Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158569

Kiểm tra công tác chuẩn bị về đích NTM nâng cao của xã Thọ Cường

Ngày 18/06/2024 13:36:40

Thực hiện công văn của UBND huyện Triệu sơn về công tác kiểm tra kiểm tra, đáng giá các chỉ tiêu tực hiện chuẩn bị các yếu tố để đạt chuẩn các tiêu chí về NTM nấng cao vào quý III/ năm 2024 Đoàn kiểm tra do đ/c Bùi huy Dũng- UV BTV huyện ủy- PCT UBND huyện làm trưởng đoàn.

NTM 1.jpg Thực hiện công văn của UBND huyện Triệu sơn về công tác kiểm tra kiểm tra, đáng giá các chỉ tiêu tực hiện chuẩn bị các yếu tố để đạt chuẩn các tiêu chí về NTM nấng cao vào quý III/ năm 2024
Đoàn kiểm tra do đ/c Bùi huy Dũng- UV BTV huyện ủy- PCT UBND huyện làm trưởng đoàn. Trước buổi làm việc đoàn công tác của UBND huyện cùng với các đ/c trong BCĐ xây dựng NTM nâng cao của xã Thọ Cường đã đi kiểm tra nhà văn hóa các thôn, các công trình giao thông, thiết chế văn hóa...Đánh giá thực tế tùng nội dung công việc của địa phương.
NTM 2.jpg 
( Đ/c Bùi Huy Dũng cùng các đ/c trong đoàn kiểm tra công việc của địa phướng trước khi chủ trì hội nghị)
Sau khi kiểm tra dưới cơ sở thôn, đoàn công tác của huyện đã về UBND xã nghê các báo cáo của BCĐ xã, công tác chuẩn bị của các thành viên BCĐ, công chức phụ trách tiêu chí của chuyên môn. Như vậy xã Thọ Cường đã hoàn thành 16/19 tiêu chí; 68/75 chỉ tiêu đạt. Còn lại 03 tiêu chí chưa đạt đó là tiêu chí số 5 tiêu chí giáo dục, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển nông thôn, tiêu chí số 18 về chất lượng môi trường sống; 7 chỉ tiêu chưa đạt.
Sau khi nghe báo cáo của BCĐ, các thành viên của BCĐ xã và cấ thành viên trong đoàn huyện đánh giá cụ thể từng tiêu chí. Đ/c Bùi Huy Dũng đánh giá cao công tác vào cuộc của với quyết tâm cảu cả hệ thống chính trị, Sự thống nhất từ đảng uy đến thôn, đên nhân dân. Đặc biệt là công tác hiến đất làm đường giao thông theo Nghị Quyết 12 của huyện ủy. Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao của xã đã thực iện đồng bộ các giải pháp, biện pháp, tuyên truyền cho nhân dân hiểu về những lợi ích của việc xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn xã, từ đó sự đồng lòng, chung tay, trách nhiệm, hiệu quả trong từng công việc được. công cuộc xây dựng NTM nâng cao bằng nhiều hình thức phong phú, nội dung đa dạng, trách nhiệm cộng đồng, tinh thần đoàn kết được nâng lên cao hơn.
Để hoàn thành các tiêu chí trên, đặc biệt là các tiêu chí "nặng", cần rất nhều sự đóng góp cả về tiền, ngày công của nhân các thôn trong khoảng thời gian không dài kể từ khi phát động xây dựng NTM nâng cao 

 NTM 1.jpg
là nỗ lực rất lớn của đảng vộ và nhân dân trong xã. Tại buổi làm việc đồng chí Bùi Huy Dũng đã ghi nhận những thành quả của Đảng bộ và nhân đan đã làm được trong thời gian qua, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Trong đó tập trung vào các tiêu chí mà địa phương chưa đạt, đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể, có lộ trình thực hiện cụ thể phấn đấu đưa các tiêu chí chưa đạt về đích năm 2024. 
Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện  yêu cầu xã Thọ Cường tiếp tục nâng cao và duy trì các tiêu chí nông thôn mới, triển khai thực hienj đồng bộ các giải pháp xây dựng xã NTM nâng cao, Ban chỉ đạo thường xuyên hàng tuần giao ban, cán bộ chỉ đạo thường xuyên xuống cơ sở thôn để nắm bắt và chỉ đạo kịp thời các tiêu chí, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BCĐ phụ trách từng công việc cụ thể; Quan tâm lắp đặt, boorxung biển báo, làm gờ giảm tốc trên các tuyến giao thông. Tuyên truyền vận động người dân sử dụng nước sạch tập trung. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng các công trình cơ bản; đảm bảo đầy đử trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác chuyên môn. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục cải tạo cảnh quan môi trường sáng- xanh- sạch- đẹp, tích cực tham gia xây dựng xã NTM nâng cao theo kế hoạch đề ra; 
Đồng chí PCt UBND huyện cũng giao  các phòng, ban của huyện thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn xã thực hieenjcacs tiêu chí được phân công phụ trách, hàng tuần nắm bắt kết quả tiến độ thực hiện của địa phương để có kế hoạch chỉ đạo sát, đùng, kịp thời, đảm bảo thời gian


 

Kiểm tra công tác chuẩn bị về đích NTM nâng cao của xã Thọ Cường

Đăng lúc: 18/06/2024 13:36:40 (GMT+7)

Thực hiện công văn của UBND huyện Triệu sơn về công tác kiểm tra kiểm tra, đáng giá các chỉ tiêu tực hiện chuẩn bị các yếu tố để đạt chuẩn các tiêu chí về NTM nấng cao vào quý III/ năm 2024 Đoàn kiểm tra do đ/c Bùi huy Dũng- UV BTV huyện ủy- PCT UBND huyện làm trưởng đoàn.

