Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158569

Ngày 23 tháng 05 năm 2020. xã Thọ Cường long trọng tổ chức Đại hội đại biểu khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 27/05/2020 15:58:30

Đại hội Đảng bộ xã Thọ Cường khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong chiều ngày 22 và sáng ngày 23 tháng 05 năm 2020. Các đại biểu triệu tập đại hội là 121/ 11 chi bộ. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hà Hữu Khang- Ủy viên BTV huyện ủy- Chủ tịch MTTQ huyện Triệu Sơn; đồng chí Vũ Bá Tuấn- Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy- cán bộ chỉ đạo trực tiếp xã Thọ Cường.

  Trong không khí kỷ  niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kỷ niệm 90 năm ngày  thành lập Đảng, Đại hội Đảng bộ xã Thọ Cường khóa XIX,  nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong chiều ngày 22 và sáng ngày 23 tháng 05 năm 2020. Các đại biểu triệu tập đại hội là 121/ 11 chi bộ. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hà Hữu Khang- Ủy viên BTV huyện ủy- Chủ tịch MTTQ huyện Triệu Sơn; đồng chí Vũ Bá Tuấn- Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy- cán bộ chỉ đạo trực tiếp xã Thọ Cường.
Dưới đây là toàn bộ báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Đại hội

      BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

                                                CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ KHÓA XVIII                                                                                        TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ THỌ CƯỜNG

KHÓA XIX (NHIỆM KỲ 2020-2025)

                                                         ------------

 

                          fef1de0d5ca4a6faffb5.jpg   Phần thứ nhất

                     ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

                 ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ LẦN THỨ XVIII (2015-2020)

 

          Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 có nhiều thuận lợi; Chính trị-xã hội ổn định, Đảng bộ đoàn kết, nhân dân đồng thuận, tin tưởng, tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền từ xã đến thôn, nhiều chủ trương, cơ chế mới của Tỉnh, Huyện được ban hành, đặc biệt là mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn Tỉnh, Huyện phát triển đã tạo nhiều việc làm cho lao động nông thôn vào làm, thu nhập ổn định, đã thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

           Bên cạnh đó chúng ta gặp không ít khó khăn, thách thức thời tiết biến đổi, cực đoan, khó lường, dịch bệnh ở người và gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp, gây thiệt hại không nhỏ trong sản xuất và ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, giá đầu ra của các sản phẩm nông nghiệp không ổn định, chưa có doanh nghiệp vào địa bàn để đầu tư và bao tiêu sản phẩm cho nông dân, hạ tầng kinh tế-xã hội còn khó khăn đã tác động không nhỏ đến việc thực hiện Nghị quyết. Xong, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của huyện, với sự nổ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân trong xã, các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội cơ bản đạt và vượt, kết quả cụ thể như sau;

b2bea8695ad8a086f9c9.jpg
( Đoàn chủ tịch đại hội)

          A- NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC                                                     

          I- VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG –AN NINH

           1. Phát triển kinh tế:

Duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và thu nhập khác tăng.

Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 41,5 triệu đồng người (tăng 8,5% so với mục tiêu đề ra). 

          1.1. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản phát triển khá; năng xuất cây trồng và chất lượng nông sản ngày càng được nâng lên,

           - Về trồng trọt; Diện tích gieo trồng hàng năm 509,6/ 526,9 ha đạt 96,7% so với nghị quyết Đại hội đề ra ( do chuyển 17,3 ha sang trồng cây, nuôi cá ),

 Tổng sản lượng lương thực hàng năm 2.750 tấn đạt 96,8% so với Nghị quyết đại hội đề ra.

          Có nhiều mô hình mới đưa vào thực hiện cả trong trồng trọt và chăn nuôi, tổ chức được 12 lớp về kỷ thuật thâm canh các loại cây trồng và chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi.

          - Về chăn nuôi: Có nhiều biến động về tổng đàn; giá cả, chất lượng đàn gia súc, gia cầm được nâng lên, tỷ lệ đàn bò lai dần chiếm đa số, đàn lợn nạc tăng từ 37,3 lên 63,6%; công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện quyết liệt, đặc biệt là phòng chống dịch tả lợn châu phi.

          Tổng đàn trâu, bò, bê nghé; 431/464 con đạt 93,10%, đàn lợn;  4921/3484 (tăng 1.437 con so với đầu nhiệm kỳ); nhưng giữa năm 2019 do dịch tả lợn châu phi bùng phát, tổng số lợn phải tiêu hủy là; 2.708 con bằng 55,3%,; đàn gia cầm 42.500/ 35.000  con tăng 7.500 con so với mục tiêu đề ra

Lâm nghiệp: Các hộ đã cải tạo vườn tạp trồng các loại cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả như mít, bưởi cho thu nhập khá.

          Chăn nuôi cá, nuôi ếch, nuôi chim bồ câu pháp được duy trì và mở rộng diện tích nuôi, giá trị sản xuất hàng năm tăng.  

           1.2. Sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp: Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ có bước chuyển biến khá, trên địa bàn có 1 công ty và 2 doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả, ( tăng 2 doanh nghiệp so với đầu nhiệm kỳ), bên cạnh đó một số nghành nghề cũng phát triển mạnh tại địa phương như; cơ khí, nghề mộc, nghề xây dựng, sản xuất gạch không nung, sản xuất bàn ghế đá,  đúc cống,  do đó đã tạo sự chuyển biến lớn trong cơ cấu lao động của địa phương. Đã thu hút được nhiều lao động địa phương cho thu nhập ổn định từ 5 đến 7 triệu đồng người trên tháng.

          1.3. Các ngành dịch vụ-thương mại duy trì tốc độ tăng khá, chất lượng ngày càng được nâng lên, thương mại phát triển nhanh, đa dạng về loại hình, các cửa hàng được đầu tư cả về quy mô và vốn, đã hình thành một số siêu thị mi ni trên địa bàn, hiên nay trên địa bàn có 315 hộ sản xuất, kinh doanh (tăng 65 hộ so với đầu nhiệm kỳ), có 24 xe ô tô vận tải hàng hóa, 6 xe chở khách từ 16 chổ trở lên, 26 xe tắc xi gia đình, đây là các dịch vụ mới mang lại thu nhập cao cho các hộ gia đình.

  1.4. Tài chính ngân sách, thu, chi tài chính đúng luật, đúng dự toán hàng năm, thanh, quyết toán kịp thời các công trình xây dựng cơ bản, chi trả lương, phụ cấp hàng tháng cho cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, tận thu các nguồn thu tại xã, quyết toán ngân sách xã hàng năm với phòng tài chính kịp thời,

            1.5. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường được tăng cường, Địa phương đã hoàn thành việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2020-2030 trình phê duyệt; chỉ đạo thực hện có hiệu quả các giải pháp để đẩy nhanh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đã chuyển được 17,3 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây mầu, nuôi trồng thủy sản. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân được thực hiện tốt, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đất thổ cư lần đầu cho các hộ đạt 98%, ( cao nhất huyện về cấp QSDĐ), công tác quản lý đất được tăng cường, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường thu gom, sử lý rác thải được duy trì 7/7 thôn có tổ thu gom rác thải, xã quy hoạch 2 khu sử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường, (đốt, chôn lấp), lắp đạt 45 thùng đựng vỏ thuốc bảo vệ thực vật ở các xứ đồng, các tuyến đường liên thôn được trồng hoa 2 bên đường và được quét dọn hàng tuần tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch –đẹp.

          1.6. Hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; đã phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, đã có nhiều cây trồng có năng xuất, chất lượng cao được đưa vào gieo trồng trên địa bàn xã như ớt xuất khẩu, bưởi diễn, da xanh, mít thái…, máy gặt, máy cấy, mạ khay. Đã giảm các chi phí đầu vào, nâng cao năng xuất lao động, tăng giá trị sản xuất trên diện tích đất canh tác, tạo việc làm và thu nhập cho người dân.

 2. lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên.

          2.1. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện và của xã.

 Phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”, thực hiện tốt Chỉ thị số 08-CT/HU, ngày 05/10/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đạt nhiều kết quả tích cực,

 Phong trào thể dục, thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì và phát triển; đã xây mới, nâng cấp 7/7 nhà văn hóa thôn trên địa bàn đạt chuẩn, các sân chơi thể thao được các thôn đầu tư nâng cấp, góp phần thúc đẩy phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng, tỷ lệ người dân tham gia thể dục, thể thao ngày càng nhiều, đến nay trên địa bàn có 4 sân bóng đá và hàng chục sân bóng chuyền đạt chuẩn, số người tham thể thao đạt 55% ( tăng 15% so với đầu nhiệm kỳ)

           2.2. Công tác giáo dục có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên, giáo dục mũi nhọn được quan tâm, đội ngũ giáo viên của 3 cấp học 100% đạt chuẩn, tỷ lệ học sinh lên lớp, đậu tốt nghiệp, học sinh chuyển cấp ngày càng cao, có nhiều học sinh và giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp huyện; cả 3 trường đạt trường chuẩn quốc gia, và đạt cơ quan kiểu mẫu, trường tiểu học được công nhận chuẩn lại. trong 5 năm qua địa phương và nhân dân đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp phòng học, khuôn viên, mua sắm bàn ghế, máy tính, trang thiết bị đảm bảo cho công tác dạy và học của 3 trường. Công tác khuyến học, khuyến tài được cấp ủy, chính quyền và nhân dân quan tâm thực hiện, đã trở thành phong trào rộng khắp trên toàn xã, hàng năm vào dịp tết cổ truyền và dịp hè các thôn và hội khuyến học tổ chức tặng quà cho các cháu học sinh giỏi các cấp học và học sinh thi đổ vào các trường đại học, cao đẳng; số tiền chi cho công tác khuyến học, khuyến tài trong 5 năm qua trên 300 triệu đồng; đã tổng kết 10 năm tiếng trống học đêm, gia đình bác Thanh và anh Thọ đã đồng hành tài trợ cho quỷ khuyến học của xã trong 10 năm qua hàng tỷ đồng và đang tiếp tục đồng hành để tài trợ tiếp cho công tác khuyến học của xã và các phong trào khác,

 Việc xây dựng xã hội học tập được thực hiện tốt, với phương châm “ cần gì học nấy”, trong 5 năm đẵ có hàng ngìn lượt người tham gia học tập tại TTHTCĐ xã

          2.3. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân được quan tâm;  Cơ sở vật chất trạm y tế được đầu tư xây dựng ra khu trung tâm khang trang, sạch đẹp, công tác khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được đảm bảo, triển khai thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, y tế dự phòng, kiểm soát tốt dịch bệnh, thực hiện nghiêm chế độ trực trạm, đã phối hợp tốt với hội người cao tuổi cùng với bệnh viện Thanh An, bệnh viện mắt Bắc Trung Nam tổ chức 12 đợt khám mắt cho 3.041 lượt người, phối hợp với hội chữ thập đỏ, bệnh viện lao phổi Thanh hóa khám sàng lọc, cấp thuốc cho 365 người. Trạm y tế đã hoàn thành bộ y tế quốc gia về y tế và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế tháng 9/2019,

          2.4. Công tác giải quyết việc làm đạt kết quả tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên; cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ lệ lao động trong nông nghiệp giảm, tỷ lệ lao động trong công nghiệp và dịch vụ tăng, các tổ chức đoàn thể đã đứng ra tín chấp với ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng chính sách để hội viên vay vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh; tổng dư nợ ngân hàng nông nghiệp là; 27,8 tỷ đồng , ngân hàng chính sách là; 8 tỷ 244 triệu đồng, quỷ tín dụng thọ dân 5 tỷ đồng. Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo; đã thành lập được 9 câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau xóa nghèo bền vững dựa vào cộng đồng, tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 là 96 hộ chiếm 7,20%, năm 2019 còn 24 hộ chiếm 1,95% ( giảm 5,25%), các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, hết năm 2020 ước tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 95%, tăng  25% so với năm 2015.

          Các hoạt động từ thiện nhân đạo được duy trì đều đặn; tổng số tiền nhân dân ủng hộ quỷ đền ơn đáp nghĩa trong 5 năm là 180 triệu đồng, hàng năm vào dịp đầu xuân đều tổ chức mừng thọ cho các cụ từ 70 tuổi trở lên. Địa phương đã tổ chức đón nhận, làm lễ truy điệu và an táng hài cốt cho 4 liệt sỹ. Hoàn thiện hồ sơ nhận và cấp tiền nhà ở cho người có công theo QĐ 22/CP của Thủ tướng Chính phủ (59 hộ xây mới, 83 hộ sửa chữa số tiền là; 4 tỷ 020 triệu đồng).

          Nâng cấp, tu sửa, sơn mới toàn bộ khu tượng đài liệt sỹ khang trang với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng.

          2.5. Công tác đảm bảo vệ sinh ATTP được triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thành lập ban chỉ đạo ATTP cấp xã, ban nông nghiệp xã và các tổ giám sát cộng đồng tại các thôn, các mô hình sản xuất, kinh doanh, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, bếp ăn tập thể ATTP tại trường mầm non, tháng 12/2019 xã Thọ Cường là 2 trong 3 xã của huyện được công nhận là xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về ATTP,

  3. Chính trị- xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác cải cách hành chính được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, chuyển biến rỏ nét; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng thẩm quyền; hoạt động tư pháp được tăng cường.

 3.1. Lực lượng dân quân xã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

  Đảng ủy đã lãnh chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quân sự quốc phòng, chăm lo xây dựng lực lượng dân quân ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu; hàng năm Đảng ủy có nghị quyết chuyên đề về công tác quân sự quốc phòng. Tổ chức huấn luyện , bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối, hoàn thành chỉ triêu giao quân hàng năm. Thực hiện tốt công tác phòng chống, khắc phục thiên tai. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, làm thủ tục đề nghị cấp trên giải quyết các chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở căm-pu-chia, giúp bạn lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, QĐ -62/CP đạt 100%; công dân hỏa tuyến đạt . Công tác quân sự, quốc phòng đã góp phần xây dựng khu vực phòng thủ và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc

           3.2. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững, ổn định; đã chỉ đạo ban công an tập trung giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề về ANTT không để bị động, bất ngờ; các vụ việc xẩy ra đều được chỉ đạo giải quyết kịp thời ngay tại thôn. Hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, lĩnh vực quản lý về nhân, hộ khẩu được quan tâm, phục vụ tốt nhu cầu chính đáng của nhân dân. Tổ chức diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân tại 7 thôn. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được tăng cường và phát huy hiệu quả.

