Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158569

Hội nghị triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của huyện ủy. Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 10/07/2023 14:24:33

Hôm nay, ngày 07/7/2023 Đảng bộ xã Thọ Cường tổ chức hội nghị triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của huyện ủy. Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đăc biệt trao huy hiệu Đảng cho đ/c 75 năm tuổi Đảng là đ/c Lê Thị Tơ đảng viên chi bộ 7

 Hôm nay, ngày 07/7/2023 Đảng bộ xã Thọ Cường tổ chức hội nghị triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của huyện ủy. Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Về dự hội nghị có các đ/c trong BCH Đảng ủy- HĐND- UBND- UB.MTTQ xã, các đ/c Đảng viên trên toàn xã, tại hội nghị này đảng ủy trao huy huy hiệu cho các đ/c Đảng viên nhận huy hiệu Đảng 45, 50,55,60 và 65 năm. 1.jpg

Đăc biệt trao huy hiệu Đảng cho cđ/c 75 năm tuổi Đảng là đ/c Lê Thị Tơ đảng viên chi bộ 7
KỲ.jpg
Đ/c Phạm Xuân Kỳ đọa các quyết định trao tặng huy hiệu Đảng cho các đồng chỉ đảng viên nhận huy hiệu đảng.
ĐẢNG 1.jpg
( Đ/c Thuận chi bộ 7 và đ/c Lê Xuân Huệ chi bộ 6 nhận 50 và 55 tuôi đảng)
ĐV.jpg
Các đ/c Đảng viên tham dự hội nghị.
Đ/c Phạm Sỹ Khoa phát biểu khai mạc hội nghị, Trong đó nêu lên các nhiệm vụ đã đạt được trong 6 tháng qua, đồng thời củng nêu lên những khó khăn, vướng mắc và trăn trở trong việc định hướng., chỉ đạo các nghị quyết của  huyện ủy triệu Sơn trong đó là Chỉ  thị 12 về hiến đất mở đường các tuyến đường liên xã, liên huện.
K.jpg
Đối với kết luận số 221 đói với địa phương Thọ Cường đã phát huy rất tôt đặc biệt là thực hiện chỉ thị 08 về việc cưới, việc tang.
tiếp tục chương trình Đ/c Phạm Xuân Kỳ triển khai công tac 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6  tháng cuối năm 2023.
Năm 2023 về SXNN , là một năm được mùa vè sản lượng lúa, các hoạt động cửa địa phương ổn định và phát triển, chăn nuôi có tổng đàn ổn định
- GTNT. Làm tốt công tác vệ sinh môi trường, vận động nhân dân thực hiện tốt nghị quyêt 12 của huyện ủy.
-Công tác hành chính cơ bản ổn định, công tác giải quyết khiếu nại kịp thời.
các hoạt động xã hội phát huy tốt về chất và lượng. 
QP- AN được giữ vững, không có điểm nóng phức tạp, không cố khiếu kiện tập trung đông người.  
- Công tác  Đảng duy trì ổn định...
- Công tác y tế giáo dục: ngành y tế trong 6 tháng đầu năm đảm bảo công tác tiêm chủng, không có dịch bệnh xảy ra; công tac giáo dục luôn đứng trông tốp đâu của huyên. Tỷ lệ học sinh thi đậu vào lớp 10 đạt tỷ lệ 82%
Bên cạnh đó đ/c cũng nêu lên những tồn tại, yếu kém đó là:
I. Tồn tại
- Công tác chỉ đạo có lúc có nơi còn chưa kịp thời
- Công tác điều hành của uỷ ban đôi khi chưa sâu sát và bắt kịp với tiến độ của địa phương
- Các hoạt động của các chi bộ đôi khi còn trễ nải, một số đ/c chưa phát huy cao độ tinhh thần đóng góp, chưa có nhiều giải pháp thực tiễn trong hoạt động của chi bộ
- Phong cách tiếp dân, giải quyết công việc chuyên môn của một  bộ phận công chức còn chưa kịp thời
II. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
- Nâng cấp hệ thống loa truyền thanh phục vụ nhu cầu của nhân dân
- Các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục nâng cao công tác chi đạo điều hành hội viên, đoàn viên làm tốt vai trò của hội, của tổ chức.
- Chuẩn bị tốt các yếu tố, các tiêu chí về đích NTM nâng cao năm 2023
KHIEM.jpg
( Đ/c Lê Đình Khiêm- đảng viên chi bộ 7 phát biểu ý kiến tại hội nghị)
Trong  đó đ/c đề nghị cần quan tâm hơn nữa trong  công tác vận động giải phóng hành lang theo Nghị quyết 12.
- Về  công tác vệ sinh môi trường trong đó có chương trình nuớc sạch, đề nghị cấp uỷ đảng đấu mối với nhà máy nược sạch đưa vào sử dụng hợp lý.
Đ/c Lê Đình Hùng- PBT đảng  uỷ- CT. UBND xã phát  biểu trước hội nghị trong  đó đ/c  nêu phương hướng các công việ trọng tâm 6 tháng cuối năm
CT.jpg
(Đ/c Lê Đình Hùng  phát biểu tại hội nghị)
Sau 1/2 ngày nghiêm túc làm việc, hội nghị đã thẳng thắn nêu lên những việc việc đã làm được , những tồn đọng và những việc cần làm trong từng tháng, từng quý để rút kinh nhiệm. Hội nghị kết thúc vào 10 giờ 45 phút cùng ngày


 

