tập hợp sức mạnh đoàn kết trong công cuộc xd và phát huy các tiêu chí NTM nâng cao.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
fded98ebdb3971edhoidaptt.jpg