Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158569

Đoàn kiểm tra các cửa hàng tạp hóa, cơ sở giết mổ

Ngày 07/05/2024 08:09:37

Ngày 04 tháng 05 năm 2024. Thực hiện kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn huyện, kế hoạch số 129/ KH- UBND ngày 10/04/2024 của UBND huyện Triệu Sơn về kế hoạch triển khai " tháng hành động an toàn thực phẩm" năm 2024. Ban chỉ đạo xã Thọ Cường ban hành kế hoạch triển khai " tháng hành động vì an toàn thực phẩm" ( gọi tát là tháng hành động của năm). Đợt kiểm tra này nhằm tăng cường công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm, đảm bảo chính xác, kịp thời toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến ATTP; quảng bá sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP.

 Ngày 04 tháng 05 năm 2024. Thực hiện kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn  huyện, kế hoạch số 129/ KH- UBND ngày 10/04/2024 của UBND huyện Triệu Sơn về kế hoạch triển khai " tháng hành động an toàn thực phẩm" năm 2024. Ban chỉ đạo xã Thọ Cường ban hành kế hoạch triển khai " tháng hành động vì an toàn thực phẩm" ( gọi tát là tháng hành động của năm).
Đợt kiểm tra này nhằm tăng cường công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm, đảm bảo chính xác, kịp thời toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến ATTP; quảng bá sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP. 
HỒNG PN.jpg
(Đoàn kiểm tra các cửa hàng tạp hóa)
Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, ATTP trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tập trung kiểm tra giám sát về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nêu cao vai trò chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm; giải quyết kịp thời các sự cố mất ATTP nhằm củng cố niềm tin của người dân, nâng cao ý thức, nhận thức về sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn. DDoogf thời nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động sử lý ngộ độc thực phẩm; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP theo quy định.
Kiểm tra giám sát có trọng tâm, trọng diểm, không gấy khó khắn, phiền hà cho hoạt dộng của cơ sở, kịp thời phát hiện và sử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATTP trong quá trình kiểm tra, ngoài các hoạt động  thường xuyên về công tác bảo đảm ATTP, tháng hahf động năm 2024 còn là điểm nhán trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động chiến dịch truyền thông tổ chức phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về ATTP, các văn bản pháp luật về ATTP, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định về ATTP, kiến thức khoa học về ATTP, tác hại của tực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng; giám sát, hướng dẫn các mô hình sản xuất, kinh doanh tực phẩm an toàn; tuyên truyền vận động nhân dân trong việc tố giác các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn đến các cơ quan chức năng. Gắn trách nhiệm của tổ giám sát cộng đồng các thôn để tập trung sự chỉ đạo và bố trí nguồn nhân lực cho công tác ATTP; nâng cao hiệu quả sự phối hợp, phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm ATTP.
Liên nhung.jpg
( Kiểm tra cơ sở kinh doanh cơ sở tạp hóa Liên Nhung- Thôn 6)
Đoàn kiểm tra do đ/c Lê Minh Tú- PCT.UBND xã làm trưởng đoàn, phối hợp với trạm trạm y tế. Chỉ đạo 07 tổ giám sát thôn tăng cường thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong tháng hành động. Trong đợt kiểm tra này đoàn tiến hành kiểm tra gồm: Cơ sở thuộc nghành y tế; Cơ sở thuộc nghành Công thương; cơ sở thuộc nghành nông nghiệp. Trong Quá trình kiểm tra hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các cơ sở tạp hóa đều thực hiện tốt công tác vệ sinh ATTP, có giấy phép kinh doanh, một sô cơ sở mới mở chưa có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận sức khỏe; đoàn đã nhắc nhở và hướng dẫn cho chủ cửa hàng hực hiện các bước trong quy trình thực hiện ATTP, 
THUẬN HẰNG.jpg
(Kiểm tra cơ sở giết mổ Thuận Hằng thôn 7)
Ngoài ra đoàn yêu cầu các cơ sở giết mổ, tiêu thụ sản phẩm phải ghi rõ nguồn gốc, xuất sứ của sản phẩm, ghi sổ theo giõi chi tiết để đảm bảo sản phẩm ra thị trường đảm bảo an toàn, chất lượng sản phẩm sạch.
Nói không với thực phẩm giả, tực phẩm kém chất lượng, hiểu đúng, kỹ các thông tin về thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dùng đúng thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

 

