Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158569

Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm của xã thực hiện định kỳ các cơ sở giết mổ gia xúc, gia cầm tren địa bàn

Ngày 04/06/2024 16:02:18

Trong ngày 01 tháng 06 năm 2024. Đoàn kiểm tra ATTP xã Thọ Cường về vệ sinh ATTP đẫ kiểm tra các cơ sở giết mổ, các của hàng tạp hóa trên địa bàn xã. Qua rà soát các cửa hàng, dịch vụ và các cơ sở giết mổ gia xuc, gia cầm trên địa bàn đều cơ bản có các loại giấy phép kinh doanh, giấy chúng nhận về ATTP.

 Trong ngày 01 tháng 06 năm 2024. Đoàn kiểm tra ATTP xã Thọ Cường về vệ sinh ATTP đẫ kiểm tra các cơ sở giết mổ, các của hàng tạp hóa trên địa bàn xã. Qua rà soát các cửa hàng, dịch vụ và các cơ sở giết mổ gia xuc, gia cầm trên địa bàn đều cơ bản có các loại giấy phép kinh doanh, giấy chúng nhận về ATTP, các điểm bán đồ ăn sáng, các cơ sở chế biến thức ăn đều tuân thủ quy trình chế biến sản phẩm. Cho tới thời điểm hiện tại trên địa bàn chưa sảy ra trường hợp bị ngộ độc thực phẩm. không có thuốc hay


ATTP2.jpg
phẩm mầu, chất tẩy rửa được áp dụng trong quá trình chế biến sản phẩm.
- Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đều có giấy cam kết bảo đảm ATTP, giấy chứng nhận sức khỏe, giấy xác nhận kiến thức về ATTP đối với cơ sở và người trực tiếp chế biến , phục vụ ăn uống; điều kiện về đảm bảo trang thiết bị, dụng cụ, con người của cơ sở thực phẩm; thực hành an toàn thực phẩm; quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm; giấy xác nhận xuất xứ đối với các sản phẩm của các cơ sở san xuất thực phẩm nhỏ lẻ....nguồn nước dùng cho chế biến thực phẩm và các nội dung khác có liên quan.
sau khi kiểm tra các cơ sở BCĐ đã họp và giao trực tiếp, phân công các thành viên trong đoàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo về UBND xã vào cuối tháng hành tháng để tổng hợp, đánh giá
Đoàn kiểm tra ATTP do ông Lê Minh Tú- Phó củ tịch UBND xã làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tr44 cơ sở ( hộ) sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn xã Thọ Cường.
Kết quả kiểm tra: 44/44 cơ sở được kiểm tra đạt yêu cầu về ATTP, không có cơ sở nào vi phạm.
 Kết quả kiểm tra của 7 tổ giám sát: trong tháng 01,2, và đầu tháng 5/2024, 7 tổ giám sát thôn đã tiến hành kiểm tra 21 cơ sở đều đam bảo về TTP. 
Nhìn chung các sơ sở kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã chấp hành tốt luật ATTP và bảo đảm vệ sinh ATTP. 
ATTP 3.jpg
( Đoàn kiểm tra cơ sở bún Huế thôn 2- Thọ Cường về ATTP)
Kết hợp công tác kiểm tra, đoàn tuyên truyền, hướng dẫn đảmbảo an toàn, điều kiện VS ATTP. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tăng cường trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh thực phaamrtheo quy định của pháp luật. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tăng cường trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của pháp luật, vận động người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Hiểu đúng, hiểu kỹ các thông tin về thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dùng đúng thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Vận động nhân dân trong việc tố giác các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn đến các cơ quan chức năng. Gắn trách nhiệm của tổ giám sát cộng đồng thôn để tập trung sự chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác ATTP, nang cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền ở địa phương, giữa các cơ quan chức năng và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác bảo đảm ATTP; phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm ATTP.
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các mô hình sản xuất kinh doanh, các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống, đặc sản của địa phương. Công khai các cơ sở, cá nhân vi phạm hành chính về ATTP nhằm cảnh báo, răn đe, ngăn chặn hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm trái pháp luật
Sau khi kiểm tra các ơ sở trên địa bàn.  BCĐ đã họp và giao cụ thể nội dung công việc cho từng thaanhf viên, báo cáo về UBND xã vào cuối tháng hàng tháng để có phương án cho những tháng tiếp theo nhằm đảm bảo công tác vệ sinh, công tác ATTP 

Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm của xã thực hiện định kỳ các cơ sở giết mổ gia xúc, gia cầm tren địa bàn

Đăng lúc: 04/06/2024 16:02:18 (GMT+7)

Trong ngày 01 tháng 06 năm 2024. Đoàn kiểm tra ATTP xã Thọ Cường về vệ sinh ATTP đẫ kiểm tra các cơ sở giết mổ, các của hàng tạp hóa trên địa bàn xã. Qua rà soát các cửa hàng, dịch vụ và các cơ sở giết mổ gia xuc, gia cầm trên địa bàn đều cơ bản có các loại giấy phép kinh doanh, giấy chúng nhận về ATTP.

