Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158569

Xã Thọ Cường thực hiện các nội dung và hướng dãn nhân dân trên địa bàn xã thục hiện các quy trình chuyển đổi số

Ngày 02/05/2024 16:08:19

Công tác chuyển đổi số, thực hiện các bước tiến tới chính quyền số. Thực hiện kế hoạch của huyện ủy- UBND huyện Triệu Sơn, xã Thọ Cường đã chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện từng bước số hóa nhằm mục đích nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, giảm bớt thời gian và thủ tục cho nhân dân khi đi làm các giấy tờ liên quan. Không những vậy việc chuyển đổi số là quá trình đồng bộ hóa giữa cơ quan vói nhân dân, cơ quan với doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi trong tất cả quá trình thông tin, đảm bảo tối đa quyền lợi và nghĩa vụ của các cá nhân, tập thể

 Công tác chuyển đổi số, thực hiện các bước tiến tới chính quyền số. Thực hiện kế hoạch của huyện ủy- UBND huyện Triệu Sơn, xã Thọ Cường đã chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện từng bước số hóa nhằm mục đích nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, giảm bớt thời gian và thủ tục cho nhân dân khi đi làm các giấy tờ liên quan. Không những vậy việc chuyển đổi số là quá trình đồng bộ hóa giữa cơ quan vói nhân dân, cơ quan với doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi trong tất cả quá trình thông tin, đảm bảo tối đa quyền lợi và nghĩa vụ của các cá nhân, tập thể
Các hoạt động an toàn trên môi trường số, thiết kế vận hành dựa trên dữ liệu và công nghẹ số, khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, ban hành chính sách tốt hơn, các quyết định cụ thể và kịp thời hơn... Do đó Đảng ủy- UBND xã đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề chuyển đổi số nhằm thực hiện đồng bộ có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc với quyết tâm đưa những thôn tin chính xác nhất đến với nhân dân. Thông qua đó,; trong quá trình triển khai phải gắn với việc hướng dẫn nhân dân thực hiện các bước trong môi trường mạng để có phương pháp sử lý chính xác, nhanh gọn.
số 2.jpg
Xac định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là động lực tạo sự phát triển đột phá nên Đảng ủy xã Thọ Cường ban hành kế hoạch số 25- KH/ĐU, ngày 30 tháng 03 năm 2022 về thực hiện nghị quyết số 06 ngày 10 tháng 11 năm 2021 của ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa về chuyển đổi số tinhrThanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn dến năn 2030,
Kế hoạch số 262/ KH- UBND , ngày 01 tháng 04 năm 2024 của UBND xã Thọ Cường về chuyển đổi số năm 2024 và các giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2023, các kế hoạch có mục tiêu cụ thể cho từng tiêu chí thực hiện, đồng thời tổ chức các hội nghị triển khai đến các đồng chí BCH Đảng ủy; Thường trực HĐND, UBND; Chủ tịch, PCT, trưởng, phó các đoàn thể chính trị- xã hội, cán bộ công chức, cán bộ chuyên trách và đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo Chuyển đổi số trên địa bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo. Ban hành quyết định thành lập tổ công nghệ số cộng đồng các thôn để thoongtin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia vào quá trình chuyển đổi số của địa phương. Cr đạo Công chức văn hóa- Đài truyền thanh thường xuyên tuyên truyền về công tác chuyển đổi số đén với người dân, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, lồng ghép chương trình chuyển đổi số thông qua các hj nghị của Đảng ủy- UBND xã. Tổ chức các hội nghị tập huấn cho tổ công nghệ số cộng đồng các thôn, hình thức tuyên truyền bằng băng zôn, thông qua các trang mạng xã hội, lập các nhóm dalo....

 

Xã Thọ Cường thực hiện các nội dung và hướng dãn nhân dân trên địa bàn xã thục hiện các quy trình chuyển đổi số

Đăng lúc: 02/05/2024 16:08:19 (GMT+7)

Công tác chuyển đổi số, thực hiện các bước tiến tới chính quyền số. Thực hiện kế hoạch của huyện ủy- UBND huyện Triệu Sơn, xã Thọ Cường đã chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện từng bước số hóa nhằm mục đích nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, giảm bớt thời gian và thủ tục cho nhân dân khi đi làm các giấy tờ liên quan. Không những vậy việc chuyển đổi số là quá trình đồng bộ hóa giữa cơ quan vói nhân dân, cơ quan với doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi trong tất cả quá trình thông tin, đảm bảo tối đa quyền lợi và nghĩa vụ của các cá nhân, tập thể

 Công tác chuyển đổi số, thực hiện các bước tiến tới chính quyền số. Thực hiện kế hoạch của huyện ủy- UBND huyện Triệu Sơn, xã Thọ Cường đã chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện từng bước số hóa nhằm mục đích nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, giảm bớt thời gian và thủ tục cho nhân dân khi đi làm các giấy tờ liên quan. Không những vậy việc chuyển đổi số là quá trình đồng bộ hóa giữa cơ quan vói nhân dân, cơ quan với doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi trong tất cả quá trình thông tin, đảm bảo tối đa quyền lợi và nghĩa vụ của các cá nhân, tập thể
Các hoạt động an toàn trên môi trường số, thiết kế vận hành dựa trên dữ liệu và công nghẹ số, khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, ban hành chính sách tốt hơn, các quyết định cụ thể và kịp thời hơn... Do đó Đảng ủy- UBND xã đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề chuyển đổi số nhằm thực hiện đồng bộ có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc với quyết tâm đưa những thôn tin chính xác nhất đến với nhân dân. Thông qua đó,; trong quá trình triển khai phải gắn với việc hướng dẫn nhân dân thực hiện các bước trong môi trường mạng để có phương pháp sử lý chính xác, nhanh gọn.
số 2.jpg
Xac định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là động lực tạo sự phát triển đột phá nên Đảng ủy xã Thọ Cường ban hành kế hoạch số 25- KH/ĐU, ngày 30 tháng 03 năm 2022 về thực hiện nghị quyết số 06 ngày 10 tháng 11 năm 2021 của ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa về chuyển đổi số tinhrThanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn dến năn 2030,
Kế hoạch số 262/ KH- UBND , ngày 01 tháng 04 năm 2024 của UBND xã Thọ Cường về chuyển đổi số năm 2024 và các giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2023, các kế hoạch có mục tiêu cụ thể cho từng tiêu chí thực hiện, đồng thời tổ chức các hội nghị triển khai đến các đồng chí BCH Đảng ủy; Thường trực HĐND, UBND; Chủ tịch, PCT, trưởng, phó các đoàn thể chính trị- xã hội, cán bộ công chức, cán bộ chuyên trách và đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo Chuyển đổi số trên địa bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo. Ban hành quyết định thành lập tổ công nghệ số cộng đồng các thôn để thoongtin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia vào quá trình chuyển đổi số của địa phương. Cr đạo Công chức văn hóa- Đài truyền thanh thường xuyên tuyên truyền về công tác chuyển đổi số đén với người dân, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, lồng ghép chương trình chuyển đổi số thông qua các hj nghị của Đảng ủy- UBND xã. Tổ chức các hội nghị tập huấn cho tổ công nghệ số cộng đồng các thôn, hình thức tuyên truyền bằng băng zôn, thông qua các trang mạng xã hội, lập các nhóm dalo....

 
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
fded98ebdb3971edhoidaptt.jpg