           3.3. Công tác cải cách thủ tục hành chính được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có chuyển biến rỏ nét; bộ phận một cữa, cán bộ công chức chuyên môn đã ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý văn bản, giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện tốt cơ chế một cữa, một cữa liên thông; 100% các thủ tục hành chính của xã được niêm yết công khai, tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cữa; thực hiện tốt việc công khai giải quyết thủ tục hành chính; ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính có chuyển biến tích cực; tác phong, lề lối làm việc, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức có chuyển biến rỏ nét.

          3.4. triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc công tác sáp nhập thôn và các chức danh bán chuyên trách; đã giảm được 2 thôn, nhiều đầu mối cán bộ bán chuyên trách ở thôn, thực hiện nghiêm túc tinh giảm biên chế theo hướng dẫn của Huyện ủy 19 chức danh bán chuyên trách giảm còn 9 người đảm nhiệm, 3 người đảm nhiệm 6 chức danh ở thôn.đã bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an tại xã.

           3.5. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, đúng quy định, hạn chế đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người; 100% số đơn thư của công dân được tập trung giải quyết. công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm thực hiện, hiệu quả được nâng lên, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật của người dân.

           4. Chương trình xây dựng nông thôn mới:

          Đầu nhiệm kỳ qua rà soát xã mới đạt 14/19 tiêu chí nhưng với sự nổ lực và quyết tâm cao của toàn thể Đảng bộ và nhân dân trong xã, đặc biệt là trong công tác lãnh chỉ đạo của đảng ủy, quản lý điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể sự đồng thuận của nhân dân. Với phương châm “ dể làm trước, khó làm sau, lấy sức dân để lo cho dân”,  “dân biết, dân làm, dân hưởng thụ”, kế quả đạt được đáng phấn khởi; sau 5 năm đã bê tông hóa 9,12 km đường giao thông trục chính của xã, 13,5 km đường liên thôn, nội thôn, 4,9 km đường nội đồng, đầu tư nâng cấp, xây mới các phòng học, phòng chuyên môn, khu hiệu bộ 3 trường, xây mới trạm y tế, nâng cấp tượng đài liệt sỹ, xây mới, nâng cấp 7 nhà văn hóa thôn; đầu tư xây dựng công sở, hội trường, sân vận động ra khu mới… và nhiều công trình khác được tu sữa, nâng cấp. Tổng kinh phí cho xây dựng nông thôn mới là; (87 tỷ)    87 tỷ 127 triệu đồng. Ngày 16/9/2019 được Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa ký quyết định số; 3694/QĐ-UBND, công nhận xã Thọ Cường đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

          5. Các chương trình trọng tâm được thực hiện có hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội của xã

          5.1. Chương trình1; phát triển kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả rỏ nét, kết cấu hạ tầng ngày càng được hoàn thiện góp phần thúc đẩy phát triễn kinh tế-xã hội và hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. nâng cao năng lực sản xuất:

 Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ do vậy Đảng ủy đã tập trung lãnh chỉ đạo và đã ban hành 18 nghị quyết chuyên đề để Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hàng năm  xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, đề ra các giải pháp cụ thể đầu năm gắn với việc tập trung huy động tốt nội lực, tranh thủ tối đa các nguồn hỗ trợ đầu tư của cấp trên để xây dựng kết cấu hạ tầng, nhiều công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và sinh hoạt của nhân dân cụ thể; kiên cố hóa thêm 3,2 km kênh mương nội đồng, 9,12 km đường xã, 13,5 km đường thôn, nâng cấp cầu ông túc thôn 2, xây mới công sở, hội trường, sân vận động xã, trạm y tế, xây mới khu hiệu bộ, các phòng chức năng trường trung học cơ sở, xây mới 4 phòng học trường tiểu học, sữa chữa, nâng cấp nhiều hạng mục của 3 trường để đạt và giữ chuẩn quốc gia, nâng cấp tượng đài liệt sỹ, các khu nghĩa trang; 7/7 thôn làm mới, nâng cấp nhà văn hóa khuôn viên thể thao đạt chuẩn;

           5.2. Chương trình 2; Xây dựng vùng đồng năng xuất, chất lượng hiệu quả cao, nâng cao giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích. Ưu tiên phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại. Đẩy mạnh phát triển nghành nghề dịch vụ- thương mại;

          Trong nhiệm kỳ đã chuyển đổi được 17,3 ha diện tích lúa sang trồng cây hàng hóa, chăn nuôi kết hợp, chăn nuôi tâp trung phát triển theo hướng quy mô lớn, hiện nay trên địa bàn xã có 22 gia trại, trang trại với đa dạng vật nuôi. Dịch vụ thương mại phát triển mạnh đến nay trên địa bàn xã có 315 hộ sản xuất, kinh doanh cung ứng đầy đủ nhu cầu phục vụ cho sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

           II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

          1. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ đạng đảng và đảng viên.

          1.1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đã chủ động gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chú trọng xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch hành động để thực hiện, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm theo quy định. Tỷ lệ đảng viên tham gia học nghị quyết đạt trên 75%.

          Đẩy mạnh công tác giáo dục chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng sinh hoạt tư tưởng của các chi bộ Đảng. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, Bí thư cấp ủy trong việc đối thoại, giải quyết kịp thời những vướng mắc tại cơ sở. Tập trung giáo dục lịch sử Đảng bộ, truyền thống quê hương, đất nước, khơi dậy lòng tự hào, ý chí vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Chú trọng hướng dẫn, định hướng thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nâng cao tinh thần cảnh giác của cán bộ đảng viên chống âm mưu “diễn biến hòa binh”; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cơ bản ổn định, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng.

          1.2. Công tác tổ chức, cán bộ có nhiều đổi mới, đạt kết quả khá toàn diện:

          Ban chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, xây dựng, cũng cố cấp ủy chi bộ đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ đảng chuyển biến tiến bộ, giữ vững nguyên tắc; việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được đổi mới, thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy; công tác phát triển đảng viên thường xuyên được quan tâm, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ ngày càng được nâng lên. Sau sáp nhập còn 11 chi bộ ( giảm 2 chi bộ); trong nhiệm kỳ kết nạp mới được 28 đảng viên, xét đề nghị tặng, truy tặng huy hiệu 30 đến 70 năm tuổi đảng cho 64 đảng viên.

          Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương lần thứ 6, thứ 7 gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt việc sáp nhập thôn.

          Công tác xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cấp xã nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và định hướng nhiệm kỳ 2025-2030 được thực hiện nghiêm túc đúng quy định, gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sắp xếp cán bộ, khắc phục tình trạng thiếu cán bộ. trong nhiệm kỳ đã cử đi đào tạo 6 đồng chí trong đó học đại học 1 đ/c, 5 đ/c học trung cấp lý luận hành chính, đội ngũ cán bộ xã cơ bản đã đạt chuẩn. Trong nhiệm kỳ đã tiếp nhận 01 cán bộ do huyện điều động, luân chuyển về công tác tại địa phương đảm nhận chức danh (Bí thư Đảng ủy), và tiếp nhận 5 công chức. Chỉ đạo thành công Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2023, thực hiện 3 người kiêm 6 việc bán chuyên trách ở thôn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy.

          Công tác thi đua khen thưởng hàng năm được chỉ đạo và thực hiện hiệu quả, đảm bảo công khai, dân chủ trong bình xét, có tác dụng thúc đẩy sự nổ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được giao của tập thể và cá nhân.

          1.3. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được tăng cường:

Đảng ủy đã trú trọng triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, quy định, kế hoạch của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng. Đã tổng kết 10 năm thực hiện NQ/TW5 về công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng.

Trong nhiệm kỳ Đảng ủy đã tổ chức 34 cuộc kiểm tra, giám sát định kỳ; tập trung kiểm tra, giám sát việc khắc phục sữa chữa những thiếu sót, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4( khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm và thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giám sát về những việc đảng viên không được làm; công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lảng phí; công tác lãnh đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; việc chấp hành Điều lệ Đảng; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công; việc thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm. ( trong nhiệm kỳ không có đảng viên vi phạm phải kỷ luật)

          1.4. Công tác dân vận được tăng cường, quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng và phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân được mở rộng:

          Công tác dân vận từ xã đến thôn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của địa phương trong phát triễn kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng; phát động các phong trào thia đua yêu nước trên các lĩnh vực; nắm bắt tình hình nhân dân, tham mưu cho BTV, phối hợp tham gia giải quyết các vụ việc, các điểm nóng phát sinh.

          Nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận được nâng lên. Thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tình hình; giải quyết kịp thời bức xúc, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động dân vận, trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết số 02-NG/TU “ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020”, Quyết định 290- QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là sơ kết 3 năm thực hiện QCDC ở cơ sở giai đoạn 2016-2019, tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thia đua “Dân Vận khéo” và công tác Dân vận nhiệm kỳ 2015-2020.

          1.5. Công tác phòng chống tham nhũng lãng phí được quan tâm:

          Đảng ủy đã chỉ đạo quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, gắn công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trách nhiệm của tổ chức, cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các quy định của pháp luật phòng chống tham nhũng. Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại nhất là việc tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy theo quy định 11-Qđi/TW được thực hiện tốt; đồng chí Bí thư Đảng ủy đã tiếp 56 lượt công dân, tiếp nhận và chỉ đạo giải quyết 5 đơn thư góp phần giải quyết kịp thời những bức súc trong nhân dân ngay tại cơ sở, làm ổn định tình hình chính trị tại địa phương. Tăng cường công tác giám sát của người dân về phòng chống tham nhũng, phát huy tốt vai trò hoạt động của ban thanh tra nhân dân trên tất cả các lĩnh vực ở thôn, tổ chức, phân công phát huy trách nhiệm giám sát đầu tư cộng đồng trong tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn xã. Giám sát trong lĩnh vực thu, chi tài chính, quản lý đất đại góp phần làm ổn định chính trị tại địa phương. 

          1.6.Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đạt kết quả quan trọng:

          Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng. công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 được thực hiện nghiêm túc, thông qua sinh hoạt chi bộ, các đợt sinh hoạt chính trị, kiểm điểm tổ chức đảng và đảng viên hàng năm đã giúp cho cán bộ đảng viên nhận rỏ những khuyết điểm “ tự soi”, “ tự sữa” từ đó xây dựng các giải pháp khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, sâu sát cơ sở nắm tình hình, phát huy tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao, đoàn kết nội bộ, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

          Công tác xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai và việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về công tác xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của tổ chức đảng và mỗi đảng viên. Thông qua học tập Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề hàng năm, cán bộ, đảng viên đã chủ động xây dựng cam kết hành động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Cấp ủy các chi bộ đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong việc sác định chọn việc thực hiện hàng năm là những vấn đề trọng tâm cần tập trung giải quyết, chọn khâu đột phá tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành công việc; đẩy mạnh cải hành chính, quan tâm đến công tác cán bộ, xây dựng nông thôn mới, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Trong 5 năm có 12 tập thể, 64 cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực được huyện, xã khen thưởng.

          1.7. Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, của cấp ủy chi bộ có nhiều đổi mới:

          Đảng ủy đã chú trọng xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình công tác toàn khóa, thực hiện tốt quy chế làm việc; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực nhưng không bao biện làm thay vai trò của chính quyền; phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ; thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, cá nhân phụ trách, tính tiền phong gương mẫu và nêu gương của người đứng đầu; chú trọng xây dựng nghị quyết chuyên đề, tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, những lĩnh vực mới; đề cao trách nhiệm đối với các đồng chí Thường vụ Đảng ủy và đảng ủy viên phụ trách các chi bộ, Bí thư chi bộ.

          Trong lãnh đạo, chỉ đạo các đồng chí trong ban Thường vụ đã ưu tiên dành nhiều thời gian xuống các thôn nắm bắt tình hình, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay tại thôn, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất, xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và những vấn đề mới, vấn đề bức súc phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường sự chỉ đạo công tác phối hợp giữa đảng ủy, chính quyền MTTQ và các đoàn thể; luôn duy trì và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền.

          2. Hoạt động của hội đồng nhân dân có nhiều đổi mới; công tác quản lý nhà nước, hiệu lực, hiệu quả điều hành của UBND được nâng lên

          2.1. Hoạt động của hội đồng nhân dân xã được đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp được nâng lên. Hoạt động tiếp xúc cử tri và giám sát của đại biểu, tổ đại biểu và các ban của HĐND, Thường trực HĐND được tăng cường theo hướng trực tiếp trao đổi, đối thoại với cử tri và nhân dân; những kiến nghị của cử tri và nhân dân được phán ánh đến được tập trung giải quyết kịp thời, tạo được niềm tin của nhân vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền xã. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND xã đã ban hành 26 nghị quyết.

HĐND xã đã thực hiện tốt vai trò quyết định những vấn đề quan trọng. Trong nhiệm kỳ HĐND xã đã miễn nhiệm chức danh CT HĐND (lý do chuyển công tác); miễn nhiệm 2 ủy viên ủy ban (lý do chuyển công tác), bầu bổ sung chức danh CT HĐND và 2 ủy viên ủy ban xã.

          2.2. Công tác quản lý nhà nước, hiệu lực, hiệu quả điều hành của Ủy ban nhân dân được nâng lên, bộ máy chính quyền từ xã đến thôn được cũng cố, kiện toàn. Công tác quản lý và điều hành của UBND xã có nhiều chuyển biến tích cực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, quản lý xã hội. chất lượng đội ngũ cán bộ công chức xã được nâng lên; cải cách hành chính đạt một số kết quả rỏ nét trên các lĩnh vực liên quan đến người dân và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

          Ủy ban xã đã tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng quyết liệt, cụ thể, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tế để giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh ngay tại thôn. Tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng ủy, nghị quyết HĐND; xây dựng và ban hành nhiều kế hoạch, cơ chế phù hợp để huy động nội lực, tranh thủ tối đa ngoại lực để phát triển kinh tế-xã hội. phát huy vai trò của tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu chính quyền xã, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân và thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

 3. Hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới, với nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả

          Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị -xã hội đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ, ổn định tổ chức xây dựng quy chế hoạt động; chương trình làm việc toàn khóa, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về thôn, chăm lo xây dựng, cũng cố tổ chức, thu hút tập hợp đoàn viên, hội viên; làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên.