Hội nghị triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của huyện ủy. Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Đăng lúc: 10/07/2023 14:24:33 (GMT+7)

Hôm nay, ngày 07/7/2023 Đảng bộ xã Thọ Cường tổ chức hội nghị triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của huyện ủy. Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đăc biệt trao huy hiệu Đảng cho đ/c 75 năm tuổi Đảng là đ/c Lê Thị Tơ đảng viên chi bộ 7

 Hôm nay, ngày 07/7/2023 Đảng bộ xã Thọ Cường tổ chức hội nghị triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của huyện ủy. Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Về dự hội nghị có các đ/c trong BCH Đảng ủy- HĐND- UBND- UB.MTTQ xã, các đ/c Đảng viên trên toàn xã, tại hội nghị này đảng ủy trao huy huy hiệu cho các đ/c Đảng viên nhận huy hiệu Đảng 45, 50,55,60 và 65 năm. 1.jpg

Đăc biệt trao huy hiệu Đảng cho cđ/c 75 năm tuổi Đảng là đ/c Lê Thị Tơ đảng viên chi bộ 7
KỲ.jpg
Đ/c Phạm Xuân Kỳ đọa các quyết định trao tặng huy hiệu Đảng cho các đồng chỉ đảng viên nhận huy hiệu đảng.
ĐẢNG 1.jpg
( Đ/c Thuận chi bộ 7 và đ/c Lê Xuân Huệ chi bộ 6 nhận 50 và 55 tuôi đảng)
ĐV.jpg
Các đ/c Đảng viên tham dự hội nghị.
Đ/c Phạm Sỹ Khoa phát biểu khai mạc hội nghị, Trong đó nêu lên các nhiệm vụ đã đạt được trong 6 tháng qua, đồng thời củng nêu lên những khó khăn, vướng mắc và trăn trở trong việc định hướng., chỉ đạo các nghị quyết của  huyện ủy triệu Sơn trong đó là Chỉ  thị 12 về hiến đất mở đường các tuyến đường liên xã, liên huện.
K.jpg
Đối với kết luận số 221 đói với địa phương Thọ Cường đã phát huy rất tôt đặc biệt là thực hiện chỉ thị 08 về việc cưới, việc tang.
tiếp tục chương trình Đ/c Phạm Xuân Kỳ triển khai công tac 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6  tháng cuối năm 2023.
Năm 2023 về SXNN , là một năm được mùa vè sản lượng lúa, các hoạt động cửa địa phương ổn định và phát triển, chăn nuôi có tổng đàn ổn định
- GTNT. Làm tốt công tác vệ sinh môi trường, vận động nhân dân thực hiện tốt nghị quyêt 12 của huyện ủy.
-Công tác hành chính cơ bản ổn định, công tác giải quyết khiếu nại kịp thời.
các hoạt động xã hội phát huy tốt về chất và lượng. 
QP- AN được giữ vững, không có điểm nóng phức tạp, không cố khiếu kiện tập trung đông người.  
- Công tác  Đảng duy trì ổn định...
- Công tác y tế giáo dục: ngành y tế trong 6 tháng đầu năm đảm bảo công tác tiêm chủng, không có dịch bệnh xảy ra; công tac giáo dục luôn đứng trông tốp đâu của huyên. Tỷ lệ học sinh thi đậu vào lớp 10 đạt tỷ lệ 82%
Bên cạnh đó đ/c cũng nêu lên những tồn tại, yếu kém đó là:
I. Tồn tại
- Công tác chỉ đạo có lúc có nơi còn chưa kịp thời
- Công tác điều hành của uỷ ban đôi khi chưa sâu sát và bắt kịp với tiến độ của địa phương
- Các hoạt động của các chi bộ đôi khi còn trễ nải, một số đ/c chưa phát huy cao độ tinhh thần đóng góp, chưa có nhiều giải pháp thực tiễn trong hoạt động của chi bộ
- Phong cách tiếp dân, giải quyết công việc chuyên môn của một  bộ phận công chức còn chưa kịp thời
II. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
- Nâng cấp hệ thống loa truyền thanh phục vụ nhu cầu của nhân dân
- Các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục nâng cao công tác chi đạo điều hành hội viên, đoàn viên làm tốt vai trò của hội, của tổ chức.
- Chuẩn bị tốt các yếu tố, các tiêu chí về đích NTM nâng cao năm 2023
KHIEM.jpg
( Đ/c Lê Đình Khiêm- đảng viên chi bộ 7 phát biểu ý kiến tại hội nghị)
Trong  đó đ/c đề nghị cần quan tâm hơn nữa trong  công tác vận động giải phóng hành lang theo Nghị quyết 12.
- Về  công tác vệ sinh môi trường trong đó có chương trình nuớc sạch, đề nghị cấp uỷ đảng đấu mối với nhà máy nược sạch đưa vào sử dụng hợp lý.
Đ/c Lê Đình Hùng- PBT đảng  uỷ- CT. UBND xã phát  biểu trước hội nghị trong  đó đ/c  nêu phương hướng các công việ trọng tâm 6 tháng cuối năm
CT.jpg
(Đ/c Lê Đình Hùng  phát biểu tại hội nghị)
Sau 1/2 ngày nghiêm túc làm việc, hội nghị đã thẳng thắn nêu lên những việc việc đã làm được , những tồn đọng và những việc cần làm trong từng tháng, từng quý để rút kinh nhiệm. Hội nghị kết thúc vào 10 giờ 45 phút cùng ngày


 
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
fded98ebdb3971edhoidaptt.jpg