Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158569

Ngày 26 tháng 12 năm 2023. Đảng ủy xã Thọ Cường tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Ngày 28/12/2023 09:17:17

Ngày 26 tháng 12 năm 2023. Đảng ủy xã Thọ Cường tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Phương- huyện ủy viên- cán bộ chỉ đạo. Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí trowng BCH đảng ủy, cán bộ công chức xã và hơn 100 đảng viên dự hội nghị

 Ngày 26 tháng 12 năm 2023. Đảng ủy xã Thọ Cường tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
 Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Phương- huyện ủy viên- cán bộ chỉ đạo. Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí trowng BCH đảng ủy, cán bộ công chức xã và hơn 100 đảng viên dự hội nghịĐảng 2.jpg
( đồng chí Phạm Xuân Kỳ- PBTđảng ủy đọc quyết định trao tặng huy hiệu cho các đ/c Đảng viên 40,45,50,55,60, và 75 năm tuổi đảng)
Tại hội nghị này các đồng chí nhận huy hiệu đảng dịp 02/9/ và ngày 07/11/2023 dẩng 6.jpg
Trong đợt trao tặng huy hiệu Đảng lần này có 18 đồng chí nhận huy hiệu từ 40 năm đến 75 năm tuổi đảng trong đó:
- huy hiệu 40 năm tuổi đảng là 5 đồng chí
- huy hiệu 45 năm tuổi đảng là 2 đồng 
- huy hiệu 50 năm tuổi đảng là 3 đồng chí
- huy hiệu 55 năm tuổi đảng là 5 đồng chí
- huy hiệu 60 năm tuổi đảng là 3 đồng chí
- huy hiệu 75 năm tuổi đảng là 1 đồng chí
đảng 3.jpg
( đồng chí Lê Đình Tứ- đảng viên chi bộ 7 thay mặt cho các đ/c Đảng viên nhận huy hiệu đợt này phát biểu cảm tưởng)
Thực hiện nhiệm vụ năm 2023, bên cạnh những thuận lợi( tình hình chính trị ổn định, nhân dân đồng thuận), cùng còn có nhiều khó khăn: Thời tiết nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; bất ổn chính trị và xung đột kéo dài trên thế giới có tác động đến mặt hàng thiết  yếu, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất của nhân dânvà công tac lãnh đạo, chỉ đạo. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng ủy, HĐND; sự chỉ đạo điều hành của UBND xã, sự nỗ lực của các bộ phận, ban ngành chuyên môn cùng với sự đồng tình ủng hộ, chia sẻ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, nhìn chung, tihf hình chính trị- kinh tế, VHXH đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH NĂM 2023
 1. Về trồng trọt
- Vụ chiêm xuân năm nay được mùa do thời tiết thuận lợi, cây lúa sinh trưởng tốt, không có dịch bệnh xảy ra. Diện tích gieo cấy đất lúa là 199ha, năng xuất bình quân đạt 70 tạ/ha, sản lượng đạt khoảng 1.393 tấn; vụ mùa diện tích gieo trồng 178,7ha, năng xuất bình quân đạt 60taj/ha. Diện tích cây ngô cả năm đạt 15,1ha,cây rau màu 35ha.
đảng 7.jpgdảng 9.jpg
( các đại biểu dự hội nghị tổng kết đảng bộ)
Sau khi nghe báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội của xã trong năm 2023, các đại biểu dự hội nghị đã thẳng thắn đóng góp những ý kiến, sáng kiến xây dựng xã nhà trong nawm tiếp theo. Trước hết cần tập trung nguồn lực, vật lực cho viêc phát triển kinh tế- VHXH, trọng tâm là chuẩn bị các yếu tố để về đích NTM nâng cao vào quý 2 năm 2024.
đảng 10.jpg
 ( Đại biểu nguyễn Đức Hòa phát biểu ý kiến)
Theo đó xác định rõ từng chỉ tiêu trong XD NTM, bổ xung thiết chế các nhà văn hóa thôn, các công trình giao thông, thủy lợi. Thực hienj nghiêm túc các Chỉ thị, Ngị quyết của cấp trên, đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách cụ thể gắn với hành động quyết liệt các chủ trương đã đề ra.
Các đại biểu phát biểu phát bểu trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng nên hội nghị được đánh giá là khách quan, không bao biện- có định hướng rõ nét, cụ thể cho từng công việc.
đảng 11.jpg
( Đ/c Phạm Sỹ Khoa - Bí thư Đảng bộ phát biểu bế mạc)
Sau 1/2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả hội nghị đã thống nhất cao các nội dung trong báo cáo đồng thời đè ra những mục tiêu, phương hướng trong thời gian tới. Hội nghị kết thúc vào 11h cùng ngày
 
 