          MTTQ xã với các cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “ngày vì người nghèo”, phong trào gia đinh “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, Tổ chức tốt các cuộc quyên góp, ủng hộ đồng bào bảo lụt, tết vì người nghèo với số tiền 42 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ đã kêu gọi con em xã quê hướng về cội nguồn và động viên nhân quyên góp làm đường bê tông, đường điện nhà tâm linh, bể nước ở 4 khu nghĩa địa trị giá trên 300 triệu đồng, làm một nhà đại đoàn kết hộ anh Duẩn thôn 6. Phối hợp với thường trực HĐND, UBND tổ chức tốt các cuộc tiếp súc cử tri và hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đẩy mạnh các phong trào thia đua yêu nước. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng cấp ủy đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

           Hội phụ nữ với phong trào “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, phong trào “đường hoa phụ nữ gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường”.Hội phụ nữ đã phát động hội viên và nhân dân trồng hoa 2 bên đường ở khắp các thôn, đồng thời thường xuyên dọn vệ sinh bảo vệ các tuyến đường xanh–sạch-đẹp góp phần xây dựng xã Thọ Cường về đích nông thôn mới năm 2019.Tỷ lệ tập hợp hội viên năm 2020 đạt 76,7% tăng 8,5% so với đầu nhiệm kỳ.

           Hội nông dân với phong trào “nông dân thia đua sản xuất kinh doanh giỏi”,với nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả; như mô hình đa dạng cây ăn quả kết hợp nuôi cá hộ anh Dân thôn 1, trang trại lợn, gà anh Tuấn Hoa thôn 2, Tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 72% tăng 8% so với năm 2015.

           Đoàn thanh niên với phong trào; “xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế”, “đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”. Đoàn thanh niên đã có nhiều hoạt động như; thực hiện cổng trường an toàn giao thông, tuyên truyền nhân dân không bán hàng, hướng dẫn phụ huynh xếp xe mổi giờ đón con khu vực cổng trường, được đánh giá là mô hình điểm của huyện. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên đạt 65% tăng 5% so với năm 2015.

            Hội cựu chiến binh với phong trào “cựu chiến binh gương mẫu”. Hội cựu chiến binh tham gia bảo đảm an ninh trật rự ở khu dân cư với 47 mô hình tổ tự quản về an tninh trật tự, hội luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào xây dựng cảnh quan môi trường khu dân cư, góp phần vào vệc về đích nông thôn mới của xã. Tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 98,5% tăng 6% so với năm 2015.

            MTTQ và các đoàn thể hàng năm xây dựng kế hoạch và thực hiện việc giám sát và phản biện theo QĐ số 217, 218 của Bộ Chính trị; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

           Tóm lại: Trong nhiệm kỳ qua mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 đã đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các mặt, các lĩnh vực: Chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng; văn hóa-xã hội phát triển; quốc phòng-an ninh được giữ vững; công tác xây dưng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Với 24 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra đã được lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi ( 8 chỉ tiêu đạt, 14 chỉ tiêu vượt, hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới), những kết quả đó của nhiệm kỳ 2015-2020 đã đem lại khí thế, động lực, tạo tiền đề vững chắc để cấp ủy, chính quyền và nhân dân đặt ra mục tiêu, chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2020-2025.

           III. NGUYÊN NHÂN ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ

1. Nguyên nhân khách quan:

- Đường lối chủ trương của Đảng, nhà nước có nhiều đổi mới, tạo điều kiện cho công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của địa phương và các thành phần kinh tế phát triển

- Các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện phát triển, mở rộng tạo nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho lao động nông thôn.

- Có sự chỉ đạo sâu sát, hổ trợ tạo điều kiện của Huyện ủy UBND huyện và sự phối hợp hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện                        

   2. Nguyên nhân chủ quan;

- Có sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

- Có hệ thống chính trị từ xã đến thôn đồng đều và vững mạnh.

- Có đội ngũ cán bộ nhất là đội ngũ BCH Đảng bộ, người đứng đầu có bản lĩnh chính trị, có trình độ năng lực, năng động, sáng tạo, dám nghỉ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

- Phát huy được tinh thần dân chủ trong Đảng, trong dân, phát huy được nội lực, tranh thủ được ngoại lực; huy động được trí tuệ và sức mạnh tập thể để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

B. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN

          I. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM:

          1. Về lãnh đạo phát triễn kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh:

1.1. Sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, chưa hình thành rõ nét chuổi liên kết sản xuất và tiêu thụ sẩn phẩm; chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác, nuôi trồng thủy sản còn manh mún, chưa gắn với việc hình thành cánh đồng lớn sản xuất tập trung; việc ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp còn chậm, nhất là gieo cấy bằng máy; mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao chưa nhiều, chăn nuôi nhỏ lẻ còn chiếm tỷ lệ cao, đảm bảo an toàn dịch bệnh còn hạn chế.

          1.2. Công tác quản lý đất chưa thực sự ngiêm túc, việc sử dụng đất sai mục đích  sau tích tụ có chiều hướng gia tăng, hoạt động của hợp tác xã chưa có nhiều chuyển biến. Số hộ chăn nuôi gia trại trong khu dân cư chưa xử lý tốt mùi hôi của chất thải, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ xung quanh. Việc thu gom, xử lý rác thải, chất thải sinh hoạt chưa đạt yêu cầu, công tác vệ sinh môi trương, vệ sinh an toàn thực phẩm chưa đảm bảo.

          1.3. Tỷ lệ lao động xuất khẩu đi làm việc ở nước ngoài còn thấp, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới vẫn còn chậm đổi mới.

           1.4. Công tác thông tin tuyên truyền còn hạn chế, nội dung tuyên truyền còn nghèo nàn, chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

          1.5. An ninh nông thôn vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp, tệ nạn trộm cắp tài sản của công dân vẫn còn sẩy ra và manh động hơn. Tình trạng thanh niên chơi bời lêu lổng với các biểu hiện của nghiện hút, cờ bạc, vay nặng lãi đang là nổi lo của nhiều gia đình và xã hội. hoạt động của các tổ tự quản về ANTT, ANXH ở một số thôn chưa phát huy hiệu quả.

          Tình trạng thanh niên không tự giác tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự ngày còn phổ biến.  

           2. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

           2.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có lúc, có việc hiệu quả chưa cao. Vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước nên quá trình vận dụng vào thực tiễn còn lúng túng, có tư tưởng bảo thủ, ngại va trạm, né tránh trong đấu tranh tự phê bình và phê bình làm giảm ý trí chiến đấu, chưa phát huy hết vai trò tiền phong, gương mẫu, nắm bắt thông tin, định hướng dư luận có lúc chưa kịp thời.

          2.2. Năng lực lãnh đạo, chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ và trách nhiệm người đứng đầu có mặt chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, nhất là trong giải quyết các vấn đề phức tạp ở thôn. Một số cán bộ lãnh đạo các tổ chức, công chức hạn chế yếu kém về năng lực, chuyên môn, kỹ năng sử lý tình huống, tác phong làm việc chuyển biến chậm, thiếu trách nhiệm đối với công việc được giao.

          2.3. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đối với các chi bộ chưa nhiều, công tác quản lý, giáo dục đảng viên của một số chi bộ thực hiện chưa tốt nhất là đối với đảng viên đi làm ăn xa; chế độ tự phê bình và phê bình còn yếu.

          2.4. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị -xã hội có lúc, có lúc, có việc chậm đổi mới, hoạt động còn mang nặng tính hành chính; công tác tuyên truyền, vận động có lúc, có nơi chưa thường xuyên. Trong tổ chức, phát động các phong trào chưa được duy trì thường xuyên. Thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội theo quy định 217, 218 của Bộ Chính trị còn nhiều hạn chế.

          2.5. Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ Thị 05 của Bộ Chính trị; việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra hàng năm có chi bộ còn chậm. Việc xây dựng kế hoạch hành động của tập thể và cá nhân còn chung chung, nội dung dăng ký làm theo không sát với chức trách, nhiệm vụ được giao; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ đảng viên ở một số chi bộ chưa cao; vẫn còn những biểu hiện thiếu gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên trong công tác sinh hoạt.

           II. NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM

          1.Nguyên nhân khách quan:  Thiên tai, dịch bệnh xảy ra với mức độ nghiêm trọng, đặc biệt là lũ lụt năm 2017, năm 2018, dịch tả lợn châu phi và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) năm 2019, năm 2020 đã gây thiệt hại lớn trong sản xuất và ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân trong xã.

          2. Nguyên nhân chủ quan:

          Năng lực công tác chuyên môn của một số cán bộ, công chức còn hạn chế, lúng túng trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ. Tính tiên phong, gương mẫu của một số cán bộ còn hạn chế, việc chấp hành kỹ cương hành chính có lúc chưa nghiêm.

          Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát có một số việc chưa chủ động còn qua loa, chưa sâu sát, sự phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể có lúc, có việc thiếu chặt chẻ, hiệu quả chưa cao.

 

 

           C. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

          Qua 5 năm, tuy còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, xong Đảng bộ và nhân dân xã nhà đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; kinh tế được duy trì và có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; trong tổng số 24 chỉ tiêu chủ yếu, có 21 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức mục tiêu đề ra, kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư hoàn thiện, các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sông vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người tiếp tục tăng; hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; phương thức hoạt động của hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ, lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền ngày càng cao.

          Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của nhiệm kỳ qua, Đảng bộ rút ra một số bài học chủ yếu sau:

          Một là, tổ chức, quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết, chính sách của cấp trên kịp thời, đúng tiến độ, xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể; tổ chức và chỉ đạo thực hiện quyết liệt, linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

 Hai là, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tạo sự đồng thuận, vào cuộc của đông đảo nhân dân, vận dụng sáng tạo kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo. huy động tổng hợp được mọi nguồn lực, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, tạo sức mạnh thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

           Ba là, quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính, đi đôi với đổi mới, làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện, bố trí, sử dụng cán bộ, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; chú ý công tác đánh giá cán bộ, tạo động lực để cán bộ đảng viên phấn đấu vươn lên hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.
5d7f1eca9f63653d3c72.jpg
( Đồng Chí Hà Hữu Khang phát biểu chỉ đạo đại hội)

                                                Phần thứ hai

                   PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ

                  CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2020-2025

 

           Thực hiện nhiệm vụ trong những năm tới, dự báo chúng ta tiếp tục có những thuận lợi cơ bản; trong tỉnh, trong huyện kinh tế có xu hướng tăng trưởng cao hơn; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; nhiều công trình, dự án lớn đã, đang đi vào hoạt động sẻ phát huy hiệu quả. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, an sinh xã hội có chuyển biến tích cực.

Đối với xã nhà tình hình chính trị, kinh tế -xã hội ổn định, quy mô nền kinh tế tăng cao hơn; hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi, kết nối Thọ Cường với các khu vực trọng điểm kinh tế trong và ngoài huyện; với truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, sẽ là động lực, tiền đề quan trọng để xã nhà tiếp tục phát triển.

           Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn thách thức như; thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh trên người và động vật tiếp tục diễn biến khó lường; kết cấu hạ tầng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, sản xuất nông nghiệp chưa thực sự chuyển biến mạnh mẽ, chưa có mô hình chuyển đổi hiệu quả để nhân rộng, chưa có doanh nghiệp đầu tư vào để sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Tư tưởng bảo thủ, ngại khó, trông chờ, ỷ lại của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân vẫn còn; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch còn tiềm ẩn nhiều phức tạp…là những yếu tố tác động bất lợi, ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ trong những năm tới.

           A- PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH   TRỌNG TÂM

 I- PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG:

          Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy khát vọng vươn lên, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, vận dụng những kinh nghiệm quý trong lãnh đạo, chỉ đạo, tranh thủ tối đa cơ hội và điều kiện thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng; tích cực thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa, xã hội; tăng cường công tác bảo vệ môi trường; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng-an ninh. Phấn đấu xã sớm đạt xã nông thôn mới nâng cao.

    II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

          1. Về kinh tế; (10 chỉ tiêu)

          (1) Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025 đạt 62 triệu đồng

          (2) Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt; 30 ha.(ứng dụng công nghệ cao 5 ha)

          (3) Sản lượng lương thực hàng năm; 2.870 tấn trở lên.

          (4) Diện tích, năng xuất, sản lượng các cây trồng chủ yếu;

          - Lúa 250 ha, năng xuất 110 tạ/ ha, sản lượng; 2.750 tấn

          - Ngô; 30 ha, sản lượng; 120 tấn;

          (5) Tổng đàn gia súc, gia cầm năm 2025;

          - Đàn trâu, bò; 450 con trở lên

          - Đàn lợn (không kể lợn sữa); 3.500 con trở lên

          - Đàn gia cầm; 45.000 con trở lên

          (6) Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản năm 2025 đạt 20 tấn.

          (7) Số doanh nghiệp trên địa bàn năm 2025 từ 4-6 doanh nghiệp trở lên.

          (8) Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 9% trở lên.

          (9) Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới  năm 2025 là 7/7 thôn đạt 100%, trong đó tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 1 thôn trở lên, xã đạt xã nông thôn mới nâng cao.

          (10) Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn xã được cứng hóa đến năm 2025 theo quy định đạt 100%, lề đường được đổ sỏi, nâng cấp để nhân dân đi lại thuận lợi đạt 100%.

8aac20dda0745a2a0365.jpg
( Các đại biểu tham dự đại hội)

11132ff7af5e55000c4f.jpg

          2. Về văn hóa-xã hội (9 chỉ tiêu )

          (11) Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm dưới 0,7 %

(12) Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm theo tiêu chí mới 1,2% trở lên.

          (13) Tỷ lệ  hộ cận ngèo năm 2025 còn 6,5%

(14) Tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên tổng số dân đến năm 2025 đạt 95% trở  lên.

