Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158569

                         Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Danh s¸ch CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ THỌ CƯỜNG

 

 

STT

Họ Tên

Chức Vụ

SĐT

1

Lê Trung

CT UBND

0983532312

2

Phạm Sỹ Khoa

BT Đ U

0904643578

3

Lê Minh Tú

PCT UBND

00978770445

4

Phạm Xuân Kỳ

PBT ĐẢNG UY

0972429054

5

Lê Công Hùng

CT MTTQ

0979233927

6

Chung Thị Quyết

BT ĐTN

09857255685

7

Trần Văn Trình

CT HND

0936658575

8

Lê Thị Hồng

CT HPN

0983348538

9

Lê Văn Lâm

PCT HDND

 

10

Lê Đình Khiêm

CT HCCB

0978788332

11

Lê Văn Thảo

VP

0975708525

12

Trịnh Thị Luận

VP

0969467388

13

Lê Xuân Đạo

VHXH

0909803711

14

Phạm Thị Hà

CSXH

0988120722

15

Lê Thế Long

CHTQS

0976242973

16

Lê Đình Nam

TCA

0975480946

17

Nguyễn Tấn Cường

ĐC

0973270686

18

Lê Đình Lâm

ĐC

0975159457

19

Nguyễn Văn Thao

TP

0915468576

20

Lê Đình Hưng

KTNS

0986798766

21

Lê Đình Dân

TTT1

01655428598

22

Phạm Khắc Hiến

BTCB1

0976672603

23

Bùi Xuân Nghiêm

 

 

24

Đinh Quang Hung

TTT2

01642565368

25

Đỗ Duy Tình

BTCB3

 

26

Lê Thị Oanh

TTT3

01659887060

27

Lê Đình Thuấn

BTCB4

 

28

Vi Văn Chính

TTT4

01633146218

29

Hoàng Thị Hòe

BTCB5

01653362079

30

Lê Đình Tới

TTT5

01685606346

31

Lê Thị Duyên

BTCB6

01633114107

32

Lê Đình Văn

TTT6

01663108936

33

Trần Văn Trình

BTCB7

0936658575

36

 

TTT8

0987618516

38

Vũ văn Chính

TTT9

0333146921

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
fded98ebdb3971edhoidaptt.jpg