Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158569

Kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XVIII nhiệm kỳ 2021- 2026, ngày 29 tháng 12 năm 2023

Ngày 05/01/2024 14:36:18

Ngày 29 tháng 12 năm 2023. kỳ họp thứ 8 đã họp trong 1/2 ngày quyết định nhiều vấn đề quan trọng trong xây dựng và phát triển KT- VHXH - QPAN trong ăm 2024. Trong năm 2023, HĐND xã đã tổ chức 03 kỳ họp trong đó có một kỳ họp chuyên đề bầu cử chức danh Chủ tịch UBND xã do điều động cán bộ, công tác và chuẩn bị các nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp, thường trực HĐND và các nghành tổ chức liên quan để chuẩn bị các nội dung chương trình của kỳ họp

 Ngày 29 tháng 12 năm 2023. kỳ họp thứ 8 đã họp trong 1/2 ngày quyết định nhiều vấn đề quan trọng trong xây dựng và phát triển KT- VHXH - QPAN trong ăm 2024. Trong năm 2023, HĐND xã đã tổ chức 03 kỳ họp trong đó có một kỳ họp chuyên đề bầu cử chức danh Chủ tịch UBND xã do điều động cán bộ, công tác và chuẩn bị các nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp, thường trực HĐND và các nghành tổ chức liên quan để chuẩn bị các nội dung chương trình của kỳ họp. 
Năm 2023 toàn xã đã tập trung tổ chức quán triệt thực hiện nghị quyết đại hội XIX của đảng, Nghị quyết số 58- NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về " xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nghị quyết đại hội Đảng bộ Thọ Cường lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020- 2025 là năm thứ 3 triển khai kế hoạch 5 năm 2021- 202, tình hình kinh tế xã hội được hồi phục HĐ1.jpg
( ông Phạm Sỹ Khoa khai mạc kỳ họp)
tác động tích cực đến các mặt kinh tế xã hội. Thực hiện chương trình hoạt động đời sống xã hội, thực hiện chương trình hành động năm 2023 dưới sự lãnh đạo của BTV Đảng ủy, các hoạt động trọng tâm của HĐND xã đã được triển khai theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, các tài liệu kỳ họp được chuyển cho các đại biểu nghiên cứu do vậy đã nâng cao chất lượng kỳ họp, công tác điều hành tiếp tục có nhiều đổi mới.
tạo sự đồng thuận nhất trí của các đại biểu, phát huy dân chủ trong thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương
HĐ 2.jpg
( Ông Lê Văn Dũng- PCT HĐND xã đọc báo cáo trước kỳ họp)
- Việc xem sét báo cáo của thường trực HĐND, UBND  xã được HĐND xã thực hiện đúng quy định của pháp luật, tại kỳ họp, các đại biểu đã phân tích, thảo luận các báo cáo, qua đó kịp thời bổ xung những kết quả đạt được, phát biểu những bất cập, hsanj chế, yểu kém trong hoạt động của các tổ chức, kiến nghị đè xuất giải pháp để các tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đây là một trong những căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức ở địa phương.
Thường trực HĐND tổ chức họp với 02 ban HĐND thống nhất nội dung và triển khai kế hoạch khảo sát, giám sát, năm 2023. Trên cơ sở đó, hàng tháng, hàng quý thường trực tập trung giám sát công tác chi tiêu phát triển kinh tế- xã hội, QPAN, thu chi ngân sách của UBND xã.
HĐ 3.jpg
( Ông Lê Minh Tú đọc báo cáo UBND trước kỳ họp)
- Hoạt động tiếp công dân , sử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Thường trực HĐND xã đã xây dựng kế hoạch và lịch tiếp công dân. trong năm 2023 Thường trực HĐND xã đã tiếp nhận 07 đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Thường trực HĐND đã xem xét chuyển đến cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.
Các ban của HĐND xã đã chủ động, linh hoạt thực hiện nhiệm vụ theo quy định, haotj động giám sát, khảo sát, các ban của HĐND đã chủ động xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề trình HĐND, Ban KT- XH, giám sát việc quản lý nhà nước đối với các công trình sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn .
- Hoạt động tiếp xuacs cử tri các đại biểu HĐND xã đã gương mẫu chấp hành pháp luật, giữ mối liên hệ với cử tri và chịu sự giám sát của cử tri, luôn giữ dìn phẩm chất đạo đức, thể hiện ró vai trò của đại biểu đại diện cho ý chí của nhân dân, làm rõ nhiệm vụ của người đại biểu của nhân dân, các đại biểu đã thực hiện việc tiếp xúc cử tri phản ánh tại kỳ họp, tập trung trí tuệ, nghiên cứu báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để để tham gia phát biểu ý kiến tham luận và quyết định những vấn đề quan trọng tại kỳ họp.
hđ4.jpg
( Bà Hoàng Thị Hòe đại biểu HĐND thôn 5 phát biểu tại kỳ họp)
Tại kỳ họp các đại biểu đã thẳng thắn đóng gọp những ý kiến, kiến nghị của cử tri về coog việc của địa phương trong năm 2023. Trước hết các đại biểu thay mặt cho nhân dân phản ánh về công tác mở rộng đường giao thông tuyến đường từ QL47 đi ngã tư ông Nhiệm có tiến độ chậm, cần đẩy nhanh tiến độ để nhân dân kịp thời gieo mạ cho vụ 5- 2024 vì tuyến đường giao thông có liên quan tới hệ thống tưới cho các xứ đồng liên quan trực tiếp đến thôn 5, 6 7 và thôn 4.
- Đại biểu đề nghị nghiệm thu tuyến mương và cao trình nước để đảm bảo cho việc tưới nước....
- cần nâng cấp hệ thống loa truyền thanh của xã để đảm bảo thông tin thông xuốt và công tác triển khai cho nhân dân nắm bắt các chủ trương của Đảng và nhà nước, các quy định của địa phương
- Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, sự lãnh đạo của đảng ủy, thực hiện nghị quyết của đảng bộ xã nhà các 


Kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XVIII nhiệm kỳ 2021- 2026, ngày 29 tháng 12 năm 2023

Đăng lúc: 05/01/2024 14:36:18 (GMT+7)

Ngày 29 tháng 12 năm 2023. kỳ họp thứ 8 đã họp trong 1/2 ngày quyết định nhiều vấn đề quan trọng trong xây dựng và phát triển KT- VHXH - QPAN trong ăm 2024. Trong năm 2023, HĐND xã đã tổ chức 03 kỳ họp trong đó có một kỳ họp chuyên đề bầu cử chức danh Chủ tịch UBND xã do điều động cán bộ, công tác và chuẩn bị các nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp, thường trực HĐND và các nghành tổ chức liên quan để chuẩn bị các nội dung chương trình của kỳ họp

 Ngày 29 tháng 12 năm 2023. kỳ họp thứ 8 đã họp trong 1/2 ngày quyết định nhiều vấn đề quan trọng trong xây dựng và phát triển KT- VHXH - QPAN trong ăm 2024. Trong năm 2023, HĐND xã đã tổ chức 03 kỳ họp trong đó có một kỳ họp chuyên đề bầu cử chức danh Chủ tịch UBND xã do điều động cán bộ, công tác và chuẩn bị các nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp, thường trực HĐND và các nghành tổ chức liên quan để chuẩn bị các nội dung chương trình của kỳ họp. 
Năm 2023 toàn xã đã tập trung tổ chức quán triệt thực hiện nghị quyết đại hội XIX của đảng, Nghị quyết số 58- NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về " xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nghị quyết đại hội Đảng bộ Thọ Cường lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020- 2025 là năm thứ 3 triển khai kế hoạch 5 năm 2021- 202, tình hình kinh tế xã hội được hồi phục HĐ1.jpg
( ông Phạm Sỹ Khoa khai mạc kỳ họp)
tác động tích cực đến các mặt kinh tế xã hội. Thực hiện chương trình hoạt động đời sống xã hội, thực hiện chương trình hành động năm 2023 dưới sự lãnh đạo của BTV Đảng ủy, các hoạt động trọng tâm của HĐND xã đã được triển khai theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, các tài liệu kỳ họp được chuyển cho các đại biểu nghiên cứu do vậy đã nâng cao chất lượng kỳ họp, công tác điều hành tiếp tục có nhiều đổi mới.
tạo sự đồng thuận nhất trí của các đại biểu, phát huy dân chủ trong thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương
HĐ 2.jpg
( Ông Lê Văn Dũng- PCT HĐND xã đọc báo cáo trước kỳ họp)
- Việc xem sét báo cáo của thường trực HĐND, UBND  xã được HĐND xã thực hiện đúng quy định của pháp luật, tại kỳ họp, các đại biểu đã phân tích, thảo luận các báo cáo, qua đó kịp thời bổ xung những kết quả đạt được, phát biểu những bất cập, hsanj chế, yểu kém trong hoạt động của các tổ chức, kiến nghị đè xuất giải pháp để các tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đây là một trong những căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức ở địa phương.