          (15) 3 trường giữ vững các tiêu chí trường chuẩn quốc gia, trường mầm non công nhận chuẩn lại.

 (16) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng năm 2025 còn dưới 8%.

           (17) Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025 đạt trên 90% trở lên.

          (18) Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2025  đạt 90% trở lên. Hộ gia đình thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao 60% trở lên.

( 19) Tỷ lệ thôn và cơ quan đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2025 là 1 thôn, 4 cơ quan,

 3. Về môi trường; (2 chỉ tiêu)

 (20) Tỷ lệ hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh năm 2025 đạt 100%.

           (21). Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, sử lý năm 2025 đạt 95%

          4. Về an ninh trật tự (1 chỉ tiêu)

          (22) Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm năm 2025 đạt 85% trở lên.

          5. Về xây dựng Đảng (2 chỉ tiêu)

          (23) Số đảng viên được kết nạp trong nhiệm kỳ là 15 đảng viên trở lên.

(24) Hàng năm có 80% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

           1.Chương trình1; phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao.

          Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung chuyển đổi đất lúa từ 30 ha trở lên, tích tụ tập trung đất đai 15 ha. Hình thành các mô hình sản xuất, chăn nuôi tập trung từ 3 ha trở lên, nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa có khả năng cạnh tranh cao. Chuyển giao áp dụng các kỹ thuật, khoa học công nghệ mới, cơ giới hóa vào các khâu sản xuất. Thu hút, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư địa bàn để tích tụ, thuê đất, liên kết với nông dân sản xuất, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp.

Đẩy mạnh  xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng theo hướng bê tông bền vững, đầu tư xây mới các cây cầu đã xuống cấp, mở tuyến đường mới tờ khu trung tâm xã ra Quốc lộ 47, nối tuyến đường Quốc lộ 47-nối Quốc lộ 45. Nâng mức thu nhập bình quân đầu người, phấn đấu đến năm 2025 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 2. Chương trình2; thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt.

          Thu gom 100% rác thải sinh hoạt của các hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn tập kết tại 2 điểm quy hoạch là mặt nàng và cồn chăn nuôi, xử lý theo phương pháp chôn lấp, quy hoạch đất để khuyến khích các hộ chăn nuôi trang trại, gia trại ra khỏi khu dân cư để đảm bảo môi trường. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích, kêu gọi các tổ chức, các nhân tham gia đầu tư vào xử lý rác thải bằng công nghệ đốt. Phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức và toàn dân trong công tác xã hội hóa để bảo vệ môi trường, coi đây là tiêu chí thi đua hàng năm, xây dựng chế tài thưởng, phạt nghiêm minh trong công tác bảo vệ môi trường.

b14c2e8faf2655780c37.jpg    Đại biểu Vũ Bá Thao- Bí thư chi bộ trường Tiểu học phát biểu đóng góp ý kiến trong đại hôi) 

. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

             I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH:

           1. Tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh, gắn với nâng cao sức cạnh tranh, tạo chuyển biến rỏ nét về chất lượng tăng trưởng theo hướng bền vững.

          - Phát triển nông nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ mới, theo chuổi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm.

          Tập trung tích tụ đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ mới; sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo chuổi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm; đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng trên đất lúa, đất vườn đồi theo hướng sản xuất hàng hóa giá trị cao; xây dựng các chuổi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, trong đó chú trọng xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm mà xã có tiềm năng thế mạnh ( xây dựng được 01 sản phẩm OCOP).

Chuyển đổi 30 ha đất lúa sang trồng cây khác, nuôi trồng thủy sản; phấn đấu đến năm 2025 có trên 5 ha đất sản xuất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao.

          Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung gắn với an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, ổn định đàn lợn 3.500 con, đàn trâu, bò 450 con; (tỷ lệ đàn bò lai đạt 90%), đàn gia cầm 45.000 con; mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản 10 ha, khai thác tối đa diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản, trong đó chú trọng đưa các giống mới, con nuôi đặc sản vào nuôi trồng để tăng nhanh giá trị sản phẩm trên một diện tích nuôi trồng.

- Tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực trong xã hội, kết hợp nguồn vốn từ các chương trình, dự án, nhất là nguồn vốn từ khai thác quỹ đất của xã để đầu tư xây dựng hạ tầng đạt chuẩn, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã chuẩn, để đến năm 2025 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

- Phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, thương mại; phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng, có giá trị tăng cao; phát triển thương mại theo hướng phục vụ, lành mạnh, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các cửa hàng thương mại trên địa bàn xã. Đẩy mạnh liên kết tiêu thụ sản phẩm với các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn huyện, tỉnh, tạo thị trường ổn định cho các sản phẩm xã có lợi thế, tiềm năng.

Tiếp tục phát triển dịch vụ vận tải, đáp ứng yêu cầu đi lại và phát triển kinh tế của nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận với ngân hàng nông nghiệp, quỹ tín dụng để khai thác tối đa mọi nguồn vốn, đáp ứng yêu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ thông tin và truyền thông, nhất là dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin với công nghệ hiện đại, chất lượng cao.

2. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên đất; rà soát các hợp đồng thầu, khoán, xử lý nghiêm các vi phạm trong sử dụng đất, đẩy nhanh tiến độ cấp quyền sử dụng đất cho nhân dân. Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động khai thác đất đồi trên địa bàn. Chỉ đạo, thực hiện tốt công tác thu gom, sử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Chủ động xây dựng các phương án phòng chống thiên tai, lũ lụt; kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả khi có thiên tai, lũ lụt sẩy ra trên địa bàn.

3. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa-xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

- Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và quản lý, trước hết, triển khai tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân trong tất cả các khâu của sản xuất nông nghiệp ( giống, làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến, bảo quản). Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của Đảng ủy, chính quyền xã; công bố, công khai các thủ tục hành chính trong giải quyết công việc cho tổ chức, công dân qua cổng thông tin điện tử của xã.

- Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới theo hướng nâng cao phẩm chất và năng lực cho học sinh; duy trì vững chắc và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, giáo dục tiểu học, trung học cơ sở.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đầu tư cơ sở vật chất; phòng học bộ môn; phòng tập đa năng; trang thiết bị dạy và học gắn với trường chuẩn quốc gia.

         - Không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, y tế dự phòng, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn dưới 6%. Thực hiện xã hội hóa y tế, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp trang thiết bị cho trạm y tế.

- Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tập trung nguồn lực xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao của xã. Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; thực hiện hương ước, quy ước. Đẩy mạnh công tác tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và tình hình kinh tế-xã hội của xã đến người dân.

- Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80% trở lên, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm còn 25%, tuyên tryền để mọi người dân tham gia bảo hiểm y tế, đến năm 2025 có trên 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Thực hiện tốt các chương trình giảm nghèo, lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn của các chương trình giảm nghèo để đầu tư, hỗ trợ sản xuấ, tạo việc làm, giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công trên địa bàn.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác ATTP của các thôn, việc chấp hành các quy định về ATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; nhân rộng các mô hình về ATTP; như cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh thú y và xã an toàn thực phẩm, phấn đấu đến năm 2025 xã đạt xã an toàn thực phẩm nâng cao.

          4. Củng cố quốc phòng-an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Quốc phòng-an ninh; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Xây dựng lực lượng dân quân xã vững mạnh về tư tưởng, chính trị; là lực lượng nòng cốt trong phòng chống thiên tai, lũ lụt. Thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện và diễn tập với từng tình huống, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, không để xẩy ra bị động, bất ngờ. Luôn đảm bảo hoàn thành đủ chỉ tiêu giao, tuyển quân hàng năm; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là tham mưu giải quyết các chính sách còn tồn đọng sau chiến tranh. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn xã vững chắc theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

- Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nắm chắc tình hình, phát hiện sớm các vấn đề nảy sinh có nguy cơ gây mất an ninh, trật tự, trên cơ sở đó tham mưu và giải quyết kịp thời, không để bị động, bất ngờ, phức tạp, kéo dài.Tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm ổ nhóm và tội phạm mới nỗi như cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nâng cao hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc ở khu dân cư.

- Cải cách hành chính, cải cách tư pháp và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, tác phong làm việc của cán bộ xã, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là người đứng đầu, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường điều hành thông qua Cổng thông tin điện tử; một cửa liên thông. Công khai các quy trình thủ tục giải quyết, các văn bản, chế độ, chính sách, quy hoạch, kế hoạch theo đúng quy định.

         Tiếp tục chỉ đạo cải cách tư pháp, mẫu hóa tối đa các loại hồ sơ, giấy tờ liên quan đến thủ tục tư pháp.

         Thực hiện tốt công tác kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm luật trong thực thi công vụ. Thực hiện tốt pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở cơ sở, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, các vụ việc mới phát sinh, tăng cường đối thoại với công dân, hạn chế đơn thư vượt cấp và khiếu kiện đông người.

 II- CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

           1. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

 - Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt tư tưởng của các Chi bộ.

Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, Bí thư chi bộ trong việc giải quyết những vướng mắc ngay tại thôn. Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, không để xẩy ra hiện tượng “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”, chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cục bộ, chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết nội bộ.

           - Đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức, cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của những năm tới.

          Tập trung rà soát đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn, tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ, chỉ đạo chặt chẽ quy trình đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Hàng năm thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch gắn với việc cử đi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận, đảm bảo tiêu chuẩn, chuẩn bị tốt nguồn nhân sự, kịp thời bổ sung các vị trí thiếu.

          Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tự phê bình và phê bình gắn với việc kiểm điểm đánh giá chất lượng và xếp loại chi bộ đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; kiên quyết sử lý kỷ luật những chi bộ đảng và cá nhân không tự giác trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, không tự nhận sai lầm, khuyết điểm, bảo thủ và không khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Thực hiện tốt việc kê khai, minh bạch tài sản hàng năm

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18, 19, 26 của hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VI, VII gắn với Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức; tiếp tục xây dựng và củng cố chi bộ đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, coi trọng việc nêu gương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, sâu sát thôn, gần gũi với nhân dân. Tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cũng cố các chi bộ yếu kém. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, nhất là đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, tạo nguồn để bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng.

          - Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra:

Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra quán triệt, phổ biến kịp thời các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”. “ tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và của Ủy ban kiểm tra, thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng quy định.

          Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy; thực hiện tốt việc phối hợp giữa nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng với công tác kiểm tra, giám sát của các đoàn thể chính trị- xã hội, các ngành chức năng liên quan; gắn công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng với công tác cán bộ.

          -  Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

          Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra việc triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Giám sát việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

- Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một biện pháp cấp bách, vừa cơ bản, vừa lâu dài. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với kiểm điểm đánh giá chất lượng và xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ công chức, viên chức hàng năm trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn và xây dựng.

Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong thực hiện Nghị quyết, chỉ thị,  hàng năm tổ chức học tập các chuyên đề, sơ kết việc thực hiện Chỉ thị gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình.

          -  Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và các chi bộ đảng được đổi mới, bám sát trương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và các chi bộ. Trong lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo tính toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm; hoàn thiện quy chế làm việc, phân rõ thẩm quyền, trách nhiệm, mối quan hệ lãnh đạo và chịu sự lãnh đạo trong cấp ủy, hệ thống tổ chức đảng, nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong Đảng. Tiếp tục đổi mới phong cách làm việc của cấp ủy, cán bộ đảng ủy theo hướng khoa học, sâu sát, gần dân, hiệu quả.

           2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền từ xã đến thôn.

 - Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường giám sát của HĐND đối với hoạt động hành chính và các hoạt động kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. Chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ họp, các cuộc tiếp súc cử tri. Phát huy vai trò của thường trực, các ban và đại biểu HĐND; lựa chọn, quyết định đúng đắn các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và xây dựng các cơ chế phát triển kinh tế -xã hội của địa phương. Thực hiện nghiêm túc công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu.

  - Sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức và nhân dân, trọng tâm là việc rà soát các bước thực hiện thủ tục hành chính và mẫu hóa tối đa các loại hồ sơ, giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết; công bố, công khai thủ tục hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Thực hiện tốt quy chế dân chủ; xây dựng, kiện toàn bộ máy và cán bộ chính quyền xã có đủ phẩm chất, năng lực nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện chủ trương của cấp ủy, nghị quyết HĐND.

           3. Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị -xã hội

          - Tăng cường công tác dân vận của Đảng ủy và các thành viên trong hệ thống chính trị nhằm phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong xã hội; không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của công tác dân vận từ xã đến thôn; đồng thời xây dựng, nhân rộng các mô hình “dân vận khéo”, phát huy dân chủ rộng rải trong nhân dân, tập hợp đoàn kết đông đảo nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và thủ trưởng đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; gắn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện các chương trình kinh tế- xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng.

           - Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội, tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh ở cơ sở

          MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào, trọng tâm là Nghị quyết số 02-NQ/ TU ngày 30/12/ 2015 của BTV Tỉnh ủy gắn với chương trình hành động, thực hiện tốt các phần việc cụ thể của từng tổ chức. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội nhằm huy động mọi nguồn lực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sông nhân dân.

          - Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị và các quy định liên quan, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Nâng cao chất lượng, chương trình phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể với cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ tập hợp vào Hội liên hiện phụ nữ đạt trên trên 80%, Hội Nông dân đạt 90%, Đoàn Thanh niên đạt 70%, Hội Cựu chiến binh đạt 99,5%, Liên đoàn lao động đạt 98%.

          Đảng bộ xã Thọ Cường tự hào với truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, với những kết quả đã đạt được, đặc biệt là những kinh nghiệm quý được rút ra trong thời gian qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ của Tỉnh và Huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thọ Cường phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt, tranh thủ tốt thời cơ, vận hội; nổ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX, xây dựng xã Thọ Cường sớm thành xã nông thôn mới nâng cao./.
Phiên đại hội chính thức kết thúc thành công tốt đẹp vào hồi 12 giờ ngày 23 tháng 05 năm 2020. Tại Đại hội đã bầu ra 13 đổng chí trong BCH đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025

d2bd2877aade508009cf.jpg

 ( các đồng chí đảng ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025)

                                                                   BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

   

Ngày 23 tháng 05 năm 2020. xã Thọ Cường long trọng tổ chức Đại hội đại biểu khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng lúc: 27/05/2020 15:58:30 (GMT+7)

Đại hội Đảng bộ xã Thọ Cường khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong chiều ngày 22 và sáng ngày 23 tháng 05 năm 2020. Các đại biểu triệu tập đại hội là 121/ 11 chi bộ. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hà Hữu Khang- Ủy viên BTV huyện ủy- Chủ tịch MTTQ huyện Triệu Sơn; đồng chí Vũ Bá Tuấn- Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy- cán bộ chỉ đạo trực tiếp xã Thọ Cường.

