Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
63
Hôm qua:
80
Tuần này:
196
Tháng này:
700
Tất cả:
154004

Đoàn kiểm tra UBND huyện Triệu Sơn làm việc và kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Thọ Cường

Ngày 22/04/2019 15:17:34

Sáng 20 tháng 04 năm 2019 , đoàn kiểm tra của UBND huyện Triệu Sơn do đồng chí Vũ Đức Kính phó Bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn làm trưởng đoàn

 Sáng 20 tháng 04 năm 2019 , đoàn kiểm tra của UBND huyện Triệu Sơn do đồng chí Vũ Đức Kính phó Bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn làm trưởng đoàn về làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng NTM tại xã Thọ Cường. Cùng đi với đồng chí Chủ tịch UBND huyên có đồng  chí: Hà Hữu Khang- Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy- Chủ tịch MTTQ huyện, đồng chí Lê Xuân Dương: Huyên ủy viên- Phó Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí trưởng các phòng ban, ngành của huyện Triệu Sơn.
trước khi về hội trường làm việc các dồng chí trong đoàn đi kiểm tra một số công trình, hạng mục cũng như tiến độ thi công các công trình của địa phương ( trong đó có công trình công sở, hội trường UBND xã, một số nhà văn hóa thôn đang xây dựng), thăm cơ sở vật chất trường Tiểu học, trường THCS và thăm một số mô hình của xã.
8 giờ 45 phút cùng ngày đoàn công tác của huyện làm việc tại hội trường UBND xã Thọ Cường. Đồng Chí Phạm Xuân Kỳ: Chủ tịch UBND- trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng NTM xa báo cáo tình hinh kinh tế- VHXH- QP An ninh của xã và đề xuất, kiến nghị với UBND huyện một số hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản của địa phương, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo xã phát biểu ý kiến về lĩnh vực chuyên môn, nêu những mặt thuận lợi khó khăn trong các tiêu chí chuyên môn để UBND huyeẹn có phương pháp giúp đỡ, đồng thời các đồng chí Trưởng các phòng,  ban ngành của huyện thông báo tiến độ duyệt các tiêu chí NTM, thời gian thẩm tra hồ sơ đối với cấp xã. Do đó các hồ sơ của từng bộ phận chuyên môn cấp xã có phương hướng, cách làm cụ thể cho từng công việc.
db919f5599357c6b2524.jpg
Sau khi nghe các ý kiến của hội nghị; đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo cụ thể cho từng công việc, đồng thời gắn trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã phụ trách và chỉ đạo từng tiêu chí; Qua đó đồng chí Bí thư Đảng bộ xã chỉ đạo các tiêu chí " mềm", đồng chí Chủ tịch UBND xã chỉ đạo các tiêu chí "cứng".
2ab6d4f9d19934c76d88.jpg
Đồng cí Chủ tịch UBND huyện cũng nêu những công việc mà địa phương đã làm tốt trong những năm qua đó là sự ổn định về Chính trị, sự thống nhất về đườnglối và quyết tâm của nhân dân, phát huy dân chủ trong Đảng và trong nhân dân tạo được sự chuyển biến về mọi mặt, đời sống nhân dân ổn định, đời sống vật chất, tinh thần  của nhân dân được nâng cao, các phong trào, các mô hình thi đua phát triển kinh tế trong dân được phát triển, hành lang giao thông như một điểm nhấn trong huyện ( đồng chí Chủ tịch hoan nghênh tinh thần đóng góp, hiến đất của nhân dân các thôn để làm đường giao thông nông thôn).
Ngoài ra còn một số công việc triển khai nhưng còn tiến độ chậm cần đẩy nhanh tiến độ đó là:
cbc7fb1cfe7c1b22426d.jpg
- Tỷ lệ chuyển đổi mục đích sử dụng đát còn chậm, số lô đất đấu giá trong năm 2018 còn tồn đọng lại tương đối nhiều.
- Các mô hình chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang mô hình kinh tế cao còn hạn chế
Đồng chí Chủ tịch chỉ đạo UBND xã, các đồng chí trong Ban chỉ đạo xây dựng NTM cần đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, hoàn thành các tiêu chí chậm nhất vào quý II năm 2019 trình UBND huyện thẩm tra, các đồng chí Trưởng các phòng, ban của huyện hướng dẫn chi tiết các nội dung của từng ngành cho cán bộ cơ sở hoàn thiện các tiêu chí NTM.