Thường trực HĐND tổ chức họp với 02 ban HĐND thống nhất nội dung và triển khai kế hoạch khảo sát, giám sát, năm 2023. Trên cơ sở đó, hàng tháng, hàng quý thường trực tập trung giám sát công tác chi tiêu phát triển kinh tế- xã hội, QPAN, thu chi ngân sách của UBND xã.
HĐ 3.jpg
( Ông Lê Minh Tú đọc báo cáo UBND trước kỳ họp)
- Hoạt động tiếp công dân , sử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Thường trực HĐND xã đã xây dựng kế hoạch và lịch tiếp công dân. trong năm 2023 Thường trực HĐND xã đã tiếp nhận 07 đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Thường trực HĐND đã xem xét chuyển đến cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.
Các ban của HĐND xã đã chủ động, linh hoạt thực hiện nhiệm vụ theo quy định, haotj động giám sát, khảo sát, các ban của HĐND đã chủ động xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề trình HĐND, Ban KT- XH, giám sát việc quản lý nhà nước đối với các công trình sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn .
- Hoạt động tiếp xuacs cử tri các đại biểu HĐND xã đã gương mẫu chấp hành pháp luật, giữ mối liên hệ với cử tri và chịu sự giám sát của cử tri, luôn giữ dìn phẩm chất đạo đức, thể hiện ró vai trò của đại biểu đại diện cho ý chí của nhân dân, làm rõ nhiệm vụ của người đại biểu của nhân dân, các đại biểu đã thực hiện việc tiếp xúc cử tri phản ánh tại kỳ họp, tập trung trí tuệ, nghiên cứu báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để để tham gia phát biểu ý kiến tham luận và quyết định những vấn đề quan trọng tại kỳ họp.
hđ4.jpg
( Bà Hoàng Thị Hòe đại biểu HĐND thôn 5 phát biểu tại kỳ họp)
Tại kỳ họp các đại biểu đã thẳng thắn đóng gọp những ý kiến, kiến nghị của cử tri về coog việc của địa phương trong năm 2023. Trước hết các đại biểu thay mặt cho nhân dân phản ánh về công tác mở rộng đường giao thông tuyến đường từ QL47 đi ngã tư ông Nhiệm có tiến độ chậm, cần đẩy nhanh tiến độ để nhân dân kịp thời gieo mạ cho vụ 5- 2024 vì tuyến đường giao thông có liên quan tới hệ thống tưới cho các xứ đồng liên quan trực tiếp đến thôn 5, 6 7 và thôn 4.
- Đại biểu đề nghị nghiệm thu tuyến mương và cao trình nước để đảm bảo cho việc tưới nước....
- cần nâng cấp hệ thống loa truyền thanh của xã để đảm bảo thông tin thông xuốt và công tác triển khai cho nhân dân nắm bắt các chủ trương của Đảng và nhà nước, các quy định của địa phương
- Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, sự lãnh đạo của đảng ủy, thực hiện nghị quyết của đảng bộ xã nhà các 


0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
fded98ebdb3971edhoidaptt.jpg