  Trong không khí kỷ  niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kỷ niệm 90 năm ngày  thành lập Đảng, Đại hội Đảng bộ xã Thọ Cường khóa XIX,  nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong chiều ngày 22 và sáng ngày 23 tháng 05 năm 2020. Các đại biểu triệu tập đại hội là 121/ 11 chi bộ. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hà Hữu Khang- Ủy viên BTV huyện ủy- Chủ tịch MTTQ huyện Triệu Sơn; đồng chí Vũ Bá Tuấn- Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy- cán bộ chỉ đạo trực tiếp xã Thọ Cường.
Dưới đây là toàn bộ báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Đại hội

      BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

                                                CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ KHÓA XVIII                                                                                        TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ THỌ CƯỜNG

KHÓA XIX (NHIỆM KỲ 2020-2025)

                                                         ------------

 

                          fef1de0d5ca4a6faffb5.jpg   Phần thứ nhất

                     ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

                 ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ LẦN THỨ XVIII (2015-2020)

 

          Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 có nhiều thuận lợi; Chính trị-xã hội ổn định, Đảng bộ đoàn kết, nhân dân đồng thuận, tin tưởng, tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền từ xã đến thôn, nhiều chủ trương, cơ chế mới của Tỉnh, Huyện được ban hành, đặc biệt là mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn Tỉnh, Huyện phát triển đã tạo nhiều việc làm cho lao động nông thôn vào làm, thu nhập ổn định, đã thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

           Bên cạnh đó chúng ta gặp không ít khó khăn, thách thức thời tiết biến đổi, cực đoan, khó lường, dịch bệnh ở người và gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp, gây thiệt hại không nhỏ trong sản xuất và ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, giá đầu ra của các sản phẩm nông nghiệp không ổn định, chưa có doanh nghiệp vào địa bàn để đầu tư và bao tiêu sản phẩm cho nông dân, hạ tầng kinh tế-xã hội còn khó khăn đã tác động không nhỏ đến việc thực hiện Nghị quyết. Xong, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của huyện, với sự nổ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân trong xã, các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội cơ bản đạt và vượt, kết quả cụ thể như sau;

b2bea8695ad8a086f9c9.jpg
( Đoàn chủ tịch đại hội)

          A- NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC                                                     

          I- VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG –AN NINH

           1. Phát triển kinh tế:

Duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và thu nhập khác tăng.

Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 41,5 triệu đồng người (tăng 8,5% so với mục tiêu đề ra). 

          1.1. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản phát triển khá; năng xuất cây trồng và chất lượng nông sản ngày càng được nâng lên,

           - Về trồng trọt; Diện tích gieo trồng hàng năm 509,6/ 526,9 ha đạt 96,7% so với nghị quyết Đại hội đề ra ( do chuyển 17,3 ha sang trồng cây, nuôi cá ),

 Tổng sản lượng lương thực hàng năm 2.750 tấn đạt 96,8% so với Nghị quyết đại hội đề ra.

          Có nhiều mô hình mới đưa vào thực hiện cả trong trồng trọt và chăn nuôi, tổ chức được 12 lớp về kỷ thuật thâm canh các loại cây trồng và chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi.

          - Về chăn nuôi: Có nhiều biến động về tổng đàn; giá cả, chất lượng đàn gia súc, gia cầm được nâng lên, tỷ lệ đàn bò lai dần chiếm đa số, đàn lợn nạc tăng từ 37,3 lên 63,6%; công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện quyết liệt, đặc biệt là phòng chống dịch tả lợn châu phi.

          Tổng đàn trâu, bò, bê nghé; 431/464 con đạt 93,10%, đàn lợn;  4921/3484 (tăng 1.437 con so với đầu nhiệm kỳ); nhưng giữa năm 2019 do dịch tả lợn châu phi bùng phát, tổng số lợn phải tiêu hủy là; 2.708 con bằng 55,3%,; đàn gia cầm 42.500/ 35.000  con tăng 7.500 con so với mục tiêu đề ra

Lâm nghiệp: Các hộ đã cải tạo vườn tạp trồng các loại cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả như mít, bưởi cho thu nhập khá.

          Chăn nuôi cá, nuôi ếch, nuôi chim bồ câu pháp được duy trì và mở rộng diện tích nuôi, giá trị sản xuất hàng năm tăng.  

           1.2. Sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp: Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ có bước chuyển biến khá, trên địa bàn có 1 công ty và 2 doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả, ( tăng 2 doanh nghiệp so với đầu nhiệm kỳ), bên cạnh đó một số nghành nghề cũng phát triển mạnh tại địa phương như; cơ khí, nghề mộc, nghề xây dựng, sản xuất gạch không nung, sản xuất bàn ghế đá,  đúc cống,  do đó đã tạo sự chuyển biến lớn trong cơ cấu lao động của địa phương. Đã thu hút được nhiều lao động địa phương cho thu nhập ổn định từ 5 đến 7 triệu đồng người trên tháng.

          1.3. Các ngành dịch vụ-thương mại duy trì tốc độ tăng khá, chất lượng ngày càng được nâng lên, thương mại phát triển nhanh, đa dạng về loại hình, các cửa hàng được đầu tư cả về quy mô và vốn, đã hình thành một số siêu thị mi ni trên địa bàn, hiên nay trên địa bàn có 315 hộ sản xuất, kinh doanh (tăng 65 hộ so với đầu nhiệm kỳ), có 24 xe ô tô vận tải hàng hóa, 6 xe chở khách từ 16 chổ trở lên, 26 xe tắc xi gia đình, đây là các dịch vụ mới mang lại thu nhập cao cho các hộ gia đình.

  1.4. Tài chính ngân sách, thu, chi tài chính đúng luật, đúng dự toán hàng năm, thanh, quyết toán kịp thời các công trình xây dựng cơ bản, chi trả lương, phụ cấp hàng tháng cho cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, tận thu các nguồn thu tại xã, quyết toán ngân sách xã hàng năm với phòng tài chính kịp thời,

            1.5. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường được tăng cường, Địa phương đã hoàn thành việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2020-2030 trình phê duyệt; chỉ đạo thực hện có hiệu quả các giải pháp để đẩy nhanh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đã chuyển được 17,3 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây mầu, nuôi trồng thủy sản. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân được thực hiện tốt, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đất thổ cư lần đầu cho các hộ đạt 98%, ( cao nhất huyện về cấp QSDĐ), công tác quản lý đất được tăng cường, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường thu gom, sử lý rác thải được duy trì 7/7 thôn có tổ thu gom rác thải, xã quy hoạch 2 khu sử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường, (đốt, chôn lấp), lắp đạt 45 thùng đựng vỏ thuốc bảo vệ thực vật ở các xứ đồng, các tuyến đường liên thôn được trồng hoa 2 bên đường và được quét dọn hàng tuần tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch –đẹp.

          1.6. Hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; đã phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, đã có nhiều cây trồng có năng xuất, chất lượng cao được đưa vào gieo trồng trên địa bàn xã như ớt xuất khẩu, bưởi diễn, da xanh, mít thái…, máy gặt, máy cấy, mạ khay. Đã giảm các chi phí đầu vào, nâng cao năng xuất lao động, tăng giá trị sản xuất trên diện tích đất canh tác, tạo việc làm và thu nhập cho người dân.

 2. lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên.

          2.1. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện và của xã.

 Phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”, thực hiện tốt Chỉ thị số 08-CT/HU, ngày 05/10/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đạt nhiều kết quả tích cực,

 Phong trào thể dục, thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì và phát triển; đã xây mới, nâng cấp 7/7 nhà văn hóa thôn trên địa bàn đạt chuẩn, các sân chơi thể thao được các thôn đầu tư nâng cấp, góp phần thúc đẩy phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng, tỷ lệ người dân tham gia thể dục, thể thao ngày càng nhiều, đến nay trên địa bàn có 4 sân bóng đá và hàng chục sân bóng chuyền đạt chuẩn, số người tham thể thao đạt 55% ( tăng 15% so với đầu nhiệm kỳ)

           2.2. Công tác giáo dục có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên, giáo dục mũi nhọn được quan tâm, đội ngũ giáo viên của 3 cấp học 100% đạt chuẩn, tỷ lệ học sinh lên lớp, đậu tốt nghiệp, học sinh chuyển cấp ngày càng cao, có nhiều học sinh và giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp huyện; cả 3 trường đạt trường chuẩn quốc gia, và đạt cơ quan kiểu mẫu, trường tiểu học được công nhận chuẩn lại. trong 5 năm qua địa phương và nhân dân đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp phòng học, khuôn viên, mua sắm bàn ghế, máy tính, trang thiết bị đảm bảo cho công tác dạy và học của 3 trường. Công tác khuyến học, khuyến tài được cấp ủy, chính quyền và nhân dân quan tâm thực hiện, đã trở thành phong trào rộng khắp trên toàn xã, hàng năm vào dịp tết cổ truyền và dịp hè các thôn và hội khuyến học tổ chức tặng quà cho các cháu học sinh giỏi các cấp học và học sinh thi đổ vào các trường đại học, cao đẳng; số tiền chi cho công tác khuyến học, khuyến tài trong 5 năm qua trên 300 triệu đồng; đã tổng kết 10 năm tiếng trống học đêm, gia đình bác Thanh và anh Thọ đã đồng hành tài trợ cho quỷ khuyến học của xã trong 10 năm qua hàng tỷ đồng và đang tiếp tục đồng hành để tài trợ tiếp cho công tác khuyến học của xã và các phong trào khác,

 Việc xây dựng xã hội học tập được thực hiện tốt, với phương châm “ cần gì học nấy”, trong 5 năm đẵ có hàng ngìn lượt người tham gia học tập tại TTHTCĐ xã

          2.3. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân được quan tâm;  Cơ sở vật chất trạm y tế được đầu tư xây dựng ra khu trung tâm khang trang, sạch đẹp, công tác khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được đảm bảo, triển khai thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, y tế dự phòng, kiểm soát tốt dịch bệnh, thực hiện nghiêm chế độ trực trạm, đã phối hợp tốt với hội người cao tuổi cùng với bệnh viện Thanh An, bệnh viện mắt Bắc Trung Nam tổ chức 12 đợt khám mắt cho 3.041 lượt người, phối hợp với hội chữ thập đỏ, bệnh viện lao phổi Thanh hóa khám sàng lọc, cấp thuốc cho 365 người. Trạm y tế đã hoàn thành bộ y tế quốc gia về y tế và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế tháng 9/2019,

          2.4. Công tác giải quyết việc làm đạt kết quả tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên; cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ lệ lao động trong nông nghiệp giảm, tỷ lệ lao động trong công nghiệp và dịch vụ tăng, các tổ chức đoàn thể đã đứng ra tín chấp với ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng chính sách để hội viên vay vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh; tổng dư nợ ngân hàng nông nghiệp là; 27,8 tỷ đồng , ngân hàng chính sách là; 8 tỷ 244 triệu đồng, quỷ tín dụng thọ dân 5 tỷ đồng. Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo; đã thành lập được 9 câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau xóa nghèo bền vững dựa vào cộng đồng, tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 là 96 hộ chiếm 7,20%, năm 2019 còn 24 hộ chiếm 1,95% ( giảm 5,25%), các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, hết năm 2020 ước tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 95%, tăng  25% so với năm 2015.

          Các hoạt động từ thiện nhân đạo được duy trì đều đặn; tổng số tiền nhân dân ủng hộ quỷ đền ơn đáp nghĩa trong 5 năm là 180 triệu đồng, hàng năm vào dịp đầu xuân đều tổ chức mừng thọ cho các cụ từ 70 tuổi trở lên. Địa phương đã tổ chức đón nhận, làm lễ truy điệu và an táng hài cốt cho 4 liệt sỹ. Hoàn thiện hồ sơ nhận và cấp tiền nhà ở cho người có công theo QĐ 22/CP của Thủ tướng Chính phủ (59 hộ xây mới, 83 hộ sửa chữa số tiền là; 4 tỷ 020 triệu đồng).

          Nâng cấp, tu sửa, sơn mới toàn bộ khu tượng đài liệt sỹ khang trang với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng.

          2.5. Công tác đảm bảo vệ sinh ATTP được triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thành lập ban chỉ đạo ATTP cấp xã, ban nông nghiệp xã và các tổ giám sát cộng đồng tại các thôn, các mô hình sản xuất, kinh doanh, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, bếp ăn tập thể ATTP tại trường mầm non, tháng 12/2019 xã Thọ Cường là 2 trong 3 xã của huyện được công nhận là xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về ATTP,

  3. Chính trị- xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác cải cách hành chính được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, chuyển biến rỏ nét; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng thẩm quyền; hoạt động tư pháp được tăng cường.

 3.1. Lực lượng dân quân xã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

  Đảng ủy đã lãnh chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quân sự quốc phòng, chăm lo xây dựng lực lượng dân quân ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu; hàng năm Đảng ủy có nghị quyết chuyên đề về công tác quân sự quốc phòng. Tổ chức huấn luyện , bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối, hoàn thành chỉ triêu giao quân hàng năm. Thực hiện tốt công tác phòng chống, khắc phục thiên tai. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, làm thủ tục đề nghị cấp trên giải quyết các chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở căm-pu-chia, giúp bạn lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, QĐ -62/CP đạt 100%; công dân hỏa tuyến đạt . Công tác quân sự, quốc phòng đã góp phần xây dựng khu vực phòng thủ và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc

           3.2. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững, ổn định; đã chỉ đạo ban công an tập trung giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề về ANTT không để bị động, bất ngờ; các vụ việc xẩy ra đều được chỉ đạo giải quyết kịp thời ngay tại thôn. Hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, lĩnh vực quản lý về nhân, hộ khẩu được quan tâm, phục vụ tốt nhu cầu chính đáng của nhân dân. Tổ chức diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân tại 7 thôn. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được tăng cường và phát huy hiệu quả.