NTM 1.jpg Thực hiện công văn của UBND huyện Triệu sơn về công tác kiểm tra kiểm tra, đáng giá các chỉ tiêu tực hiện chuẩn bị các yếu tố để đạt chuẩn các tiêu chí về NTM nấng cao vào quý III/ năm 2024
Đoàn kiểm tra do đ/c Bùi huy Dũng- UV BTV huyện ủy- PCT UBND huyện làm trưởng đoàn. Trước buổi làm việc đoàn công tác của UBND huyện cùng với các đ/c trong BCĐ xây dựng NTM nâng cao của xã Thọ Cường đã đi kiểm tra nhà văn hóa các thôn, các công trình giao thông, thiết chế văn hóa...Đánh giá thực tế tùng nội dung công việc của địa phương.
NTM 2.jpg 
( Đ/c Bùi Huy Dũng cùng các đ/c trong đoàn kiểm tra công việc của địa phướng trước khi chủ trì hội nghị)
Sau khi kiểm tra dưới cơ sở thôn, đoàn công tác của huyện đã về UBND xã nghê các báo cáo của BCĐ xã, công tác chuẩn bị của các thành viên BCĐ, công chức phụ trách tiêu chí của chuyên môn. Như vậy xã Thọ Cường đã hoàn thành 16/19 tiêu chí; 68/75 chỉ tiêu đạt. Còn lại 03 tiêu chí chưa đạt đó là tiêu chí số 5 tiêu chí giáo dục, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển nông thôn, tiêu chí số 18 về chất lượng môi trường sống; 7 chỉ tiêu chưa đạt.
Sau khi nghe báo cáo của BCĐ, các thành viên của BCĐ xã và cấ thành viên trong đoàn huyện đánh giá cụ thể từng tiêu chí. Đ/c Bùi Huy Dũng đánh giá cao công tác vào cuộc của với quyết tâm cảu cả hệ thống chính trị, Sự thống nhất từ đảng uy đến thôn, đên nhân dân. Đặc biệt là công tác hiến đất làm đường giao thông theo Nghị Quyết 12 của huyện ủy. Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao của xã đã thực iện đồng bộ các giải pháp, biện pháp, tuyên truyền cho nhân dân hiểu về những lợi ích của việc xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn xã, từ đó sự đồng lòng, chung tay, trách nhiệm, hiệu quả trong từng công việc được. công cuộc xây dựng NTM nâng cao bằng nhiều hình thức phong phú, nội dung đa dạng, trách nhiệm cộng đồng, tinh thần đoàn kết được nâng lên cao hơn.
Để hoàn thành các tiêu chí trên, đặc biệt là các tiêu chí "nặng", cần rất nhều sự đóng góp cả về tiền, ngày công của nhân các thôn trong khoảng thời gian không dài kể từ khi phát động xây dựng NTM nâng cao 

 NTM 1.jpg
là nỗ lực rất lớn của đảng vộ và nhân dân trong xã. Tại buổi làm việc đồng chí Bùi Huy Dũng đã ghi nhận những thành quả của Đảng bộ và nhân đan đã làm được trong thời gian qua, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Trong đó tập trung vào các tiêu chí mà địa phương chưa đạt, đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể, có lộ trình thực hiện cụ thể phấn đấu đưa các tiêu chí chưa đạt về đích năm 2024. 
Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện  yêu cầu xã Thọ Cường tiếp tục nâng cao và duy trì các tiêu chí nông thôn mới, triển khai thực hienj đồng bộ các giải pháp xây dựng xã NTM nâng cao, Ban chỉ đạo thường xuyên hàng tuần giao ban, cán bộ chỉ đạo thường xuyên xuống cơ sở thôn để nắm bắt và chỉ đạo kịp thời các tiêu chí, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BCĐ phụ trách từng công việc cụ thể; Quan tâm lắp đặt, boorxung biển báo, làm gờ giảm tốc trên các tuyến giao thông. Tuyên truyền vận động người dân sử dụng nước sạch tập trung. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng các công trình cơ bản; đảm bảo đầy đử trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác chuyên môn. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục cải tạo cảnh quan môi trường sáng- xanh- sạch- đẹp, tích cực tham gia xây dựng xã NTM nâng cao theo kế hoạch đề ra; 
Đồng chí PCt UBND huyện cũng giao  các phòng, ban của huyện thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn xã thực hieenjcacs tiêu chí được phân công phụ trách, hàng tuần nắm bắt kết quả tiến độ thực hiện của địa phương để có kế hoạch chỉ đạo sát, đùng, kịp thời, đảm bảo thời gian


 
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
fded98ebdb3971edhoidaptt.jpg