Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158569

. Xã Thọ Cường tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ nhất cụm số 6, năm 2024

Ngày 04/04/2024 10:03:31

Sáng ngày hôm nay, 01 tháng 04 năm 2024. Xã Thọ Cường tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ nhất cụm số 6, năm 2024. đợt huấn luyện này gồm 5 xã: xã Thọ Cường, Xuân Thọ, Thọ Ngọc, Thọ Dân, Thọ Tân.

 Sáng ngày hôm nay, 01 tháng 04 năm 2024. Xã Thọ Cường tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ nhất cụm số 6, năm 2024. đợt huấn luyện này gồm 5 xã: xã Thọ Cường, Xuân Thọ, Thọ Ngọc,  Thọ Dân, Thọ Tân. Đợt huấn luyện lần này mục đích làm rõ âm mưu, chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động. Nắm chắc và thực hiện nghiêm các văn bản pháp luật về công tác dân sự, quốc phòng, nhiệm vụ của LL DQTV; nắm chắc nội dung, thuần thục động tác các nội dung huấn luyện quân sự, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang thiết bị được biên chế; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Huyện.jpg
Trong 02 ngày 01và 02 tháng 4 năm 2024 các đồng chí DQTV được học chín trị và trao đổi trong công tác quốc phòng tại hội trường UBND xã Thọ Cường với nội dung " Phòng chống âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình cảu các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay"
DQTV.jpg
( Buổi học chính trị của các đồng chí DQTV)
Ngoài nội dung trên còn có các nội dung đó là: Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới.
Quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, nhà nước ta trong tình hình mới. và các nội dung cơ bản của Luật DQTV năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Sau 02 ngày học chính trị các đ/c LL DQTV chuyển sang huấn luyện thao trường tại khu vục núi Ngọc
DQTV 1.jpg
( Diễn tập thao trường)
Thời gian huấn luyện do ban chỉ huy Quân sự huyện Triệu Sơn tổ chức đợt 1 là 15 ngày

. Xã Thọ Cường tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ nhất cụm số 6, năm 2024

Đăng lúc: 04/04/2024 10:03:31 (GMT+7)

Sáng ngày hôm nay, 01 tháng 04 năm 2024. Xã Thọ Cường tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ nhất cụm số 6, năm 2024. đợt huấn luyện này gồm 5 xã: xã Thọ Cường, Xuân Thọ, Thọ Ngọc, Thọ Dân, Thọ Tân.

 Sáng ngày hôm nay, 01 tháng 04 năm 2024. Xã Thọ Cường tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ nhất cụm số 6, năm 2024. đợt huấn luyện này gồm 5 xã: xã Thọ Cường, Xuân Thọ, Thọ Ngọc,  Thọ Dân, Thọ Tân. Đợt huấn luyện lần này mục đích làm rõ âm mưu, chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động. Nắm chắc và thực hiện nghiêm các văn bản pháp luật về công tác dân sự, quốc phòng, nhiệm vụ của LL DQTV; nắm chắc nội dung, thuần thục động tác các nội dung huấn luyện quân sự, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang thiết bị được biên chế; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Huyện.jpg
Trong 02 ngày 01và 02 tháng 4 năm 2024 các đồng chí DQTV được học chín trị và trao đổi trong công tác quốc phòng tại hội trường UBND xã Thọ Cường với nội dung " Phòng chống âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình cảu các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay"
DQTV.jpg
( Buổi học chính trị của các đồng chí DQTV)
Ngoài nội dung trên còn có các nội dung đó là: Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới.
Quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, nhà nước ta trong tình hình mới. và các nội dung cơ bản của Luật DQTV năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Sau 02 ngày học chính trị các đ/c LL DQTV chuyển sang huấn luyện thao trường tại khu vục núi Ngọc
DQTV 1.jpg
( Diễn tập thao trường)
Thời gian huấn luyện do ban chỉ huy Quân sự huyện Triệu Sơn tổ chức đợt 1 là 15 ngày
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
fded98ebdb3971edhoidaptt.jpg