           3.3. Công tác cải cách thủ tục hành chính được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có chuyển biến rỏ nét; bộ phận một cữa, cán bộ công chức chuyên môn đã ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý văn bản, giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện tốt cơ chế một cữa, một cữa liên thông; 100% các thủ tục hành chính của xã được niêm yết công khai, tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cữa; thực hiện tốt việc công khai giải quyết thủ tục hành chính; ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính có chuyển biến tích cực; tác phong, lề lối làm việc, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức có chuyển biến rỏ nét.

          3.4. triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc công tác sáp nhập thôn và các chức danh bán chuyên trách; đã giảm được 2 thôn, nhiều đầu mối cán bộ bán chuyên trách ở thôn, thực hiện nghiêm túc tinh giảm biên chế theo hướng dẫn của Huyện ủy 19 chức danh bán chuyên trách giảm còn 9 người đảm nhiệm, 3 người đảm nhiệm 6 chức danh ở thôn.đã bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an tại xã.

           3.5. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, đúng quy định, hạn chế đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người; 100% số đơn thư của công dân được tập trung giải quyết. công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm thực hiện, hiệu quả được nâng lên, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật của người dân.

           4. Chương trình xây dựng nông thôn mới:

          Đầu nhiệm kỳ qua rà soát xã mới đạt 14/19 tiêu chí nhưng với sự nổ lực và quyết tâm cao của toàn thể Đảng bộ và nhân dân trong xã, đặc biệt là trong công tác lãnh chỉ đạo của đảng ủy, quản lý điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể sự đồng thuận của nhân dân. Với phương châm “ dể làm trước, khó làm sau, lấy sức dân để lo cho dân”,  “dân biết, dân làm, dân hưởng thụ”, kế quả đạt được đáng phấn khởi; sau 5 năm đã bê tông hóa 9,12 km đường giao thông trục chính của xã, 13,5 km đường liên thôn, nội thôn, 4,9 km đường nội đồng, đầu tư nâng cấp, xây mới các phòng học, phòng chuyên môn, khu hiệu bộ 3 trường, xây mới trạm y tế, nâng cấp tượng đài liệt sỹ, xây mới, nâng cấp 7 nhà văn hóa thôn; đầu tư xây dựng công sở, hội trường, sân vận động ra khu mới… và nhiều công trình khác được tu sữa, nâng cấp. Tổng kinh phí cho xây dựng nông thôn mới là; (87 tỷ)    87 tỷ 127 triệu đồng. Ngày 16/9/2019 được Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa ký quyết định số; 3694/QĐ-UBND, công nhận xã Thọ Cường đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

          5. Các chương trình trọng tâm được thực hiện có hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội của xã

          5.1. Chương trình1; phát triển kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả rỏ nét, kết cấu hạ tầng ngày càng được hoàn thiện góp phần thúc đẩy phát triễn kinh tế-xã hội và hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. nâng cao năng lực sản xuất:

 Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ do vậy Đảng ủy đã tập trung lãnh chỉ đạo và đã ban hành 18 nghị quyết chuyên đề để Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hàng năm  xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, đề ra các giải pháp cụ thể đầu năm gắn với việc tập trung huy động tốt nội lực, tranh thủ tối đa các nguồn hỗ trợ đầu tư của cấp trên để xây dựng kết cấu hạ tầng, nhiều công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và sinh hoạt của nhân dân cụ thể; kiên cố hóa thêm 3,2 km kênh mương nội đồng, 9,12 km đường xã, 13,5 km đường thôn, nâng cấp cầu ông túc thôn 2, xây mới công sở, hội trường, sân vận động xã, trạm y tế, xây mới khu hiệu bộ, các phòng chức năng trường trung học cơ sở, xây mới 4 phòng học trường tiểu học, sữa chữa, nâng cấp nhiều hạng mục của 3 trường để đạt và giữ chuẩn quốc gia, nâng cấp tượng đài liệt sỹ, các khu nghĩa trang; 7/7 thôn làm mới, nâng cấp nhà văn hóa khuôn viên thể thao đạt chuẩn;

           5.2. Chương trình 2; Xây dựng vùng đồng năng xuất, chất lượng hiệu quả cao, nâng cao giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích. Ưu tiên phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại. Đẩy mạnh phát triển nghành nghề dịch vụ- thương mại;

          Trong nhiệm kỳ đã chuyển đổi được 17,3 ha diện tích lúa sang trồng cây hàng hóa, chăn nuôi kết hợp, chăn nuôi tâp trung phát triển theo hướng quy mô lớn, hiện nay trên địa bàn xã có 22 gia trại, trang trại với đa dạng vật nuôi. Dịch vụ thương mại phát triển mạnh đến nay trên địa bàn xã có 315 hộ sản xuất, kinh doanh cung ứng đầy đủ nhu cầu phục vụ cho sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

           II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

          1. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ đạng đảng và đảng viên.

          1.1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đã chủ động gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chú trọng xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch hành động để thực hiện, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm theo quy định. Tỷ lệ đảng viên tham gia học nghị quyết đạt trên 75%.

          Đẩy mạnh công tác giáo dục chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng sinh hoạt tư tưởng của các chi bộ Đảng. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, Bí thư cấp ủy trong việc đối thoại, giải quyết kịp thời những vướng mắc tại cơ sở. Tập trung giáo dục lịch sử Đảng bộ, truyền thống quê hương, đất nước, khơi dậy lòng tự hào, ý chí vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Chú trọng hướng dẫn, định hướng thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nâng cao tinh thần cảnh giác của cán bộ đảng viên chống âm mưu “diễn biến hòa binh”; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cơ bản ổn định, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng.

          1.2. Công tác tổ chức, cán bộ có nhiều đổi mới, đạt kết quả khá toàn diện:

          Ban chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, xây dựng, cũng cố cấp ủy chi bộ đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ đảng chuyển biến tiến bộ, giữ vững nguyên tắc; việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được đổi mới, thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy; công tác phát triển đảng viên thường xuyên được quan tâm, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ ngày càng được nâng lên. Sau sáp nhập còn 11 chi bộ ( giảm 2 chi bộ); trong nhiệm kỳ kết nạp mới được 28 đảng viên, xét đề nghị tặng, truy tặng huy hiệu 30 đến 70 năm tuổi đảng cho 64 đảng viên.

          Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương lần thứ 6, thứ 7 gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt việc sáp nhập thôn.

          Công tác xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cấp xã nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và định hướng nhiệm kỳ 2025-2030 được thực hiện nghiêm túc đúng quy định, gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sắp xếp cán bộ, khắc phục tình trạng thiếu cán bộ. trong nhiệm kỳ đã cử đi đào tạo 6 đồng chí trong đó học đại học 1 đ/c, 5 đ/c học trung cấp lý luận hành chính, đội ngũ cán bộ xã cơ bản đã đạt chuẩn. Trong nhiệm kỳ đã tiếp nhận 01 cán bộ do huyện điều động, luân chuyển về công tác tại địa phương đảm nhận chức danh (Bí thư Đảng ủy), và tiếp nhận 5 công chức. Chỉ đạo thành công Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2023, thực hiện 3 người kiêm 6 việc bán chuyên trách ở thôn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy.

          Công tác thi đua khen thưởng hàng năm được chỉ đạo và thực hiện hiệu quả, đảm bảo công khai, dân chủ trong bình xét, có tác dụng thúc đẩy sự nổ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được giao của tập thể và cá nhân.

          1.3. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được tăng cường:

Đảng ủy đã trú trọng triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, quy định, kế hoạch của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng. Đã tổng kết 10 năm thực hiện NQ/TW5 về công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng.

Trong nhiệm kỳ Đảng ủy đã tổ chức 34 cuộc kiểm tra, giám sát định kỳ; tập trung kiểm tra, giám sát việc khắc phục sữa chữa những thiếu sót, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4( khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm và thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giám sát về những việc đảng viên không được làm; công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lảng phí; công tác lãnh đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; việc chấp hành Điều lệ Đảng; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công; việc thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm. ( trong nhiệm kỳ không có đảng viên vi phạm phải kỷ luật)

          1.4. Công tác dân vận được tăng cường, quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng và phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân được mở rộng:

          Công tác dân vận từ xã đến thôn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của địa phương trong phát triễn kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng; phát động các phong trào thia đua yêu nước trên các lĩnh vực; nắm bắt tình hình nhân dân, tham mưu cho BTV, phối hợp tham gia giải quyết các vụ việc, các điểm nóng phát sinh.

          Nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận được nâng lên. Thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tình hình; giải quyết kịp thời bức xúc, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động dân vận, trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết số 02-NG/TU “ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020”, Quyết định 290- QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là sơ kết 3 năm thực hiện QCDC ở cơ sở giai đoạn 2016-2019, tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thia đua “Dân Vận khéo” và công tác Dân vận nhiệm kỳ 2015-2020.

          1.5. Công tác phòng chống tham nhũng lãng phí được quan tâm:

          Đảng ủy đã chỉ đạo quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, gắn công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trách nhiệm của tổ chức, cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các quy định của pháp luật phòng chống tham nhũng. Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại nhất là việc tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy theo quy định 11-Qđi/TW được thực hiện tốt; đồng chí Bí thư Đảng ủy đã tiếp 56 lượt công dân, tiếp nhận và chỉ đạo giải quyết 5 đơn thư góp phần giải quyết kịp thời những bức súc trong nhân dân ngay tại cơ sở, làm ổn định tình hình chính trị tại địa phương. Tăng cường công tác giám sát của người dân về phòng chống tham nhũng, phát huy tốt vai trò hoạt động của ban thanh tra nhân dân trên tất cả các lĩnh vực ở thôn, tổ chức, phân công phát huy trách nhiệm giám sát đầu tư cộng đồng trong tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn xã. Giám sát trong lĩnh vực thu, chi tài chính, quản lý đất đại góp phần làm ổn định chính trị tại địa phương. 

          1.6.Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đạt kết quả quan trọng:

          Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng. công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 được thực hiện nghiêm túc, thông qua sinh hoạt chi bộ, các đợt sinh hoạt chính trị, kiểm điểm tổ chức đảng và đảng viên hàng năm đã giúp cho cán bộ đảng viên nhận rỏ những khuyết điểm “ tự soi”, “ tự sữa” từ đó xây dựng các giải pháp khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, sâu sát cơ sở nắm tình hình, phát huy tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao, đoàn kết nội bộ, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

          Công tác xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai và việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về công tác xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của tổ chức đảng và mỗi đảng viên. Thông qua học tập Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề hàng năm, cán bộ, đảng viên đã chủ động xây dựng cam kết hành động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Cấp ủy các chi bộ đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong việc sác định chọn việc thực hiện hàng năm là những vấn đề trọng tâm cần tập trung giải quyết, chọn khâu đột phá tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành công việc; đẩy mạnh cải hành chính, quan tâm đến công tác cán bộ, xây dựng nông thôn mới, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Trong 5 năm có 12 tập thể, 64 cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực được huyện, xã khen thưởng.

          1.7. Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, của cấp ủy chi bộ có nhiều đổi mới:

          Đảng ủy đã chú trọng xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình công tác toàn khóa, thực hiện tốt quy chế làm việc; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực nhưng không bao biện làm thay vai trò của chính quyền; phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ; thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, cá nhân phụ trách, tính tiền phong gương mẫu và nêu gương của người đứng đầu; chú trọng xây dựng nghị quyết chuyên đề, tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, những lĩnh vực mới; đề cao trách nhiệm đối với các đồng chí Thường vụ Đảng ủy và đảng ủy viên phụ trách các chi bộ, Bí thư chi bộ.

          Trong lãnh đạo, chỉ đạo các đồng chí trong ban Thường vụ đã ưu tiên dành nhiều thời gian xuống các thôn nắm bắt tình hình, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay tại thôn, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất, xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và những vấn đề mới, vấn đề bức súc phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường sự chỉ đạo công tác phối hợp giữa đảng ủy, chính quyền MTTQ và các đoàn thể; luôn duy trì và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền.

          2. Hoạt động của hội đồng nhân dân có nhiều đổi mới; công tác quản lý nhà nước, hiệu lực, hiệu quả điều hành của UBND được nâng lên

          2.1. Hoạt động của hội đồng nhân dân xã được đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp được nâng lên. Hoạt động tiếp xúc cử tri và giám sát của đại biểu, tổ đại biểu và các ban của HĐND, Thường trực HĐND được tăng cường theo hướng trực tiếp trao đổi, đối thoại với cử tri và nhân dân; những kiến nghị của cử tri và nhân dân được phán ánh đến được tập trung giải quyết kịp thời, tạo được niềm tin của nhân vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền xã. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND xã đã ban hành 26 nghị quyết.

HĐND xã đã thực hiện tốt vai trò quyết định những vấn đề quan trọng. Trong nhiệm kỳ HĐND xã đã miễn nhiệm chức danh CT HĐND (lý do chuyển công tác); miễn nhiệm 2 ủy viên ủy ban (lý do chuyển công tác), bầu bổ sung chức danh CT HĐND và 2 ủy viên ủy ban xã.

          2.2. Công tác quản lý nhà nước, hiệu lực, hiệu quả điều hành của Ủy ban nhân dân được nâng lên, bộ máy chính quyền từ xã đến thôn được cũng cố, kiện toàn. Công tác quản lý và điều hành của UBND xã có nhiều chuyển biến tích cực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, quản lý xã hội. chất lượng đội ngũ cán bộ công chức xã được nâng lên; cải cách hành chính đạt một số kết quả rỏ nét trên các lĩnh vực liên quan đến người dân và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

          Ủy ban xã đã tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng quyết liệt, cụ thể, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tế để giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh ngay tại thôn. Tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng ủy, nghị quyết HĐND; xây dựng và ban hành nhiều kế hoạch, cơ chế phù hợp để huy động nội lực, tranh thủ tối đa ngoại lực để phát triển kinh tế-xã hội. phát huy vai trò của tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu chính quyền xã, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân và thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

 3. Hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới, với nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả

          Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị -xã hội đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ, ổn định tổ chức xây dựng quy chế hoạt động; chương trình làm việc toàn khóa, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về thôn, chăm lo xây dựng, cũng cố tổ chức, thu hút tập hợp đoàn viên, hội viên; làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên.