Ngày 26 tháng 12 năm 2023. Đảng ủy xã Thọ Cường tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Đăng lúc: 28/12/2023 09:17:17 (GMT+7)

Ngày 26 tháng 12 năm 2023. Đảng ủy xã Thọ Cường tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Phương- huyện ủy viên- cán bộ chỉ đạo. Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí trowng BCH đảng ủy, cán bộ công chức xã và hơn 100 đảng viên dự hội nghị

 Ngày 26 tháng 12 năm 2023. Đảng ủy xã Thọ Cường tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
 Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Phương- huyện ủy viên- cán bộ chỉ đạo. Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí trowng BCH đảng ủy, cán bộ công chức xã và hơn 100 đảng viên dự hội nghịĐảng 2.jpg
( đồng chí Phạm Xuân Kỳ- PBTđảng ủy đọc quyết định trao tặng huy hiệu cho các đ/c Đảng viên 40,45,50,55,60, và 75 năm tuổi đảng)
Tại hội nghị này các đồng chí nhận huy hiệu đảng dịp 02/9/ và ngày 07/11/2023 dẩng 6.jpg
Trong đợt trao tặng huy hiệu Đảng lần này có 18 đồng chí nhận huy hiệu từ 40 năm đến 75 năm tuổi đảng trong đó:
- huy hiệu 40 năm tuổi đảng là 5 đồng chí
- huy hiệu 45 năm tuổi đảng là 2 đồng 
- huy hiệu 50 năm tuổi đảng là 3 đồng chí
- huy hiệu 55 năm tuổi đảng là 5 đồng chí
- huy hiệu 60 năm tuổi đảng là 3 đồng chí
- huy hiệu 75 năm tuổi đảng là 1 đồng chí
đảng 3.jpg
( đồng chí Lê Đình Tứ- đảng viên chi bộ 7 thay mặt cho các đ/c Đảng viên nhận huy hiệu đợt này phát biểu cảm tưởng)
Thực hiện nhiệm vụ năm 2023, bên cạnh những thuận lợi( tình hình chính trị ổn định, nhân dân đồng thuận), cùng còn có nhiều khó khăn: Thời tiết nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; bất ổn chính trị và xung đột kéo dài trên thế giới có tác động đến mặt hàng thiết  yếu, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất của nhân dânvà công tac lãnh đạo, chỉ đạo. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng ủy, HĐND; sự chỉ đạo điều hành của UBND xã, sự nỗ lực của các bộ phận, ban ngành chuyên môn cùng với sự đồng tình ủng hộ, chia sẻ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, nhìn chung, tihf hình chính trị- kinh tế, VHXH đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH NĂM 2023
 1. Về trồng trọt
- Vụ chiêm xuân năm nay được mùa do thời tiết thuận lợi, cây lúa sinh trưởng tốt, không có dịch bệnh xảy ra. Diện tích gieo cấy đất lúa là 199ha, năng xuất bình quân đạt 70 tạ/ha, sản lượng đạt khoảng 1.393 tấn; vụ mùa diện tích gieo trồng 178,7ha, năng xuất bình quân đạt 60taj/ha. Diện tích cây ngô cả năm đạt 15,1ha,cây rau màu 35ha.
đảng 7.jpgdảng 9.jpg
( các đại biểu dự hội nghị tổng kết đảng bộ)
Sau khi nghe báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội của xã trong năm 2023, các đại biểu dự hội nghị đã thẳng thắn đóng góp những ý kiến, sáng kiến xây dựng xã nhà trong nawm tiếp theo. Trước hết cần tập trung nguồn lực, vật lực cho viêc phát triển kinh tế- VHXH, trọng tâm là chuẩn bị các yếu tố để về đích NTM nâng cao vào quý 2 năm 2024.
đảng 10.jpg
 ( Đại biểu nguyễn Đức Hòa phát biểu ý kiến)
Theo đó xác định rõ từng chỉ tiêu trong XD NTM, bổ xung thiết chế các nhà văn hóa thôn, các công trình giao thông, thủy lợi. Thực hienj nghiêm túc các Chỉ thị, Ngị quyết của cấp trên, đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách cụ thể gắn với hành động quyết liệt các chủ trương đã đề ra.
Các đại biểu phát biểu phát bểu trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng nên hội nghị được đánh giá là khách quan, không bao biện- có định hướng rõ nét, cụ thể cho từng công việc.
đảng 11.jpg
( Đ/c Phạm Sỹ Khoa - Bí thư Đảng bộ phát biểu bế mạc)
Sau 1/2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả hội nghị đã thống nhất cao các nội dung trong báo cáo đồng thời đè ra những mục tiêu, phương hướng trong thời gian tới. Hội nghị kết thúc vào 11h cùng ngày
 
 
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
fded98ebdb3971edhoidaptt.jpg