Đoàn kiểm tra UBND huyện Triệu Sơn làm việc và kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Thọ Cường

Đăng lúc: 22/04/2019 15:17:34 (GMT+7)

Sáng 20 tháng 04 năm 2019 , đoàn kiểm tra của UBND huyện Triệu Sơn do đồng chí Vũ Đức Kính phó Bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn làm trưởng đoàn

 Sáng 20 tháng 04 năm 2019 , đoàn kiểm tra của UBND huyện Triệu Sơn do đồng chí Vũ Đức Kính phó Bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn làm trưởng đoàn về làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng NTM tại xã Thọ Cường. Cùng đi với đồng chí Chủ tịch UBND huyên có đồng  chí: Hà Hữu Khang- Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy- Chủ tịch MTTQ huyện, đồng chí Lê Xuân Dương: Huyên ủy viên- Phó Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí trưởng các phòng ban, ngành của huyện Triệu Sơn.
trước khi về hội trường làm việc các dồng chí trong đoàn đi kiểm tra một số công trình, hạng mục cũng như tiến độ thi công các công trình của địa phương ( trong đó có công trình công sở, hội trường UBND xã, một số nhà văn hóa thôn đang xây dựng), thăm cơ sở vật chất trường Tiểu học, trường THCS và thăm một số mô hình của xã.
8 giờ 45 phút cùng ngày đoàn công tác của huyện làm việc tại hội trường UBND xã Thọ Cường. Đồng Chí Phạm Xuân Kỳ: Chủ tịch UBND- trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng NTM xa báo cáo tình hinh kinh tế- VHXH- QP An ninh của xã và đề xuất, kiến nghị với UBND huyện một số hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản của địa phương, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo xã phát biểu ý kiến về lĩnh vực chuyên môn, nêu những mặt thuận lợi khó khăn trong các tiêu chí chuyên môn để UBND huyeẹn có phương pháp giúp đỡ, đồng thời các đồng chí Trưởng các phòng,  ban ngành của huyện thông báo tiến độ duyệt các tiêu chí NTM, thời gian thẩm tra hồ sơ đối với cấp xã. Do đó các hồ sơ của từng bộ phận chuyên môn cấp xã có phương hướng, cách làm cụ thể cho từng công việc.
db919f5599357c6b2524.jpg
Sau khi nghe các ý kiến của hội nghị; đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo cụ thể cho từng công việc, đồng thời gắn trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã phụ trách và chỉ đạo từng tiêu chí; Qua đó đồng chí Bí thư Đảng bộ xã chỉ đạo các tiêu chí " mềm", đồng chí Chủ tịch UBND xã chỉ đạo các tiêu chí "cứng".
2ab6d4f9d19934c76d88.jpg
Đồng cí Chủ tịch UBND huyện cũng nêu những công việc mà địa phương đã làm tốt trong những năm qua đó là sự ổn định về Chính trị, sự thống nhất về đườnglối và quyết tâm của nhân dân, phát huy dân chủ trong Đảng và trong nhân dân tạo được sự chuyển biến về mọi mặt, đời sống nhân dân ổn định, đời sống vật chất, tinh thần  của nhân dân được nâng cao, các phong trào, các mô hình thi đua phát triển kinh tế trong dân được phát triển, hành lang giao thông như một điểm nhấn trong huyện ( đồng chí Chủ tịch hoan nghênh tinh thần đóng góp, hiến đất của nhân dân các thôn để làm đường giao thông nông thôn).
Ngoài ra còn một số công việc triển khai nhưng còn tiến độ chậm cần đẩy nhanh tiến độ đó là:
cbc7fb1cfe7c1b22426d.jpg
- Tỷ lệ chuyển đổi mục đích sử dụng đát còn chậm, số lô đất đấu giá trong năm 2018 còn tồn đọng lại tương đối nhiều.
- Các mô hình chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang mô hình kinh tế cao còn hạn chế
Đồng chí Chủ tịch chỉ đạo UBND xã, các đồng chí trong Ban chỉ đạo xây dựng NTM cần đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, hoàn thành các tiêu chí chậm nhất vào quý II năm 2019 trình UBND huyện thẩm tra, các đồng chí Trưởng các phòng, ban của huyện hướng dẫn chi tiết các nội dung của từng ngành cho cán bộ cơ sở hoàn thiện các tiêu chí NTM.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
fded98ebdb3971edhoidaptt.jpg