 Trong ngày 01 tháng 06 năm 2024. Đoàn kiểm tra ATTP xã Thọ Cường về vệ sinh ATTP đẫ kiểm tra các cơ sở giết mổ, các của hàng tạp hóa trên địa bàn xã. Qua rà soát các cửa hàng, dịch vụ và các cơ sở giết mổ gia xuc, gia cầm trên địa bàn đều cơ bản có các loại giấy phép kinh doanh, giấy chúng nhận về ATTP, các điểm bán đồ ăn sáng, các cơ sở chế biến thức ăn đều tuân thủ quy trình chế biến sản phẩm. Cho tới thời điểm hiện tại trên địa bàn chưa sảy ra trường hợp bị ngộ độc thực phẩm. không có thuốc hay


ATTP2.jpg
phẩm mầu, chất tẩy rửa được áp dụng trong quá trình chế biến sản phẩm.
- Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đều có giấy cam kết bảo đảm ATTP, giấy chứng nhận sức khỏe, giấy xác nhận kiến thức về ATTP đối với cơ sở và người trực tiếp chế biến , phục vụ ăn uống; điều kiện về đảm bảo trang thiết bị, dụng cụ, con người của cơ sở thực phẩm; thực hành an toàn thực phẩm; quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm; giấy xác nhận xuất xứ đối với các sản phẩm của các cơ sở san xuất thực phẩm nhỏ lẻ....nguồn nước dùng cho chế biến thực phẩm và các nội dung khác có liên quan.
sau khi kiểm tra các cơ sở BCĐ đã họp và giao trực tiếp, phân công các thành viên trong đoàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo về UBND xã vào cuối tháng hành tháng để tổng hợp, đánh giá
Đoàn kiểm tra ATTP do ông Lê Minh Tú- Phó củ tịch UBND xã làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tr44 cơ sở ( hộ) sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn xã Thọ Cường.
Kết quả kiểm tra: 44/44 cơ sở được kiểm tra đạt yêu cầu về ATTP, không có cơ sở nào vi phạm.
 Kết quả kiểm tra của 7 tổ giám sát: trong tháng 01,2, và đầu tháng 5/2024, 7 tổ giám sát thôn đã tiến hành kiểm tra 21 cơ sở đều đam bảo về TTP. 
Nhìn chung các sơ sở kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã chấp hành tốt luật ATTP và bảo đảm vệ sinh ATTP. 
ATTP 3.jpg
( Đoàn kiểm tra cơ sở bún Huế thôn 2- Thọ Cường về ATTP)
Kết hợp công tác kiểm tra, đoàn tuyên truyền, hướng dẫn đảmbảo an toàn, điều kiện VS ATTP. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tăng cường trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh thực phaamrtheo quy định của pháp luật. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tăng cường trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của pháp luật, vận động người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Hiểu đúng, hiểu kỹ các thông tin về thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dùng đúng thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Vận động nhân dân trong việc tố giác các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn đến các cơ quan chức năng. Gắn trách nhiệm của tổ giám sát cộng đồng thôn để tập trung sự chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác ATTP, nang cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền ở địa phương, giữa các cơ quan chức năng và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác bảo đảm ATTP; phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm ATTP.
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các mô hình sản xuất kinh doanh, các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống, đặc sản của địa phương. Công khai các cơ sở, cá nhân vi phạm hành chính về ATTP nhằm cảnh báo, răn đe, ngăn chặn hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm trái pháp luật
Sau khi kiểm tra các ơ sở trên địa bàn.  BCĐ đã họp và giao cụ thể nội dung công việc cho từng thaanhf viên, báo cáo về UBND xã vào cuối tháng hàng tháng để có phương án cho những tháng tiếp theo nhằm đảm bảo công tác vệ sinh, công tác ATTP 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
fded98ebdb3971edhoidaptt.jpg