Đoàn kiểm tra các cửa hàng tạp hóa, cơ sở giết mổ

Đăng lúc: 07/05/2024 08:09:37 (GMT+7)

Ngày 04 tháng 05 năm 2024. Thực hiện kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn huyện, kế hoạch số 129/ KH- UBND ngày 10/04/2024 của UBND huyện Triệu Sơn về kế hoạch triển khai " tháng hành động an toàn thực phẩm" năm 2024. Ban chỉ đạo xã Thọ Cường ban hành kế hoạch triển khai " tháng hành động vì an toàn thực phẩm" ( gọi tát là tháng hành động của năm). Đợt kiểm tra này nhằm tăng cường công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm, đảm bảo chính xác, kịp thời toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến ATTP; quảng bá sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP.

 Ngày 04 tháng 05 năm 2024. Thực hiện kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn  huyện, kế hoạch số 129/ KH- UBND ngày 10/04/2024 của UBND huyện Triệu Sơn về kế hoạch triển khai " tháng hành động an toàn thực phẩm" năm 2024. Ban chỉ đạo xã Thọ Cường ban hành kế hoạch triển khai " tháng hành động vì an toàn thực phẩm" ( gọi tát là tháng hành động của năm).
Đợt kiểm tra này nhằm tăng cường công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm, đảm bảo chính xác, kịp thời toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến ATTP; quảng bá sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP. 
HỒNG PN.jpg
(Đoàn kiểm tra các cửa hàng tạp hóa)
Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, ATTP trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tập trung kiểm tra giám sát về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nêu cao vai trò chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm; giải quyết kịp thời các sự cố mất ATTP nhằm củng cố niềm tin của người dân, nâng cao ý thức, nhận thức về sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn. DDoogf thời nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động sử lý ngộ độc thực phẩm; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP theo quy định.
Kiểm tra giám sát có trọng tâm, trọng diểm, không gấy khó khắn, phiền hà cho hoạt dộng của cơ sở, kịp thời phát hiện và sử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATTP trong quá trình kiểm tra, ngoài các hoạt động  thường xuyên về công tác bảo đảm ATTP, tháng hahf động năm 2024 còn là điểm nhán trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động chiến dịch truyền thông tổ chức phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về ATTP, các văn bản pháp luật về ATTP, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định về ATTP, kiến thức khoa học về ATTP, tác hại của tực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng; giám sát, hướng dẫn các mô hình sản xuất, kinh doanh tực phẩm an toàn; tuyên truyền vận động nhân dân trong việc tố giác các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn đến các cơ quan chức năng. Gắn trách nhiệm của tổ giám sát cộng đồng các thôn để tập trung sự chỉ đạo và bố trí nguồn nhân lực cho công tác ATTP; nâng cao hiệu quả sự phối hợp, phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm ATTP.
Liên nhung.jpg
( Kiểm tra cơ sở kinh doanh cơ sở tạp hóa Liên Nhung- Thôn 6)
Đoàn kiểm tra do đ/c Lê Minh Tú- PCT.UBND xã làm trưởng đoàn, phối hợp với trạm trạm y tế. Chỉ đạo 07 tổ giám sát thôn tăng cường thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong tháng hành động. Trong đợt kiểm tra này đoàn tiến hành kiểm tra gồm: Cơ sở thuộc nghành y tế; Cơ sở thuộc nghành Công thương; cơ sở thuộc nghành nông nghiệp. Trong Quá trình kiểm tra hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các cơ sở tạp hóa đều thực hiện tốt công tác vệ sinh ATTP, có giấy phép kinh doanh, một sô cơ sở mới mở chưa có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận sức khỏe; đoàn đã nhắc nhở và hướng dẫn cho chủ cửa hàng hực hiện các bước trong quy trình thực hiện ATTP, 
THUẬN HẰNG.jpg
(Kiểm tra cơ sở giết mổ Thuận Hằng thôn 7)
Ngoài ra đoàn yêu cầu các cơ sở giết mổ, tiêu thụ sản phẩm phải ghi rõ nguồn gốc, xuất sứ của sản phẩm, ghi sổ theo giõi chi tiết để đảm bảo sản phẩm ra thị trường đảm bảo an toàn, chất lượng sản phẩm sạch.
Nói không với thực phẩm giả, tực phẩm kém chất lượng, hiểu đúng, kỹ các thông tin về thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dùng đúng thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

 
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
fded98ebdb3971edhoidaptt.jpg