Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
110
Hôm qua:
80
Tuần này:
243
Tháng này:
747
Tất cả:
154051

                         Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Danh s¸ch CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ THỌ CƯỜNG

 

 

STT

Họ Tên

Chức Vụ

SĐT

1

Phạm Xuân Kỳ

CT UBND

0972429054

2

Nguyễn Thị Thanh

BT Đ U

0916867445

3

Lê Đình Vinh

PCT UBND

0975699185

4

Lê Trung

PBT ĐẢNG UY

0983532312

5

Lê Công Hùng

CT MTTQ

0979233927

6

Chung Thị Quyết

BT ĐTN

01693787164

7

Lê Văn Sinh

CT HND

01663376712

8

Lê Thị Hồng

CT HPN

0983348538

9

Lê Văn Định

PCT HDND

0966054332

10

Lê Đình Khiêm

CT HCCB

0978788332

11

Lê Văn Thảo

VP

0975708525

12

Trịnh Thị Luận

VP

0969467388

13

Lê Xuân Đạo

VHXH

0909803711

14

Phạm Thị Hà

CSXH

0988120722

15

Lê Thế Long

CHTQS

0976242973

16

Lê Đình Nam

TCA

0975480946

17

Nguyễn Tấn Cường

ĐC

0973270686

18

Lê Đình Lâm

ĐC

0975159457

19

Nguyễn Văn Thao

TP

0915468576

20

Lê Đình Hưng

KTNS

0986798766

21

Lê Đình Dân

TTT1

01655428598

22

Phạm Khắc Hiến

BTCB1

0976672603

23

Bùi Xuân Nghiêm

 

 

24

Đinh Quang Hung

TTT2

01642565368

25

Đỗ Duy Tình

BTCB3

 

26

Lê Thị Oanh

TTT3

01659887060

27

Lê Đình Thuấn

BTCB4

 

28

Vi Văn Chính

TTT4

01633146218

29

Hoàng Thị Hòe

BTCB5

01653362079

30

Lê Đình Tới

TTT5

01685606346

31

Lê Thị Duyên

BTCB6

01633114107

32

Lê Đình Văn

TTT6

01663108936

33

Trần Văn Trình

BTCB7

0936658575

34

Đỗ Anh Định

TTT7

0979575465

35

Lê Anh Tiến

BTCB8

 

36

Lê Xuân Tơ

TTT8

0987618516

37

Hà Văn Thiên

BTCB9

01663228965

38

Đỗ Đức Giang

TTT9

01634993545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
fded98ebdb3971edhoidaptt.jpg