          MTTQ xã với các cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “ngày vì người nghèo”, phong trào gia đinh “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, Tổ chức tốt các cuộc quyên góp, ủng hộ đồng bào bảo lụt, tết vì người nghèo với số tiền 42 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ đã kêu gọi con em xã quê hướng về cội nguồn và động viên nhân quyên góp làm đường bê tông, đường điện nhà tâm linh, bể nước ở 4 khu nghĩa địa trị giá trên 300 triệu đồng, làm một nhà đại đoàn kết hộ anh Duẩn thôn 6. Phối hợp với thường trực HĐND, UBND tổ chức tốt các cuộc tiếp súc cử tri và hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đẩy mạnh các phong trào thia đua yêu nước. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng cấp ủy đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

           Hội phụ nữ với phong trào “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, phong trào “đường hoa phụ nữ gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường”.Hội phụ nữ đã phát động hội viên và nhân dân trồng hoa 2 bên đường ở khắp các thôn, đồng thời thường xuyên dọn vệ sinh bảo vệ các tuyến đường xanh–sạch-đẹp góp phần xây dựng xã Thọ Cường về đích nông thôn mới năm 2019.Tỷ lệ tập hợp hội viên năm 2020 đạt 76,7% tăng 8,5% so với đầu nhiệm kỳ.

           Hội nông dân với phong trào “nông dân thia đua sản xuất kinh doanh giỏi”,với nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả; như mô hình đa dạng cây ăn quả kết hợp nuôi cá hộ anh Dân thôn 1, trang trại lợn, gà anh Tuấn Hoa thôn 2, Tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 72% tăng 8% so với năm 2015.

           Đoàn thanh niên với phong trào; “xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế”, “đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”. Đoàn thanh niên đã có nhiều hoạt động như; thực hiện cổng trường an toàn giao thông, tuyên truyền nhân dân không bán hàng, hướng dẫn phụ huynh xếp xe mổi giờ đón con khu vực cổng trường, được đánh giá là mô hình điểm của huyện. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên đạt 65% tăng 5% so với năm 2015.

            Hội cựu chiến binh với phong trào “cựu chiến binh gương mẫu”. Hội cựu chiến binh tham gia bảo đảm an ninh trật rự ở khu dân cư với 47 mô hình tổ tự quản về an tninh trật tự, hội luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào xây dựng cảnh quan môi trường khu dân cư, góp phần vào vệc về đích nông thôn mới của xã. Tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 98,5% tăng 6% so với năm 2015.

            MTTQ và các đoàn thể hàng năm xây dựng kế hoạch và thực hiện việc giám sát và phản biện theo QĐ số 217, 218 của Bộ Chính trị; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

           Tóm lại: Trong nhiệm kỳ qua mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 đã đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các mặt, các lĩnh vực: Chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng; văn hóa-xã hội phát triển; quốc phòng-an ninh được giữ vững; công tác xây dưng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Với 24 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra đã được lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi ( 8 chỉ tiêu đạt, 14 chỉ tiêu vượt, hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới), những kết quả đó của nhiệm kỳ 2015-2020 đã đem lại khí thế, động lực, tạo tiền đề vững chắc để cấp ủy, chính quyền và nhân dân đặt ra mục tiêu, chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2020-2025.

           III. NGUYÊN NHÂN ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ

1. Nguyên nhân khách quan:

- Đường lối chủ trương của Đảng, nhà nước có nhiều đổi mới, tạo điều kiện cho công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của địa phương và các thành phần kinh tế phát triển

- Các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện phát triển, mở rộng tạo nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho lao động nông thôn.

- Có sự chỉ đạo sâu sát, hổ trợ tạo điều kiện của Huyện ủy UBND huyện và sự phối hợp hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện                        

   2. Nguyên nhân chủ quan;

- Có sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

- Có hệ thống chính trị từ xã đến thôn đồng đều và vững mạnh.

- Có đội ngũ cán bộ nhất là đội ngũ BCH Đảng bộ, người đứng đầu có bản lĩnh chính trị, có trình độ năng lực, năng động, sáng tạo, dám nghỉ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

- Phát huy được tinh thần dân chủ trong Đảng, trong dân, phát huy được nội lực, tranh thủ được ngoại lực; huy động được trí tuệ và sức mạnh tập thể để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

B. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN

          I. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM:

          1. Về lãnh đạo phát triễn kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh:

1.1. Sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, chưa hình thành rõ nét chuổi liên kết sản xuất và tiêu thụ sẩn phẩm; chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác, nuôi trồng thủy sản còn manh mún, chưa gắn với việc hình thành cánh đồng lớn sản xuất tập trung; việc ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp còn chậm, nhất là gieo cấy bằng máy; mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao chưa nhiều, chăn nuôi nhỏ lẻ còn chiếm tỷ lệ cao, đảm bảo an toàn dịch bệnh còn hạn chế.

          1.2. Công tác quản lý đất chưa thực sự ngiêm túc, việc sử dụng đất sai mục đích  sau tích tụ có chiều hướng gia tăng, hoạt động của hợp tác xã chưa có nhiều chuyển biến. Số hộ chăn nuôi gia trại trong khu dân cư chưa xử lý tốt mùi hôi của chất thải, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ xung quanh. Việc thu gom, xử lý rác thải, chất thải sinh hoạt chưa đạt yêu cầu, công tác vệ sinh môi trương, vệ sinh an toàn thực phẩm chưa đảm bảo.

          1.3. Tỷ lệ lao động xuất khẩu đi làm việc ở nước ngoài còn thấp, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới vẫn còn chậm đổi mới.

           1.4. Công tác thông tin tuyên truyền còn hạn chế, nội dung tuyên truyền còn nghèo nàn, chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

          1.5. An ninh nông thôn vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp, tệ nạn trộm cắp tài sản của công dân vẫn còn sẩy ra và manh động hơn. Tình trạng thanh niên chơi bời lêu lổng với các biểu hiện của nghiện hút, cờ bạc, vay nặng lãi đang là nổi lo của nhiều gia đình và xã hội. hoạt động của các tổ tự quản về ANTT, ANXH ở một số thôn chưa phát huy hiệu quả.

          Tình trạng thanh niên không tự giác tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự ngày còn phổ biến.  

           2. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

           2.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có lúc, có việc hiệu quả chưa cao. Vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước nên quá trình vận dụng vào thực tiễn còn lúng túng, có tư tưởng bảo thủ, ngại va trạm, né tránh trong đấu tranh tự phê bình và phê bình làm giảm ý trí chiến đấu, chưa phát huy hết vai trò tiền phong, gương mẫu, nắm bắt thông tin, định hướng dư luận có lúc chưa kịp thời.

          2.2. Năng lực lãnh đạo, chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ và trách nhiệm người đứng đầu có mặt chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, nhất là trong giải quyết các vấn đề phức tạp ở thôn. Một số cán bộ lãnh đạo các tổ chức, công chức hạn chế yếu kém về năng lực, chuyên môn, kỹ năng sử lý tình huống, tác phong làm việc chuyển biến chậm, thiếu trách nhiệm đối với công việc được giao.

          2.3. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đối với các chi bộ chưa nhiều, công tác quản lý, giáo dục đảng viên của một số chi bộ thực hiện chưa tốt nhất là đối với đảng viên đi làm ăn xa; chế độ tự phê bình và phê bình còn yếu.

          2.4. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị -xã hội có lúc, có lúc, có việc chậm đổi mới, hoạt động còn mang nặng tính hành chính; công tác tuyên truyền, vận động có lúc, có nơi chưa thường xuyên. Trong tổ chức, phát động các phong trào chưa được duy trì thường xuyên. Thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội theo quy định 217, 218 của Bộ Chính trị còn nhiều hạn chế.

          2.5. Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ Thị 05 của Bộ Chính trị; việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra hàng năm có chi bộ còn chậm. Việc xây dựng kế hoạch hành động của tập thể và cá nhân còn chung chung, nội dung dăng ký làm theo không sát với chức trách, nhiệm vụ được giao; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ đảng viên ở một số chi bộ chưa cao; vẫn còn những biểu hiện thiếu gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên trong công tác sinh hoạt.

           II. NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM

          1.Nguyên nhân khách quan:  Thiên tai, dịch bệnh xảy ra với mức độ nghiêm trọng, đặc biệt là lũ lụt năm 2017, năm 2018, dịch tả lợn châu phi và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) năm 2019, năm 2020 đã gây thiệt hại lớn trong sản xuất và ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân trong xã.

          2. Nguyên nhân chủ quan:

          Năng lực công tác chuyên môn của một số cán bộ, công chức còn hạn chế, lúng túng trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ. Tính tiên phong, gương mẫu của một số cán bộ còn hạn chế, việc chấp hành kỹ cương hành chính có lúc chưa nghiêm.

          Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát có một số việc chưa chủ động còn qua loa, chưa sâu sát, sự phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể có lúc, có việc thiếu chặt chẻ, hiệu quả chưa cao.

 

 

           C. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

          Qua 5 năm, tuy còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, xong Đảng bộ và nhân dân xã nhà đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; kinh tế được duy trì và có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; trong tổng số 24 chỉ tiêu chủ yếu, có 21 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức mục tiêu đề ra, kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư hoàn thiện, các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sông vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người tiếp tục tăng; hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; phương thức hoạt động của hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ, lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền ngày càng cao.

          Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của nhiệm kỳ qua, Đảng bộ rút ra một số bài học chủ yếu sau:

          Một là, tổ chức, quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết, chính sách của cấp trên kịp thời, đúng tiến độ, xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể; tổ chức và chỉ đạo thực hiện quyết liệt, linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

 Hai là, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tạo sự đồng thuận, vào cuộc của đông đảo nhân dân, vận dụng sáng tạo kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo. huy động tổng hợp được mọi nguồn lực, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, tạo sức mạnh thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

           Ba là, quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính, đi đôi với đổi mới, làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện, bố trí, sử dụng cán bộ, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; chú ý công tác đánh giá cán bộ, tạo động lực để cán bộ đảng viên phấn đấu vươn lên hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.
5d7f1eca9f63653d3c72.jpg
( Đồng Chí Hà Hữu Khang phát biểu chỉ đạo đại hội)

                                                Phần thứ hai

                   PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ

                  CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2020-2025

 

           Thực hiện nhiệm vụ trong những năm tới, dự báo chúng ta tiếp tục có những thuận lợi cơ bản; trong tỉnh, trong huyện kinh tế có xu hướng tăng trưởng cao hơn; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; nhiều công trình, dự án lớn đã, đang đi vào hoạt động sẻ phát huy hiệu quả. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, an sinh xã hội có chuyển biến tích cực.

Đối với xã nhà tình hình chính trị, kinh tế -xã hội ổn định, quy mô nền kinh tế tăng cao hơn; hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi, kết nối Thọ Cường với các khu vực trọng điểm kinh tế trong và ngoài huyện; với truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, sẽ là động lực, tiền đề quan trọng để xã nhà tiếp tục phát triển.

           Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn thách thức như; thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh trên người và động vật tiếp tục diễn biến khó lường; kết cấu hạ tầng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, sản xuất nông nghiệp chưa thực sự chuyển biến mạnh mẽ, chưa có mô hình chuyển đổi hiệu quả để nhân rộng, chưa có doanh nghiệp đầu tư vào để sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Tư tưởng bảo thủ, ngại khó, trông chờ, ỷ lại của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân vẫn còn; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch còn tiềm ẩn nhiều phức tạp…là những yếu tố tác động bất lợi, ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ trong những năm tới.

           A- PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH   TRỌNG TÂM

 I- PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG:

          Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy khát vọng vươn lên, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, vận dụng những kinh nghiệm quý trong lãnh đạo, chỉ đạo, tranh thủ tối đa cơ hội và điều kiện thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng; tích cực thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa, xã hội; tăng cường công tác bảo vệ môi trường; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng-an ninh. Phấn đấu xã sớm đạt xã nông thôn mới nâng cao.

    II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

          1. Về kinh tế; (10 chỉ tiêu)

          (1) Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025 đạt 62 triệu đồng

          (2) Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt; 30 ha.(ứng dụng công nghệ cao 5 ha)

          (3) Sản lượng lương thực hàng năm; 2.870 tấn trở lên.

          (4) Diện tích, năng xuất, sản lượng các cây trồng chủ yếu;

          - Lúa 250 ha, năng xuất 110 tạ/ ha, sản lượng; 2.750 tấn

          - Ngô; 30 ha, sản lượng; 120 tấn;

          (5) Tổng đàn gia súc, gia cầm năm 2025;

          - Đàn trâu, bò; 450 con trở lên

          - Đàn lợn (không kể lợn sữa); 3.500 con trở lên

          - Đàn gia cầm; 45.000 con trở lên

          (6) Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản năm 2025 đạt 20 tấn.

          (7) Số doanh nghiệp trên địa bàn năm 2025 từ 4-6 doanh nghiệp trở lên.

          (8) Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 9% trở lên.

          (9) Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới  năm 2025 là 7/7 thôn đạt 100%, trong đó tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 1 thôn trở lên, xã đạt xã nông thôn mới nâng cao.

          (10) Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn xã được cứng hóa đến năm 2025 theo quy định đạt 100%, lề đường được đổ sỏi, nâng cấp để nhân dân đi lại thuận lợi đạt 100%.

8aac20dda0745a2a0365.jpg
( Các đại biểu tham dự đại hội)

11132ff7af5e55000c4f.jpg

          2. Về văn hóa-xã hội (9 chỉ tiêu )

          (11) Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm dưới 0,7 %

(12) Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm theo tiêu chí mới 1,2% trở lên.

          (13) Tỷ lệ  hộ cận ngèo năm 2025 còn 6,5%

(14) Tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên tổng số dân đến năm 2025 đạt 95% trở  lên.

          (15) 3 trường giữ vững các tiêu chí trường chuẩn quốc gia, trường mầm non công nhận chuẩn lại.

 (16) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng năm 2025 còn dưới 8%.

           (17) Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025 đạt trên 90% trở lên.

          (18) Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2025  đạt 90% trở lên. Hộ gia đình thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao 60% trở lên.

( 19) Tỷ lệ thôn và cơ quan đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2025 là 1 thôn, 4 cơ quan,

 3. Về môi trường; (2 chỉ tiêu)

 (20) Tỷ lệ hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh năm 2025 đạt 100%.

           (21). Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, sử lý năm 2025 đạt 95%

          4. Về an ninh trật tự (1 chỉ tiêu)

          (22) Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm năm 2025 đạt 85% trở lên.

          5. Về xây dựng Đảng (2 chỉ tiêu)

          (23) Số đảng viên được kết nạp trong nhiệm kỳ là 15 đảng viên trở lên.

(24) Hàng năm có 80% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

           1.Chương trình1; phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao.

          Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung chuyển đổi đất lúa từ 30 ha trở lên, tích tụ tập trung đất đai 15 ha. Hình thành các mô hình sản xuất, chăn nuôi tập trung từ 3 ha trở lên, nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa có khả năng cạnh tranh cao. Chuyển giao áp dụng các kỹ thuật, khoa học công nghệ mới, cơ giới hóa vào các khâu sản xuất. Thu hút, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư địa bàn để tích tụ, thuê đất, liên kết với nông dân sản xuất, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp.

Đẩy mạnh  xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng theo hướng bê tông bền vững, đầu tư xây mới các cây cầu đã xuống cấp, mở tuyến đường mới tờ khu trung tâm xã ra Quốc lộ 47, nối tuyến đường Quốc lộ 47-nối Quốc lộ 45. Nâng mức thu nhập bình quân đầu người, phấn đấu đến năm 2025 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 2. Chương trình2; thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt.

          Thu gom 100% rác thải sinh hoạt của các hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn tập kết tại 2 điểm quy hoạch là mặt nàng và cồn chăn nuôi, xử lý theo phương pháp chôn lấp, quy hoạch đất để khuyến khích các hộ chăn nuôi trang trại, gia trại ra khỏi khu dân cư để đảm bảo môi trường. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích, kêu gọi các tổ chức, các nhân tham gia đầu tư vào xử lý rác thải bằng công nghệ đốt. Phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức và toàn dân trong công tác xã hội hóa để bảo vệ môi trường, coi đây là tiêu chí thi đua hàng năm, xây dựng chế tài thưởng, phạt nghiêm minh trong công tác bảo vệ môi trường.

b14c2e8faf2655780c37.jpg    Đại biểu Vũ Bá Thao- Bí thư chi bộ trường Tiểu học phát biểu đóng góp ý kiến trong đại hôi) 

. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

             I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH:

           1. Tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh, gắn với nâng cao sức cạnh tranh, tạo chuyển biến rỏ nét về chất lượng tăng trưởng theo hướng bền vững.

          - Phát triển nông nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ mới, theo chuổi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm.

          Tập trung tích tụ đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ mới; sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo chuổi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm; đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng trên đất lúa, đất vườn đồi theo hướng sản xuất hàng hóa giá trị cao; xây dựng các chuổi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, trong đó chú trọng xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm mà xã có tiềm năng thế mạnh ( xây dựng được 01 sản phẩm OCOP).

Chuyển đổi 30 ha đất lúa sang trồng cây khác, nuôi trồng thủy sản; phấn đấu đến năm 2025 có trên 5 ha đất sản xuất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao.

          Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung gắn với an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, ổn định đàn lợn 3.500 con, đàn trâu, bò 450 con; (tỷ lệ đàn bò lai đạt 90%), đàn gia cầm 45.000 con; mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản 10 ha, khai thác tối đa diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản, trong đó chú trọng đưa các giống mới, con nuôi đặc sản vào nuôi trồng để tăng nhanh giá trị sản phẩm trên một diện tích nuôi trồng.

- Tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực trong xã hội, kết hợp nguồn vốn từ các chương trình, dự án, nhất là nguồn vốn từ khai thác quỹ đất của xã để đầu tư xây dựng hạ tầng đạt chuẩn, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã chuẩn, để đến năm 2025 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

- Phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, thương mại; phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng, có giá trị tăng cao; phát triển thương mại theo hướng phục vụ, lành mạnh, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các cửa hàng thương mại trên địa bàn xã. Đẩy mạnh liên kết tiêu thụ sản phẩm với các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn huyện, tỉnh, tạo thị trường ổn định cho các sản phẩm xã có lợi thế, tiềm năng.

Tiếp tục phát triển dịch vụ vận tải, đáp ứng yêu cầu đi lại và phát triển kinh tế của nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận với ngân hàng nông nghiệp, quỹ tín dụng để khai thác tối đa mọi nguồn vốn, đáp ứng yêu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ thông tin và truyền thông, nhất là dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin với công nghệ hiện đại, chất lượng cao.

2. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên đất; rà soát các hợp đồng thầu, khoán, xử lý nghiêm các vi phạm trong sử dụng đất, đẩy nhanh tiến độ cấp quyền sử dụng đất cho nhân dân. Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động khai thác đất đồi trên địa bàn. Chỉ đạo, thực hiện tốt công tác thu gom, sử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Chủ động xây dựng các phương án phòng chống thiên tai, lũ lụt; kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả khi có thiên tai, lũ lụt sẩy ra trên địa bàn.

3. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa-xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

- Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và quản lý, trước hết, triển khai tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân trong tất cả các khâu của sản xuất nông nghiệp ( giống, làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến, bảo quản). Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của Đảng ủy, chính quyền xã; công bố, công khai các thủ tục hành chính trong giải quyết công việc cho tổ chức, công dân qua cổng thông tin điện tử của xã.

- Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới theo hướng nâng cao phẩm chất và năng lực cho học sinh; duy trì vững chắc và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, giáo dục tiểu học, trung học cơ sở.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đầu tư cơ sở vật chất; phòng học bộ môn; phòng tập đa năng; trang thiết bị dạy và học gắn với trường chuẩn quốc gia.

         - Không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, y tế dự phòng, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn dưới 6%. Thực hiện xã hội hóa y tế, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp trang thiết bị cho trạm y tế.

- Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tập trung nguồn lực xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao của xã. Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; thực hiện hương ước, quy ước. Đẩy mạnh công tác tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và tình hình kinh tế-xã hội của xã đến người dân.

- Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80% trở lên, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm còn 25%, tuyên tryền để mọi người dân tham gia bảo hiểm y tế, đến năm 2025 có trên 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Thực hiện tốt các chương trình giảm nghèo, lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn của các chương trình giảm nghèo để đầu tư, hỗ trợ sản xuấ, tạo việc làm, giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công trên địa bàn.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác ATTP của các thôn, việc chấp hành các quy định về ATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; nhân rộng các mô hình về ATTP; như cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh thú y và xã an toàn thực phẩm, phấn đấu đến năm 2025 xã đạt xã an toàn thực phẩm nâng cao.

          4. Củng cố quốc phòng-an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Quốc phòng-an ninh; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Xây dựng lực lượng dân quân xã vững mạnh về tư tưởng, chính trị; là lực lượng nòng cốt trong phòng chống thiên tai, lũ lụt. Thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện và diễn tập với từng tình huống, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, không để xẩy ra bị động, bất ngờ. Luôn đảm bảo hoàn thành đủ chỉ tiêu giao, tuyển quân hàng năm; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là tham mưu giải quyết các chính sách còn tồn đọng sau chiến tranh. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn xã vững chắc theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

- Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nắm chắc tình hình, phát hiện sớm các vấn đề nảy sinh có nguy cơ gây mất an ninh, trật tự, trên cơ sở đó tham mưu và giải quyết kịp thời, không để bị động, bất ngờ, phức tạp, kéo dài.Tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm ổ nhóm và tội phạm mới nỗi như cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nâng cao hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc ở khu dân cư.

- Cải cách hành chính, cải cách tư pháp và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, tác phong làm việc của cán bộ xã, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là người đứng đầu, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường điều hành thông qua Cổng thông tin điện tử; một cửa liên thông. Công khai các quy trình thủ tục giải quyết, các văn bản, chế độ, chính sách, quy hoạch, kế hoạch theo đúng quy định.

         Tiếp tục chỉ đạo cải cách tư pháp, mẫu hóa tối đa các loại hồ sơ, giấy tờ liên quan đến thủ tục tư pháp.

         Thực hiện tốt công tác kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm luật trong thực thi công vụ. Thực hiện tốt pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở cơ sở, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, các vụ việc mới phát sinh, tăng cường đối thoại với công dân, hạn chế đơn thư vượt cấp và khiếu kiện đông người.

 II- CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

           1. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

 - Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt tư tưởng của các Chi bộ.

Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, Bí thư chi bộ trong việc giải quyết những vướng mắc ngay tại thôn. Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, không để xẩy ra hiện tượng “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”, chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cục bộ, chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết nội bộ.

           - Đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức, cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của những năm tới.

          Tập trung rà soát đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn, tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ, chỉ đạo chặt chẽ quy trình đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Hàng năm thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch gắn với việc cử đi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận, đảm bảo tiêu chuẩn, chuẩn bị tốt nguồn nhân sự, kịp thời bổ sung các vị trí thiếu.

          Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tự phê bình và phê bình gắn với việc kiểm điểm đánh giá chất lượng và xếp loại chi bộ đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; kiên quyết sử lý kỷ luật những chi bộ đảng và cá nhân không tự giác trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, không tự nhận sai lầm, khuyết điểm, bảo thủ và không khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Thực hiện tốt việc kê khai, minh bạch tài sản hàng năm

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18, 19, 26 của hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VI, VII gắn với Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức; tiếp tục xây dựng và củng cố chi bộ đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, coi trọng việc nêu gương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, sâu sát thôn, gần gũi với nhân dân. Tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cũng cố các chi bộ yếu kém. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, nhất là đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, tạo nguồn để bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng.

          - Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra:

Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra quán triệt, phổ biến kịp thời các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”. “ tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và của Ủy ban kiểm tra, thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng quy định.

          Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy; thực hiện tốt việc phối hợp giữa nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng với công tác kiểm tra, giám sát của các đoàn thể chính trị- xã hội, các ngành chức năng liên quan; gắn công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng với công tác cán bộ.

          -  Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

          Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra việc triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Giám sát việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

- Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một biện pháp cấp bách, vừa cơ bản, vừa lâu dài. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với kiểm điểm đánh giá chất lượng và xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ công chức, viên chức hàng năm trên tinh thần dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn và xây dựng.

Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong thực hiện Nghị quyết, chỉ thị,  hàng năm tổ chức học tập các chuyên đề, sơ kết việc thực hiện Chỉ thị gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình.

          -  Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và các chi bộ đảng được đổi mới, bám sát trương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và các chi bộ. Trong lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo tính toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm; hoàn thiện quy chế làm việc, phân rõ thẩm quyền, trách nhiệm, mối quan hệ lãnh đạo và chịu sự lãnh đạo trong cấp ủy, hệ thống tổ chức đảng, nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong Đảng. Tiếp tục đổi mới phong cách làm việc của cấp ủy, cán bộ đảng ủy theo hướng khoa học, sâu sát, gần dân, hiệu quả.

           2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền từ xã đến thôn.

 - Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường giám sát của HĐND đối với hoạt động hành chính và các hoạt động kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. Chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ họp, các cuộc tiếp súc cử tri. Phát huy vai trò của thường trực, các ban và đại biểu HĐND; lựa chọn, quyết định đúng đắn các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và xây dựng các cơ chế phát triển kinh tế -xã hội của địa phương. Thực hiện nghiêm túc công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu.

  - Sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức và nhân dân, trọng tâm là việc rà soát các bước thực hiện thủ tục hành chính và mẫu hóa tối đa các loại hồ sơ, giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết; công bố, công khai thủ tục hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Thực hiện tốt quy chế dân chủ; xây dựng, kiện toàn bộ máy và cán bộ chính quyền xã có đủ phẩm chất, năng lực nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện chủ trương của cấp ủy, nghị quyết HĐND.

           3. Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị -xã hội

          - Tăng cường công tác dân vận của Đảng ủy và các thành viên trong hệ thống chính trị nhằm phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong xã hội; không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của công tác dân vận từ xã đến thôn; đồng thời xây dựng, nhân rộng các mô hình “dân vận khéo”, phát huy dân chủ rộng rải trong nhân dân, tập hợp đoàn kết đông đảo nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và thủ trưởng đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; gắn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện các chương trình kinh tế- xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng.

           - Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội, tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh ở cơ sở

          MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào, trọng tâm là Nghị quyết số 02-NQ/ TU ngày 30/12/ 2015 của BTV Tỉnh ủy gắn với chương trình hành động, thực hiện tốt các phần việc cụ thể của từng tổ chức. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội nhằm huy động mọi nguồn lực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sông nhân dân.

          - Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị và các quy định liên quan, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Nâng cao chất lượng, chương trình phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể với cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ tập hợp vào Hội liên hiện phụ nữ đạt trên trên 80%, Hội Nông dân đạt 90%, Đoàn Thanh niên đạt 70%, Hội Cựu chiến binh đạt 99,5%, Liên đoàn lao động đạt 98%.

          Đảng bộ xã Thọ Cường tự hào với truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, với những kết quả đã đạt được, đặc biệt là những kinh nghiệm quý được rút ra trong thời gian qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ của Tỉnh và Huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thọ Cường phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt, tranh thủ tốt thời cơ, vận hội; nổ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX, xây dựng xã Thọ Cường sớm thành xã nông thôn mới nâng cao./.
Phiên đại hội chính thức kết thúc thành công tốt đẹp vào hồi 12 giờ ngày 23 tháng 05 năm 2020. Tại Đại hội đã bầu ra 13 đổng chí trong BCH đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025

d2bd2877aade508009cf.jpg

 ( các đồng chí đảng ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025)

                                                                   BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

   

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
fded98ebdb3971edhoidaptt.jpg